Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Metsä Board
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.25 EUR
Kurssi: 6.55 EURKurssi hetkellä: 31.7.2020 - 7:13

Metsä Boardin Q2-raportti oli kokonaisuutena odotuksiamme parempi erinomaisen tuloksen ansiosta, vaikka loppuvuosi näyttääkin hankalammalta ja pandemia luo yhä riskejä liiketoiminnan kehityskaaren ylle. Toistamme Metsä Boardin vähennä-suosituksemme ja tarkastamme yhtiön tavoitehintamme 6,25 euroon (aik. 5,70 euroa) ennusteiden nousua heijastellen. Mielestämme osakkeen tuotto-odotus on ohut, sillä 12 kk:n tähtäimellä maltillinen tuloskasvu hautautuu korkeiden kertoimien normalisoitumiseen eikä alle 4 %:n osinko riitä yksin riskien vastineeksi.

Kysyntäpiikki ja väkivahva operatiivinen suoritus johtivat erinomaiseen tulokseen

Metsä Boardin liikevaihto putosi Q2:lla 1 % 473 MEUR:oon, mikä alitti ennusteemme mutta osui konsensuksen odotuksiin. Taivekartonkitoimitukset (+3 % y-on-y) olivat yhtiön historian toiseksi korkeimmat, kun etenkin kvartaalin alussa kysyntä oli vahvaa pandemian eskaloitumisen ja Q1:n lakkojen jälkien korjailun ajamana. Myös yhtiön oman selluliiketoiminnan volyymit olivat korkeat. Oikaistua liikevoittoa Metsä Board teki Q2:lla 61 MEUR, mikä ylitti reilusti ennusteet ja vertailuluvut. Metsä Fibren tulososuus oli sellun alhaisen hinnan takia vain marginaalisesti positiivinen. Siten tulosyllätys ja vahva kannattavuus (oik. EBIT-% 12,8 %) syntyi kartonkiliiketoiminnan kuluista, sillä kartonkitehtaat ylsivät korkeiden käyttöasteiden ja operatiivisen onnistumisen ansiosta erinomaiseen tehokkuuteen ja myös muuttuvat kulut laskivat. Kannattavuuden mahdollisti luonnollisesti myös suuremmista huolloista puhdas jakso, jonka yhtiö pystyi käyttämään erinomaisesti hyväksi. Alariveille Metsä Board kirjasi hieman odotuksia korkeamman myyntivoiton maa-alueen myynnistä, kun taas rahoituskulut olivat alhaiset ja veroaste nousi odotetusti Metsä Fibren laskenutta tulososuutta heijastellen. Siten 0,13 euroon asettunut Q2:n EPS ylitti niin ikään kaikki ennusteet kirkkaasti.

Q3 jää odotetusti heikommaksi, mutta ennustemuutokset olivat silti positiivisia

Metsä Board ohjeisti oikaistun liiketuloksensa heikkenevän Q3:lla Q2:stä. Ohjeistus oli meidän ja markkinan odotusten mukainen, mutta Q2:n luoma referenssipiste nousi toki reilusti ennusteita ylemmäs. Q3:lla yhtiö odottaa kartonkitoimitusten laskevan hieman Q2:sta, sillä kevään korkeat tilausvirrat putosivat normaaleiksi Q2:n lopulla, ja myös oma sellumyynti laskee Q3:lla. Suurin noin 10-15 MEUR:n negatiivinen tulosrasitus tulee kuitenkin odotetusti vuosihuoltojen käynnistymisestä. Lisäksi Metsä Board arvioi yhä koronapandemian ja siitä seuranneen maailman talouden sakkaukseen vaikuttavan todennäköisesti negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen, mutta näkyvyys vaikutuksiin on yhä heikko. Kuluvan vuoden ennusteemme nousivat selvästi Q2:n ylityksen ansiosta, mutta H2:lle ja lähivuosille oikaistun liikevoiton ennusteet nousivat rajallisemmin 3-8 %, kun EUR/USD-kurssin vahvistuminen ja sellun hinnan nousuodotusten loiventuminen laimensi muutamien muiden parametrien (ml. kartonkivolyymit, tuotantokulut, kartonkien tuotemix) positiivisia muutoksia. Odotamme Metsä Boardin oikaistun liikevoiton yltävän tänä vuonna viime vuoden tasolle vakaiden kartonkivolyymien ja kulujen laskun ansiosta ja paranevan lähivuosina 5-7 %:n vuosivauhtia lievän volyymikasvun, tuotemixin parantumisen ja maltillisen tehokkuuden nousun ajamana. 

Kaikki arvostusmenetelmät indikoivat osakkeen olevan melko täyteen hinnoiteltu

Metsä Boardin ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2020 ja 2021 ovat kohonneet nyt tasolle 18x ja 16x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 10x ja 9x. Tulosarvostus on mielestämme yhtiölle korkeahko ja kertoimet ovat myös sekä koko verrokkiryhmää että suoria kartonkiverrokkeja ylempänä. Kertoimien laskuvara peittääkin mielestämme lähiaikoina odotettavissa olevan lievän tuloskasvun ja 12 kk:n tähtäimellä tuotto-odotus jää korkeintaan vajaassa 4 %:ssa olevan osinkotuoton varaan. Osakkeen täyteen hinnoittelua peilaa mielestämme myös DCF-malli.

Käy kauppaa. (Metsä Board)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Metsä Board on kannattava ja aito kartonkiyhtiö, jolla on vahva markkina-asema. Olemme johtava eurooppalainen korkealaatuisten ensikuitukartonkien valmistaja. Kevyet kartonkimme on kehitetty tarjoamaan parempia, turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkaussovelluksissa. Työskentelemme yhdessä asiakkaittemme kanssa globaalisti löytääksemme ratkaisuja, jotka luovat parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla.

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 1 931,8 1 860,1 1 941,0
- kasvu-% -0,6% -3,7% 4,4%
Liikevoitto (EBIT) 180,8 184,3 192,0
- EBIT-% 9,4% 9,9% 9,9%
EPS (oik.) 0,41 0,37 0,40
Osinko 0,24 0,24 0,26
P/E (oik.) 14,5 17,8 16,3
EV/EBITDA 8,3 9,7 9,3
Osinkotuotto-% 4,0% 3,7% 4,0%
Uusimmat ennusteet