Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Loudspring
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 0.36 EUR
Kurssi: 0.45 EUR
Kurssi hetkellä: 19.2.2021 - 10:20

Loudspring julkisti H2-katsauksensa tänään aamulla. Omistusten kehitys jäi kokonaisuutena odotuksistamme poislukien ResQ, jonka kasvu oli linjassa odotuksiimme. Katsauksen myötä omistuksien tavoitteet vuodelle 2021 myös laskivat kokonaisuutena aiemmasta. Loudspring kertoi mahdollisesta tarpeesta kerätä lisää rahoitusta vuoden 2021 aikana. Raportti nähdäksemme korosti jälleen varhaisen vaiheen yritysten kehitykseen liittyvää epävarmuutta ja vaikeaa ennustettavuutta.

Eagle Filtersin osalta H2-liikevaihto jäi odotuksiamme selvästi ja oli 62 % ennusteitamme matalampi. Eaglen vuoden 2020 liikevaihto oli 2,49 MEUR. Odotuksiamme heikomman liikevaihdon takana olivat erityisesti hengityssuojaimet, joiden liikevaihto vuonna 2020 jäi vain 0,4 MEUR:oon. Hengityssuojaimien myynnin haasteena oli CE-merkinnän myöhästyminen aivan loppuvuoteen. Turbiinisuodattimien osalta H2:n liikevaihto oli arviomme mukaan noin 0,8 MEUR, kun taas odotimme noin 1,5 MEUR liikevaihtoa. Toteutuneeseen liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti yksittäisen 0,4 MEUR:n tilauksen viivästyminen vuoden 2021 puolelle. Turbiiniliikevaihtoon kohdistuva tavoite vuodelle 2021 on 2,45-4,50 MEUR, mikä nähdäksemme heijastelee loppuvuodesta julkistettujen sopimusten vaikutusta. Aiempi tavoite vuodelle 2021 oli yli 10 MEUR liikevaihto, sisältäen myös hengityssuojaimet. Hengityssuojaimille annettiin löyhempi tavoite yli 1 MEUR liikevaihdosta vuonna 2021, ja tuotantokapasiteetin nostamisesta yli 10 MEUR:n liikevaihtoon riittäväksi. Tavoitteet ovat merkittävästi vuoden 2021 noin 17 MEUR:on maskiliikevaihdon ennustettamme matalammat.

Nuukan liikevaihto jäi H2:lla noin 21 % odotuksistamme. Vuonna 2020 liikevaihto oli 1,30 MEUR. Taustalla vaikutti laskutettavan MRR-kannan jääminen 80 TEUR:oon/kk, kun ennustimme noin 90 TEUR:n kantaa. Myös MRR-tilauskanta jäi 140 TEUR:oon/kk, mikä oli arviomme mukaan taso jo Q3:n lopussa. Odotimme tilauskannan nousevan 150 TEUR:oon. Kasvuodotuksiemme taustalla oli erityisesti jatkuva asiakashankinta. Lisäksi Nuuka julkaisi syksyllä ensimmäisen tekoälypohjaisen kiinteistön järjestelmiä optimoivan tuotteen, mikä nähdäksemme parantaa asiakkaan saamaa hyötyä Nuukan ohjelmistosta. Nuuka sai syksyllä omistajakseen YIT:n, mikä nähdäksemme on parantanut Nuukan kasvuedellytyksiä. Nämä tekijät eivät arviomme mukaan kuitenkaan vielä ole tulleet läpi kasvuun. Loudspring laski Nuukan vuoden 2021 liikevaihdon tavoitetta 2,05-2,75 MEUR:oon aiemmasta 2,35-3,30 MEUR:osta.

Omistuksista ResQ kehittyi odotuksiemme mukaan, ja yhtiön arvioitu liikevaihto oli linjassa ennusteeseemme. Vuoden 2020 liikevaihto oli noin 1,6 MEUR. ResQ:n koko vuoden ateriavolyymi oli 8,88 MEUR vastaten odotustamme 8,90 MEUR:n ateriavolyymista. ResQ:n käyttökatetta ei vielä tänään ollut Loudspringin tiedossa. Nähdäksemme ResQ kehittyi vuonna 2020 erittäin hyvin. Tavoitehaarukkaa tarkennettiin kuitenkin 2,09-2,50 MEUR:oon, mikä on aiempaa noin 2,6-3,5 MEUR:on haarukkaa matalampi. Arviomme mukaan taustalla vaikuttaa ResQ:n nykyisten markkinoiden kypsyminen, mikä tarkoittaa vahvan kasvun jatkumisen kannalta tarvetta uusille markkina-avauksille. ResQ:n osalta kasvustrategian seuraavat askeleet ovat nähdäksemme vielä työn alla.

Sofi Filtrationin projektit olivat pitkälti jäässä vuoden 2020 aikana, H2:n liikevaihto 0,08 MEUR jäi osittaista elpymistä ennustaneesta 1,00 MEUR:n liikevaihdon ennusteestamme. Sofin liikevaihto vuodelta 2020 jäi kokonaisuutena vain 0,14 MEUR:oon. Loudspring kommentoi raportissa jättäneensä Sofin tavoitteet antamatta. Sofi on nähdäksemme kasvustrategiansa kehittämisvaiheessa, jossa liikevaihdon kehitykseen liittyy merkittävää epävarmuutta, mikä nähdäksemme selittää tavoitteiden puuttumista. Sofi sai syksyllä sijoittajakseen Emerald Technology Venturesin, jolla on sijoittajana paljon kokemusta vesiteknologiasta. Arvioimme uuden omistajan mahdollistavan uusien asiakaspilottien saamisen, mikä voi näkyä yhtiön näkymien kirkastumisena vuoden 2021 aikana. Loudspring tiedotti aiemmin jäihin menneen yli 1 MEUR:on arvoisen projektin lähteneen jälleen liikkeelle, mutta kertoi projektin liikevaihdon olevan edelleen epävarma.

Tarkastelemme Loudspringin näkemystämme poikkeuksellisesti vasta tiistaina 23.2., jolloin julkaisemme laajan raportin Loudspringistä.

Käy kauppaa. (Loudspring)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 0,2 0,2 0,2
- kasvu-% -4,4% 2,6% 0,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,8 -0,7 -0,7
- EBIT-% -391,3% -360,0% -360,0%
EPS (oik.) -0,03 -0,02 -0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -14,9 -19,9 -24,9
EV/EBITDA -26,5 -25,5 -26,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Loudspring on teollinen konserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.