Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Neste
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 46.00 EUR
Kurssi: 43.39 EUR
Kurssi hetkellä: 20.9.2022 - 6:36 Analyysi päivitetty: 28.7.2022

Neste tiedotti maanantaina käynnistävänsä strategisen selvityksen Porvoon jalostamonsa siirtymästä raakaöljyn jalostamisesta muihin raaka-aineisiin ja maailmanlaajuisesti johtavaksi uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantopaikaksi.

Porvoon jalostamo tähtää uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden tuotantoon

Siirtymällä yhteisprosessointiin (co-processing) ja muuttamalla jalostusyksiköitä uuteen käyttöön Neste kertoi tavoittelevansa merkittävää kasvua uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden tuotannossaan Porvoossa pitkällä aikavälillä, hyödyntäen olemassa olevia yksiköitä, jalostuskokemustaan ja osaamistaan. Selvityksen kohteena oleva transformaatio alkaisi uusiutuvien ja kiertotalousraaka-aineiden sekä fossiilisten raaka-aineiden yhteisprosessoinnilla ja voisi myöhemmässä vaiheessa jatkua olemassa olevien jalostamoyksiköiden muuttamisella uuteen käyttöön pitkän aikavälin kapasiteettipotentiaalin ollessa 2-4 miljoonaa tonnia vuodessa. Nesteen mukaan tavoiteltu transformaatio johtaisi raakaöljyn jalostamisen päättymiseen Porvoossa 2030-luvun puolivälissä.

Neste kertoi, että suunnitellun laajuinen transformaatio tulisi vaatimaan merkittäviä investointeja tulevan vuosikymmenen aikana. Erilliset investointipäätökset tehdään kuitenkin suunnittelun edetessä. Suunnitelman aikajänne on yli vuosikymmenen pituinen, minkä takia se laaditaan modulaariseksi ja joustavaksi ja sitä voitaisiin sopeuttaa uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden liiketoiminnan tai perinteisen jalostustoiminnan muutosvauhtiin.

Odotettu ilmoitus

Raakaöljyn jalostuksen ja fossiilisten polttoaineiden pitkän aikavälin kysyntänäkymä on taantuva, mikä heijastelee liikenteen käyttövoiman murrosta. Tätä taustaa vasten nyt kerrottu strateginen selvitys oli mielestämme vain ajan kysymys. Keskeinen kysymysmerkki on fossiilisten polttoaineiden kysyntänäkymän laskun kulmakerroin, joka on vielä jossain määrin epäselvä. Mielestämme 2030-luvun puoliväli on nykytiedon valossa perusteltu oletus, mutta pidämme laadittavan suunnitelman joustavuutta keskeisenä elementtinä hallitussa ja onnistuneessa muutosprosessissa. Raakaöljyn jalostuksen alasajo avaa uusiutuville ja kiertotaloustuotteille tilaa Porvoon jalostamolla, ja arvioimme mukaan olemassa olevan tilan ja infran hyödyntämismahdollisuudet jossain määrin tukevat niiden kapasiteetin kasvattamisen edellytyksiä. Nesteen arvonmäärityksessämme Öljytuotteet-liiketoiminnan suhteellinen osuus on pieni (< 10 %), mikä heijastelee odotuksiamme sen pitkällä aikavälillä taantuvasta tulosnäkymästä. Näin ollen odotetulla uutisella ei ole vaikutusta näkemykseemme.

 

Käy kauppaa. (Neste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 15 148,0 27 185,0 25 145,0
- kasvu-% 28,9% 79,5% -7,5%
Liikevoitto (EBIT) 2 023,0 2 726,9 2 263,0
- EBIT-% 13,4% 10,0% 9,0%
EPS (oik.) 1,43 2,66 2,39
Osinko 0,82 1,35 1,20
P/E (oik.) 30,3 16,3 18,1
EV/EBITDA 12,8 10,2 11,4
Osinkotuotto-% 1,9% 3,1% 2,8%
Uusimmat ennusteet

Neste on vuonna 1948 perustettu maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen valmistaja, joka tuo uusiutuvia ratkaisuja myös muovi- ja kemikaaliteollisuudelle. Nesteellä on toimintaa yli kymmenessä maassa ja tuotantoa Suomessa, Singaporessa ja Alankomaissa.