Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Metso Outotec
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.30 EUR
Kurssi: 9.58 EUR
Kurssi hetkellä: 2.8.2021 - 7:07

Metso Outotec (MO) julkistaa Q2-raporttinsa keskiviikkona 4.8. klo 9:00. Markkinoiden veto on jatkunut vahvana ja vaikka kannattavuusennusteemme on konsensusta varovaisempi, suhtaudumme raporttiin luottavaisesti. Yhtiön kommentti 6 kuukauden markkinanäkymistä voi alentua Q1-raportin näkymistä, mutta tulee joka tapauksessa säilymään positiivisena. Osakkeen arvostus indikoi edelleen kohtuullista nousuvaraa. Säilytämme lisää-suosituksemme sekä 11,30 euron tavoitehintamme ennen raporttia.

Odotuksemme MO:n Q2-tilauskertymäksi on 1271 MEUR (+33 % v/v pro forma) eli melko selvästi konsensuksen (1176 MEUR; +23 % v/v pro forma) yläpuolella. Vahvaan tilauskasvuun vaikuttavat heikko vertailukausi (pro forma -tilaukset laskivat 14 % v/v Q2’20:llä) ja erikseen julkistettujen tilausten suuri määrä (n. 230 MEUR vs. n. 60-70 MEUR vuotta aiemmin). Ennusteemme edellyttää pohjatilauksissa noin 14 %:n v/v kasvua, mikä ei heikko vertailukausi ja nykyinen suhdannetilanne huomioiden ole kovin haastavaa. Odotuksemme liikevaihdon 11 %:n v/v kasvuksi pohjautuu MO:n Q4’20-Q1’21:n tilauskertymän 11 %:n v/v kasvuun (pro forma) ja pidämme konsensusodotusta liikevaihdoksi varovaisena.

Olemme ottaneet selvästi konsensusta varovaisemman kannan Q2:n EBITA-marginaaliin, kun olemme huomioineet kasvaneet logistiikkakustannukset sekä epävarmuuden materiaalien (mm. teräs) ja komponenttien hintojen nousun täysimääräisestä siirtymisestä omiin tuotteisiin. Lisäksi olemme tietenkin huomioineet MO:n hieman kontroversiaalin ”väärinkäsityksen korjauksen” Q1-raportin jälkeen koskien alkuperäisiä Q2-konsensusennusteita. Tällöinhän MO muistutti, että Q2’20:n 139 MEUR:n EBITA:ssa oli mukana 30 MEUR:n koronasäästöt, joista vain muutamia miljoonia on enää jäljellä Q2’21:llä. Toisaalta MO:n marginaalit ovat saaneet tukea vahvasta kysynnästä sekä edelleen kertyvistä Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymissynergioista, joten marginaaliarviomme on todennäköisemmin liian pessimistinen kuin liian toiveikas. Yhdistymiseen liittyvät kertakulut vaikuttavat edelleen MO:n raportoituun liiketulokseen. Olemme arvioineet näiden määräksi Q2:lla 15 MEUR konsensuksen odottaessa 12 MEUR:a.  

MO:n koko vuoden 2021 kysyntänäkymä on hyvä. Positiivinen globaali makronäkymä ja korkeat metallien hinnat ylläpitävät kaivosyhtiöiden korkeita tuotantomääriä ja stimuloivat ainakin brownfield-investointeja. Aktiivinen infrarakentaminen sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa taas tukee murskainten kysyntää. Odotuksemme MO:n koko vuoden 2021 tilauskertymäksi (+31 % v/v) on hyvin selvästi konsensusta (+13 % v/v) korkeampi. Osa erosta voi selittyä jo sillä, että konsensus ei ainakaan täysimääräisesti huomioi MO:n Q3:lle kirjaamaa 360 MEUR:n kuparisulattotilausta Indonesiasta. Vuoden 2021 liikevaihto-ennusteemme (+17 % v/v) on jo lähempänä konsensusta (+12 % v/v) vaikka edelleen selvästi sen yläpuolella. Arviomme koko vuoden oikaistuksi EBITA-marginaaliksi (13,0 %) on konsensusta (13,5 %) varovaisempi, mutta H2’21:n EBITA-marginaaliennusteemme (13,9 %) on jo hyvin lähellä konsensusta (14,0 %). Marginaali saa tukea hyvästä kasvusta, integraatiosynergioista (tulosvaikutus arviolta +40 MEUR H2’21:llä) sekä Metalsin säästöohjelman etenemisestä (tavoitteena 15 MEUR:n säästöt).

Q1’21-raportissaan MO arvioi markkina-aktiviteetin paranevan, ”mihin kuitenkin vaikuttaa koronaviruspandemian kehittyminen”. MO voi toistaa tämän ohjeistuksen, mutta on myös aiempaa todennäköisempää, että arvio muuttuu muotoon ”jatkuu nykyisellä tasolla”. Q2-raporttinsa jo julkistaneista verrokkiyhtiöistä Sandvikin Mining and Rock Solutions -yksikkö arvioi tilauskertymän jatkuvan ”koronaa edeltäneellä tai sitä korkeammalla tasolla” ja Epiroc odottaa sekä laitteiden että jälkimarkkinatoimintojen kysynnän jatkuvan ”stabiililla korkealla tasolla”. Mielestämme markkinanäkymien heikentyminen yhdellä pykälällä ei vielä antaisi aihetta huoleen MO:n jatkonäkymistä. Haluamme lisäksi kuulla yhtiön näkemyksen 1) koronan operatiivisista vaikutuksista eri markkinoilla; 2) uusien isojen kaivosprojektien näkymistä; 3) materiaali- ja logistiikkakulujen kehityksestä ja hallinnasta sekä 4) kustannussynergioiden syntyvauhdista.

MO:n osakkeen kokonaistuotto-odotus ylittää yhä tuottovaatimuksen eli riskikorjattu tuotto on houkutteleva. Vuosien 2021-2022 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat 9-16 % alempana kuin lähimpien verrokkien (Epiroc, Sandvik, FLSmidth, Weir) mediaani.  Nousuvara DCF-arvoon on 25 %.

Käy kauppaa. (Metso Outotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 3 987,5 4 561,2 5 371,2
- kasvu-% -4,7% 14,4% 17,8%
Liikevoitto (EBIT) 250,7 477,7 700,3
- EBIT-% 6,3% 10,5% 13,0%
EPS (oik.) 0,28 0,45 0,62
Osinko 0,20 0,25 0,37
P/E (oik.) 29,3 21,3 15,4
EV/EBITDA 17,3 13,6 9,7
Osinkotuotto-% 2,4% 2,6% 3,9%
Uusimmat ennusteet

Metso Outotec on vuonna 2020 Metso Mineralsin ja Outotecin fuusioitumisessa syntynyt yhtiö, joka tarjoaa ratkaisuja mineraalien ja metallien louhintaan ja kierrätykseen. Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä ja yhtiöllä toimintaa yli 50 massa, joissa se työllistää yhteensä yli 15000 henkilöä.