Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Loudspring
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 0.35 EUR
Kurssi: 0.33 EURKurssi hetkellä: 1.10.2019 - 6:26

Laskemme Loudspringin tavoitehintamme 0,35 euroon (aik. 0,39 euroa), mutta käännämme suosituksemme lisää- tasolle (aik. vähennä). Teimme pieniä tarkennuksia alaspäin osien summassamme Enersizen sekä Swap.comin osalta. Loudspring on edelleen korkeariskinen sijoitus, sillä omistukset eivät tuota kassavirtaa ja tarvitsevat vielä pääomitusta. Toisaalta positiivisessa skenaariossa omistuksilla on merkittävä arvonnousupotentiaali. Epävarmuus on korkealla myös Loudspringin tulevan pääoman keruun ehtojen suhteen. Kurssilaskun jälkeen osakkeen riskikorjattu tuotto-odotus on mielestämme kääntynyt kuitenkin aavistuksen positiiviseksi.

Arvokkaimpien omistusten Eaglen ja Nuukan kehitykset edelleen tärkeimmät arvoajurit

Eaglen (omistuksen arvo 5,7 MEUR) saamat tilaukset ovat sen tärkein arvoajuri, sillä myyntikatteet sekä asiakaspito ovat korkeita ja tilaukset toistuvat noin kahden vuoden välein. 30.8.2019 mennessä tänä vuonna saadut tilaukset (2,3 MEUR) ovat pieni merkki positiivisesta kehityksestä (2018: liikevaihto 1,9 MEUR), vaikkakin kasvun kulmakerroin on jäänyt selvästi odotuksistamme. Eaglen edetessä Loudspringin antamien liikevaihtohaarukoiden mukaisesti (2019: 2,7-3,8 MEUR) ja (2020: 5-8 MEUR) yhtiön arvossa on selvää nousuvaraa nopeasti skaalautuvan kustannusrakenteen ansiosta. Nuukan (omistuksen arvo 3,1 MEUR) SaaS-tilauskannan hidas kasvu on ollut viimeisen vuoden aikana selkeä pettymys, mutta mielestämme yhtiön kasvumahdollisuudet ovat edelleen hyvät myyntiputken sisältäessä monia potentiaalisia isoja asiakkaita. Tilauksia pitää kuitenkin alkaa tulla Loudspringin antamien liikevaihtohaarukoiden mukaisesti (2019: 1,1 -1,8 MEUR) ja (2020: 1,8-2,8 MEUR) tai Nuukan arvossa on edelleen selvää laskuvaraa.

ResQ, Sofi ja Enersize ovat portfolion muut ydinyhtiöt

ResQ:n (omistuksen arvo 2,2 MEUR) ateriavolyymin kasvu on pitkään edennyt linjassa korkeiden kasvuennusteidemme kanssa ja se on portfolion yhtiöistä kypsimmässä vaiheessa, vaikkakin sen suhteellisen pieni koko pitää sisällään edelleen myös riskejä. Myös Sofin (omistuksen arvo 1,6 MEUR) uudet jakelukanavat ovat viime kvartaaleina alkaneet kantaa hedelmää odotuksiamme nopeammin. Selkeistä puutteista yhtiön prosesseissa sekä pienestä koosta huolimatta Sofin arvostusta tukee yhtiön korkea kasvupotentiaali ja vahva patentoitu teknologia. Enersizen omistuksen arvon laskimme 0,8 MEUR:oon (aik. 1,3 MEUR) perustuen sen markkina-arvon kehitykseen pörssissä. Yhtiöllä on alkamassa oma rahoitusjärjestely, jota kommentoimme täällä. Swap.comin arvon puolitimme 0,5 MEUR:oon (aik. 1,0 MEUR), sillä haluamme nostaa käyttämäämme turvamarginaalia sen valuaatiossa. Luottamuksemme Swapin liiketoiminnan käänteeseen on erittäin matala ja omistuksesta irtautuminen ei käsityksemme mukaan vielä ole toteutunut. Konsernikulujen negatiivinen painoarvo osien summassamme on ennallaan (-3,6 MEUR).

Mielestämme osakkeen tuotto/riski-suhde on kääntynyt lievästi positiiviseksi

Päivitetty osien summa -laskelmamme on 9,3 MEUR eli 0,35 euroa/osake. Mielestämme osakkeen tuotto/riski-suhde on kääntynyt aavistuksen positiiviseksi. Loudspringin osakeanti tai muu rahoitusjärjestely on todennäköisesti tulossa lähiviikkoina ja se nostaa epävarmuuden korkeaksi, sillä meillä ei ole näkyvyyttä sen ehtoihin. Luottamuksemme nykyjohdon pääoman allokointikykyä kohtaan on kuitenkin hyvä, ja pidemmällä aikavälillä rahoitusjärjestelyllä on selkeää potentiaalia luoda omistaja-arvoa. Riskit ovat edelleen korkeat johtuen omistusten pienestä koosta ja pääomitustarpeista, mutta myös potentiaalia on runsaasti omistusten onnistuessa ja niiden kasvujen kiihtyessä. Mielestämme yhtiön asettama tavoite maksaa osinkoa 2021 on vielä kaukainen, eikä se anna tukea osakkeen arvostukselle. Näkyvyys omistusten etenemisen seuraamiseen on parantunut H1-raportissa annettujen 2019 ja 2020 liikevaihtotavoitehaarukoiden lanseerauksen myötä. Yhtiö on asettanut selkeät rimat itselleen, ja mikäli yhtiö alkaa yltää niihin systemaattisesti, markkinoiden luottamuksella on eväät palautua.

Käy kauppaa. (Loudspring)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Loudspring on teollinen konserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 0,1 0,1 0,0
- kasvu-% 144,8% 109,2% -80,5%
Liikevoitto (EBIT) -1,8 -1,3 -0,7
- EBIT-% -2 464,8% -846,5% -2 482,8%
EPS (oik.) -0,13 -0,05 -0,03
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,6 -6,6 -12,2
EV/EBITDA -6,6 -11,9 -17,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet