Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Loudspring
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.34 EUR
Kurssi: 0.36 EURKurssi hetkellä: 4.11.2019 - 7:42

Toistamme Loudspringin vähennä-suosituksen ja laskemme tavoitehintamme 0,34 euroon (aik. 0,35 euroa). Tavoitehinnan lasku heijastelee Q3-katsauksen perusteella tekemiämme tarkennuksia omistusten arvoihin, nettovelkoihin ja sitä kautta osien summaamme. Omistukset menevät oikeaan suuntaan, mutta töitä on vielä paljon tehtävänä, jotta tärkeimpien omistusten kasvu alkaisi skaalautua ja niiden korkea riskitaso laskisi. Yhtiön rahoituksen hankinnan onnistuminen on myös tärkeä ajuri osakkeelle jatkoa ajatellen. Odotamme edelleen yhtiön onnistuvan löytämään omistaja-arvon kehityksen kannalta järkevän vaihtoehdon. 

Tärkeimmät arvoajurit edelleen Eaglen ja Nuukan kehitys

Eaglen tilauskanta oli lokakuun lopussa kasvanut 2,5 MEUR:oon (elokuun lopussa 2,3 MEUR) jääden jälleen ennusteestamme ja laskimme sen osalta 2019-kasvuennusteitamme. Uudet asiakkuudet (USA, Persianlahti) luovat kuitenkin uskoa yhtiön etenemistä kohtaan, sillä asiakaspito on korkea ja myös kasvu saman asiakkuuden sisällä on mahdollista. Näemme myös käynnissä olevat myyntitiimiin rekrytoinnit lievästi positiivisina ja arviomme Eaglen omistuksen arvosta on pysynyt ennallaan 5,7 MEUR:ssa. Nuukan SaaS-liikevaihtokanta on Ruotsin nykyisen asiakassopimuksen (ICA) laajennuksen perusteella kasvamassa vähintään 116 TEUR:oon/kk 2019 aikana. Tämä on linjassa ennusteidemme kanssa, mutta myös uusasiakashankinnan pitää seuraavan 6 kk aikana selvästi kiihtyä, jotta 2020 kasvuennusteitamme voidaan pitää realistisina. Tätä ajatellen Nuukan uuden toimitusjohtajan tuoma myyntivoima nostaa hieman luottamustamme. Olemme pitäneet Nuukan kasvuennusteet ennallaan, mutta arviomme Nuukan omistuksen arvosta on laskenut 2,6 MEUR:oon (aik. 3,1 MEUR), sillä hiljattain julkaistun Nuukan tilinpäätöksen perusteella arviomme kasvun aikaansaamiseksi vaadituista pääomista ja sen myötä vuoden 2020 nettoveloista on noussut.

ResQ oli jälleen vakuuttava, yhtiöistä epäkypsimmän Sofin kehitys otti hieman takapakkia

Pienemmistä omistuksista ResQ Clubin syyskuun ateriavolyymi nousi 0,58 MEUR:oon ollen linjassa korkeiden ennusteidemme kanssa. Olemme nostaneet ResQ:n omistuksen arvoa jälleen hieman 2,5 MEUR:oon (aik. 2,2 MEUR), sillä yhtiön koon kasvaessa sen riskitaso laskee, mikä tukee hyväksyttäviä arvostuskertoimia. Sofin 2019 liikevaihdon määrittävä tilauskanta oli laskenut 1,5 MEUR:oon johtuen viivästyksestä isossa asiakasprojektissa (elokuun lopussa 2,1 MEUR). Tämän myötä arviomme Sofin omistuksen arvosta on laskenut 1,5 MEUR:oon (aik. 1,6 MEUR). Arviomme Enersizen arvosta nousi 1,5 MEUR:oon, mutta arviomme Loudspringin nettokassan arvosta (sisältää omistuksille lainatut pääomat) laski vastaavasti yhtiön konvertoitua lainattuja rahoja omistukseksi. Lopulta Enersizen osakeannin vaikutus osien summaamme oli neutraali. Enersizen omistuksen laimentuminen oli käsityksemme mukaan yhtiön rajalliset rahavarat huomioiden tarkoituksellista, sillä muissa yhtiöissä yhtiön vaikuttamismahdollisuudet ovat paremmat. Konsernikulujen negatiivinen painoarvo on ennallaan -3,6 MEUR:ssa.

Mielestämme osakkeen tuotto/riski-suhde ei nykyhinnalla tarjoa positiivista odotusarvoa

Päivitetty osien summa-laskelmamme on 9,0 MEUR tai 0,34 euroa/osake. Mielestämme osakkeen tuotto/riski-suhde ei nykyhinnalla tarjoa positiivista odotusarvoa. Epävarmuus on myös koholla yhtiön rahoituksen hankinnan ehtoja kohtaan. Yhtiö on pääoman keräykseen liittyen Q4:llä järjestämässä Roadshow-tapahtumia kv-sijoittajille, jotka voivat olla hyvässä skenaariossa myös positiivinen ajuri osakkeelle, jos rahoitusta saadaan edullisin ehdoin (vrt. NEFCO). Luottamuksemme nykyjohdon pääoman allokointikykyä kohtaan on hyvä ja pidemmällä aikavälillä yhtiön keräämällä rahoituksella on potentiaalia luoda omistaja-arvoa. Riskit ovat edelleen korkeat johtuen omistusten pienestä koosta ja pääomitustarpeista, mutta myös potentiaalia on runsaasti omistusten onnistuessa ja niiden kasvujen kiihtyessä. Ennen positiivisen suosituksen antamista haluamme nähdä merkkejä tärkeimpien omistusten Eaglen tai Nuukan vauhdin kiihtymisestä tai nykykurssia parempaa tuotto/riskisuhdetta. Mielestämme yhtiön asettama tavoite maksaa osinkoa 2021 on vielä kaukainen, eikä se anna tukea osakkeen arvostukselle.

Käy kauppaa. (Loudspring)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Vilppo

Olli Vilppo

Analyytikko

Lisätiedot

Loudspring on teollinen konserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 0,1 0,1 0,0
- kasvu-% 144,8% 109,2% -80,5%
Liikevoitto (EBIT) -1,8 -1,8 -0,7
- EBIT-% -2 464,8% -1 216,8% -2 482,8%
EPS (oik.) -0,13 -0,07 -0,03
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,6 -5,0 -13,2
EV/EBITDA -6,6 -8,3 -18,6
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet