Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Sampo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 37.00 EUR
Kurssi: 36.77 EURKurssi hetkellä: 7.11.2019 - 5:26

Sammon Q2-konferenssipuhelun muistiinpanot ovat luettavissa täältä.

Sammon viimeiset pari viikkoa ovat olleet poikkeuksellisen vauhdikkaat Nordean päivitetyn strategian ja Sammon oman osingonleikkauksen johdosta. Koska Q3-raportti oli lopulta pitkälti odotuksien mukainen, ei Q3-konferenssipuhelu tarjonnut oleellista uutta tietoa. Konferenssipuhelu hoidettiin tällä kertaa hieman eri askelmerkeillä. Stadigh kommentoi aluksi osinkoa ja antoi sen jälkeen kapulan tulevalle toimitusjohtaja Magnussonille. Tämä on loogista, sillä Stadighin tj-kautta on jäljellä alle kaksi kuukautta.

Stadigh taustoitti Sammon takin kääntöä osinkopolitiikkaan liittyen. Q2’19 jälkeen Sampo oli vielä erittäin luottavainen sen suhteen, että osinkoa voidaan myös jatkossa nostaa tarvittaessa vaikka oman taseen turvin. Kuitenkin Nordean odotettua isompi osingon lasku oli yhtiölle yllätys ja tämä yhdessä Nordean laskeneen osakeomistuksen kanssa luo odotettua isomman loven Sammon kassavirtoihin. Toinen tekijä oli syksyllä nähty EKP:n kommunikaatio korkotasoon liittyen. Sampo oli itse odottanut korkotason kääntyvän asteittain nousuun, mutta näkemys osoittautui vääräksi. Stadigh myönsi suoraselkäisesti virheensä ja korosti, että nyt tehty päätös on osakkeenomistajien kannalta paras ratkaisu. Tästä on helppo olla samaa mieltä, sillä osingon kasvun rahoittaminen taseesta olisi supistanut yhtiön taloudellista liikkumavaraa turhan paljon. Lopuksi Stadigh totesi vielä, että Sampo on edelleen osinkoyhtiö ja haluaa olla tätä myös jatkossa.

Puhe siirtyy Magnussonille. Magnusson kehui vuolaasti vakuutusliiketoimintoja (If ja Topdanmark). Kilpailuympäristö pohjoismaisella vakuutusmarkkinalla on edelleen erittäin (jopa poikkeuksellisen hyvä. Aggressiiviset kilpailijat (esim. Protector) ovat vetäytyneet taustalle ja samalla kaikki isot pelurit haluavat suojella vakuutusteknisiä tuloksiaan sijoitustuottojen ollessa laskussa. If on tällä hetkellä erinomaisessa iskussa ja kykenee ottamaan ilon irti poikkeuksellisen löysästä kilpailutilanteesta.

Mandatumin osalta tulokseen oltiin luonnollisesti tyytyväisiä, mutta samalla muistutettiin, että hyvä tulos pohjautuu etenkin vahvoihin sijoitustuottoihin.

Nordean osalta Magnusson toisti pitkälti samoja asioita kuin pääomamarkkinan avauspuheenvuorossaan. Nordean uusi strategia nojaa toteutukseen, tehokkuuteen ja asiakaskokemukseen, jonka seurauksena Nordean pitää kyetä luomaan omistaja-arvoa. Magnusson kehui strategiaa sekä tavoitteita uskottaviksi ja piti tärkeänä, että ne vähentävät epävarmuutta Nordean ympärillä. Tästä helppo olla samaa mieltä ja mielestämme Nordean strategia vastaa varsin hyvin aiempia odotuksiamme. Olemme keskustelleet näistä odotuksista mm. Heikkilä&Vilenin Nordea jaksossa.

Magnusson palasi vielä Sammon osinkoihin ja korosti, että Sammon tulevien osinkojen pitää olla linjassa yhtiön kassavirtojen kanssa. Vahva tase halutaan säilyttää myös jatkossa, jotta Sampo kykenee luomaan omistaja-arvoa yritysjärjestelyillä. Sammon osinkopolitiikasta kysyttäessä Stadigh muistutti, että Sampo päivittää osinkopolitiikkaansa helmikuun alussa. Arviomme mukaan Sampo tulee pyrkimään osingon kasvattamiseen jälleen 2020 alkaen, mutta aiemman kaltainen todella aggressiivinen osingon jatkuvan kasvun maalaaminen tullaan jättämään pois.

