Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Next Games
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 1.30 EUR
Kurssi: 2.39 EUR
Kurssi hetkellä: 21.12.2020 - 6:27

Vuosi 2020 on osoittanut Next Gamesin kannattavuuskäänteen onnistuneen ja yhtiö on strategiassaan jälleen siirtymässä kasvuvaiheeseen. Vuosi 2021 tulee olemaan kriittinen ja Stranger Things -pelin julkaisu määrittää yhtiön tarinan seuraavat askeleet. Pelin menestyessä alkaa perusta tulevien vuosien kasvutarinalle näyttää huomattavasti nykyistä vakaammalta. Huonossa skenaariossa yhtiö voi joutua keräämään lisää pääomaa seuraavien korttien kääntämiseksi. Hyvässä skenaariossa osakkeessa on edelleen selvää nousupotentiaalia, mutta heikon näkyvyyden, julkaisuun liittyvien riskien sekä osakkeen tänä vuonna selvästi kiristyneen arvostuksen valossa tuotto/riski-suhde on mielestämme epäsuotuisa. Toistamme myy-suosituksen ja 1,3 euron tavoitehinnan. Next Gamesista tänään julkaistu laaja raportti on luettavissa täältä.

Korkean riskin kasvuyhtiö

Sijoittajaprofiililtaan Next Games on korkean riskiprofiilin kasvuyhtiö. Yhtiö operoi nopeasti kasvavalla mobiilipelimarkkinalla, jossa markkinatrendit ja liiketoimintamallit kehittyvät edelleen voimakkaasti. Nopeasti kasvava markkina on houkuttelut paikalle myös paljon kilpailua ja pitkäkestoisen menestymisen saavuttaminen toimialalla on hyvin haastavaa. Viimeisen reilun vuoden aikana Next Gamesin sijoitusprofiili on muuttunut asteittain kriisiyhtiöstä/käänneyhtiöstä takaisin kasvuyhtiöiden lokeroon yhtiön onnistuneen kolmivaiheisen suunnanmuutosprojektin jälkeen. Vuonna 2019 yhtiö sopeutti kulurakennettaan, uudisti toimintamallejaan sekä toteutti 8 MEUR:n merkintäoikeusannin. Onnistunut käänne on näkynyt myös osakkeen arvostuksessa ja markkina on jälleen alkanut hinnoitella osaketta tulevien pelien kasvuodotuksien valossa.

Stranger Things peliportfolion kasvun vetonaula

Next Gamesin nykyiset live-pelit Our World ja No Man’s Land (NML) ovat elinkaareltaan kypsässä vaiheessa ja niiltä on odotettavissa lähivuosina hyvää vakaata kassavirtaa asteittain laskevalla liikevaihtoprofiililla. Pitkään tuotantovaiheessa olleen Blade Runner Rogue -pelin julkaisu ajoittuu näillä näkymin Q1’21:lle ja odotukset sen suhteen ovat tässä vaiheessa matalia. Next Gamesilla on lisäksi 3 uutta projektia kolmen eri lisenssinhaltijan kanssa kehitysputken alkupäässä, joista arviomme mukaan on odotettavissa merkittävämpää liikevaihtoa aikaisintaan vuonna 2022. Ensi vuoden kasvun suhteen kaikki panokset on ladattu Stranger Things -pelin harteille. Peli on julkaistu ensimmäisillä markkinoilla joulukuussa ja sitä tullaan asteittain skaalamaan ylöspäin vuoden 2021 aikana. Tulevat kuukaudet kertovat, miten peli onnistuu murtautumaan kovasti kilpailtuun Puzzle RPG -pelien markkinaan. Tässä vaiheessa vuoden 2021 ennusteeseemme (liikevaihto 46 MEUR, kasvu +66 %) liittyy merkittävää epävarmuutta. Arvioimme Next Gamesin kannattavuuden pysyttelevän lähivuosina matalalla tasolla yhtiön skaalatessa uusia pelejä ylöspäin.

Osakkeen arvo hyvin herkkä Stranger Things -pelin menestykselle

Ennusteillamme Next Gamesin 2020e-2021e EV/Liikevaihto-kertoimet ovat 2,4x ja 1,5x. Kertoimet näyttävät mielestämme mobiilipeliverrokkeihin (mediaani 2,5x-2,0x) nähden korkeilta, kun huomioidaan Next Gamesin pienempi kokoluokka ja merkittävä riippuvuus Stranger Things -pelin menestyksestä. Vertailun vuoksi Rovion liikevaihtokerroin on 1,2x tasolla. Stranger Thingsin menestyksestä riippuen Next Gamesin osakkeelle on ensi vuoteen katsottaessa piirrettävissä hyvin erilaisia skenaarioita erinomaisten tuottojen ja merkittävän kurssilaskun väliltä. Mielestämme nykyarvostuksella riskit painavat vaakakupissa selvästi tuottopotentiaalia enemmän.

Käy kauppaa. (Next Games)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 34,7 27,5 45,6
- kasvu-% -1,5% -20,7% 65,8%
Liikevoitto (EBIT) -7,4 -2,8 -1,1
- EBIT-% -21,4% -10,2% -2,5%
EPS (oik.) -0,41 -0,10 -0,04
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,2 -24,0 -63,5
EV/EBITDA -6,4 58,7 23,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla.