Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Nightingale Health
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.40 EUR
Kurssi: 1.05 EUR
Kurssi hetkellä: 25.1.2023 - 8:37 Analyysi päivitetty: 30.9.2022

Nightingale kertoi avaavansa uuden laboratorion Isoon-Britanniaan vuoden 2023 aikana osana kasvustrategiansa toteutusta. Yhtiö on toiminut maassa jo vuosien ajan etenkin yliopistojen ja UK Biopankin kanssa, joten uuden laboratorion sijainti ei ole sinänsä yllättävä. Paikallisen laboratorion avaamisella yhtiö pyrkii laajentamaan kumppanuuksiaan lääketieteellisen tutkimuksen alueella ja mahdollistamaan teknologiansa käytön terveydenhuollon ekosysteemissä laajemmin. Tiedotteen yhteydessä Nightingale kertoi myös palkanneensa paikallisen tiimin, jolla on osaamista lääketieteellisestä tutkimusmyynnistä ja sairastumisriskien tunnistamisesta. Rekrytoinneilla pyritään myös vahvistamaan Nightingalen geenitiedon analyysiin erikoistunutta yksikköä, jonka perustamisesta yhtiö kertoi noin vuosi sitten geeniteknologiayhtiö Negenin yritysoston yhteydessä.

Uuden laboratorion avaaminen ei ole täysi yllätys

Uuden laboratorion avaaminen on nähdäksemme ollut vain ajan kysymys. Nightingalen nykyiset omat laboratoriot Suomessa ja Japanissa ovat arviomme mukaan olleet kapasiteetiltaan varsin tehokkaasti käytössä, joten yhtiön tavoitteleman kasvun toteutus olisi vaatinut laboratoriokapasiteetin kasvatusta joka tapauksessa. Toisaalta laajempi laboratorioverkosto mahdollistaa nopeamman ja logistisesti tehokkaamman palvelun paikallisille asiakkaille, minkä näemme parantavan yhtiön palvelun houkuttelevuutta.

Laboratorion avausta voisi seurata kaupallisia edistysaskelia

Laboratorion perustaminen on nähdäksemme hyvä merkki Nightingalen kasvustrategian etenemisestä, mutta tieto ei aiheuta välitöntä muutosta näkemykseemme. Yhtiön kasvun pullonkaula on nähdäksemme kaupallisten sopimuksen solmimisessa, sekä erityisesti näiden kasvattamisessa merkittävään kokoluokkaan. Laboratorion avaaminen indikoi yhtiön kuitenkin käyvän aktiivisia asiakaskeskusteluja Isossa-Britanniassa, joten jäämme mielenkiinnolla seuraamaan yhtiöltä tulevaa uutisvirtaa kaupallisista edistysaskeleista. Näkyvyyden parantaminen vahvan kasvun etenemiseen olisi Nightingalen kasvutarinan etenemisen kannalta nähdäksemme tällä hetkellä keskeisintä.

Käy kauppaa. (Nightingale Health)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022 2023e 2024e
Liikevaihto 2,2 2,9 4,8
- kasvu-% 6,0% 30,5% 66,8%
Liikevoitto (EBIT) -11,1 -12,9 -11,7
- EBIT-% -501,8% -447,9% -243,3%
EPS (oik.) -0,20 -0,22 -0,20
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -5,1 -4,7 -5,3
EV/EBITDA 3,9 1,6 0,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Nightingale on bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja myy verianalyysiin perustuvaa alustaa elintapasairauksien riskien vähentämiseen. Nightingalen teknologia pohjautuu keskeisesti laajaan veriarvojen mittaamiseen, mistä saatu tieto yhdistetään biopankeista analysoitujen näytteiden perusteella tunnistettuihin sairastumisriskeihin.  Yhtiön kehittämä laaja-alainen verianalyysiteknologiaprosessi alkaa verinäytteiden NMR -mittauksella, jossa käytetään skaalautuvaa laboratorioautomaatiota.