Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Neste Q1 - odotetun vahva raportti

Analyytikon kommentti 29.04.2019 8:45 Neste
Yhtiö: Neste
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 33.00 EUR
Kurssi: 31.54 EURKurssi hetkellä: 29.4.2019 - 8:30

Nesteen perjantaina julkaisemat Q1-luvut vastasivat täysin odotuksiamme. Teimme raportin jälkeen pieniä ennustetarkistuksia Uusiutuviin tuotteisiin, joiden seurauksena vuosien 2019 ja 2020 ennusteemme nousivat. Ennusteiden nousua heijastellen nostamme tavoitehintamme 34,5 euroon (aik. 33,0 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme. Korkeahkosta lyhyen tähtäimen arvostuksesta huolimatta näemme osakkeen yhä houkuttelevana vahvojen keskipitkän ja pitkän aikavälien ajurien takia.

Neste ylsi Q1:llä 3769 MEUR:n liikevaihdolla 378 MEUR:n vertailukelpoiseen liikevoittoon, mikä oli linjassa konsensuksen alalaidalla olleen ennusteemme kanssa. Vertailukauden 401 MEUR:n tasosta pientä laskua selittää Q1’18:lle osunut 140 MEUR:n kertaerä. Segmenttitasolla Uusiutuvat tuotteet toimivat vahvan tuloskehityksen ajurina odotuksiamme vahvemmalla tuloksella, kun segmentin korkeat volyymit ja vahva myyntikate nosti tuloksen ennätystasolle. Öljytuotteet sen sijaan jäi hieman odotuksista, minkä taustalla oli etenkin jopa kausiluonteisuus huomioiden heikohko kokonaismarginaali. Marketing & Servicesin tulos oli yllätyksetön, kun taas Nynasin haasteet painoivat Muut-segmentin odotuksia raskaammin tappiolle. Tämä yhdessä Öljytuotteiden lievän heikkouden kanssa hautasi alleen Uusiutuvien tuotteiden odotuksia vahvemman tuloskunnon, mutta lievitti konsensusennusteiden alituksen merkitystä. Rahoituskuluissa ja veroissa ei ollut yllätyksiä ja siten operatiivista tulosta heijastellen osakekohtainen tulos 0,38 euroa vastasi ennusteitamme.

Neste ohjeisti Uusiutuvien volyymien olevan Q2:lla Q1:n tasolla ja odottaa raaka-aineiden hintojen nousevan Q1:n tasosta. Öljytuotteiden viitemarginaalin se odottaa nousevan tyypillistä kausiluonteisuutta heijastellen. Teimme Q1-raportin jälkeen pieniä ennustemuutoksia, jotka kohdistuivat pääasiassa Uusiutuviin tuotteisiin ja segmentin myyntikatteen ja volyymien ennusteisiin. Odotuksiamme vahvemman Q1’19:n myyntikatteen seurauksena nostimme lähivuosien myyntikatteen ennusteita. Öljytuotteiden väliaikainen pehmeys Q1:llä oli arviomme mukaan tyypillistä kausiluonteisuutta eikä sillä näin ollen ollut olennaista vaikutusta ennusteisiimme. Vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton ennusteemme nousi 1 %:n 1744 MEUR:oon ja vuodelle 2020 7 % 1825 MEUR:oon.

Nesteen vuoden 2019 P/E-kerroin on 18x ja vastaava EV/EBITDA on 11x, mitä pidämme yhtiölle kohtuullisena tasona. Arvostuskertoimet laskevat nousukäyrällä pysyvän tuloksen mukana 16x (P/E) ja 10x (EV/EBITDA) tasoille vuonna 2020. Yhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin näkymät huomioiden pidämme tasoja houkuttelevana. Lisäksi uusien liiketoiminta-avauksien (ei sisälly ennusteisiin) ja BTC-option myötä ennusteriskit ovat kallellaan ylöspäin, mikä tukee osakkeen kyydissä pysymistä. Tuotto-odotusta tukee maltillinen, mutta nousukäyrällä pysyttelevä noin 3 %:n lähivuosien osinkotuottoennusteemme. Myös pitkän aikavälin potentiaalia heijasteleva ja lyhyen tähtäimen odotuksia konservatiivisempiin pitkän aikavälin oletuksiin pohjautuva kassavirtamallimme antama arvo indikoi osakkeelle nousuvaraa nykytasolta.

Käy kauppaa. (Neste)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 14 918,0 15 422,2 15 016,0
- kasvu-% 12,9% 3,4% -2,6%
Liikevoitto (EBIT) 1 024,8 1 747,6 1 825,5
- EBIT-% 6,9% 11,3% 12,2%
EPS (oik.) 1,49 1,79 1,91
Osinko 0,76 0,90 1,00
P/E (oik.) 15,0 17,6 16,5
EV/EBITDA 10,5 10,9 10,4
Osinkotuotto-% 3,4% 2,9% 3,2%
Uusimmat ennusteet