Puheensa lopuksi Magnusson piti vielä kiitospuheen Stadighille viimeisen 18 vuoden yhteistyöstä. Yhteistyön lisäksi hän kiitti Stadighia myös siitä, että hän uskoi vakuutusyhtiöihin silloin kun kukaan muu ei niihin uskonut. Tällä hän viittasi Sammon If-hankintaan (2002-2004). If:n ostohan oli käsitykseni mukaan pitkälti Stadighin käsialaa, ja tämä on ollut yksi parhaista yritysjärjestelyistä Suomen teollisuushistoriassa (kauppahinta murto-osa nykyisestä ja If palauttanut ostohintansa moninkertaisesti osinkoina).  Konferenssipuhelun aikana moni analyytikko myös liittyi näihin kiitoksiin.

Vakavaraisuudesta kysyttäessä Sampo totesi, että alle 130 %:n vakavaraisuus on alle yhtiön mukavuusalueen (Solvenssi-% nyt 178 %). Arviomme mukaan yhtiö on nykytasoon tyytyväinen, eikä ole lähtökohtaisesti kiinnostunut heikentämään vakavaraisuuttaan ilman hyvää syytä.

Kysyttäessä olisiko Sammolla kiinnostusta irtaantua Nordeasta Sammon johto totesi yllätyksettömästi, että nykyinen hinta ei ole kiinnostava. Tämä kysymys liittyi todennäköisesti siihen, että Magnusson korosti aiemmin useampaan kertaan Sammon olevan käytännössä vakuutusyhtiö (+75 % arvosta tulee vakuutusliiketoiminnasta). Arviomme mukaan Sampo on Nordeassa pitkäjänteinen omistaja ja Magnusson vaikuttaa ihan aidosti uskovan Nordean käänteeseen sekä tulevaisuuden potentiaaliin.

Ajatuksia konferenssipuhelun päättyessä

Markkinat ovat tehneet ennusteisiin merkittäviä muutoksia jo ennen tulosta (Nordean ennusteen muutokset sekä Sammon osingon leikkaus). Näin ollen markkinan tulosennusteissa tuskin tapahtuu suurempia muutoksia, koska Q3 oli operatiivisesti odotuksien mukainen. Markkinat eivät odota oleellista tuloskasvua lähivuosille johtuen vakuutusyhtiöiden erinomaisesta tulostasosta, Nordean vaisuista tuloskasvunäkymistä sekä hankalasta korkotilanteesta. Merkittävä tuloskasvu vaatii taakseen 1) Nordean tuloksen merkittävää toipumista 2) yritysjärjestelyjä 3) korkojen nousua. Kaikki vaikuttavat lyhyellä aikavälillä epätodennäköiseltä ja tuloskasvunäkymä pysyy vaisuna. Konsensus odottaa tällä hetkellä osingon olevan 2,3 euroa ja lähtevän tästä asteittaiseen kasvuun. Tämä on linjassa oman näkemyksemme kanssa, joskin itse ennustamme ensi kevään osingoksi 2,2 euroa.

Käy kauppaa. (Sampo)

Sampo-konsernin tavoite on luoda arvoa omistajilleen. Konserni pyrkii joustavasti hyödyntämään markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia omistaja-arvon luomiseksi esimerkiksi yritysjärjestelyin. Sampo-konsernin liiketoiminta jakautuu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat tytäryhtiöt If, Topdanmark ja Mandatum Life sekä osakkuusyhtiö Nordea. Sampo-konsernin kirjanpidossa Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä. Liiketoiminta-alueilla on selkeät oman pääoman tuottotavoitteisiin pohjautuvat strategiat. Sammon sijoittajasivuille

inderesTV

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 7 908,0 8 412,7 8 376,4
- kasvu-% 36,0% 6,4% -0,4%
Liikevoitto (EBIT) 2 095,0 1 561,3 1 925,5
- EBIT-% 26,5% 18,6% 23,0%
EPS (oik.) 2,68 2,13 2,73
Osinko 2,85 2,20 2,30
P/E (oik.) 14,3 17,3 13,5
EV/EBITDA 11,3 14,9 11,9
Osinkotuotto-% 7,4% 6,0% 6,3%
Uusimmat ennusteet