Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Nightingale Health
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.30 EUR
Kurssi: 1.19 EUR
Kurssi hetkellä: 17.3.2023 - 7:01 Analyysi päivitetty: 16.3.2023

Laskimme IFRS-muutoksen yhteydessä kannattavuusennusteitamme arvioituamme uudelleen yhtiön lähivuosina vaatimien kiinteiden kulujen tasoa. Isossa kuvassa yhtiön tarinassa ei kuitenkaan ole tapahtunut muutosta. Lähestyvästä puolivuotiskatsauksesta haemme erityisesti merkkejä mahdollisista kaupallisista edistysaskelista. Tarkistamme tavoitehintamme ennustemuutosten mukana 1,3 euroon (aik. 1,4 €) ja toistamme vähennä-suosituksen.

Katsauksen tärkeintä antia ovat merkit mahdollisista kaupallisista edistysaskelista

Nightingale julkaisee puolivuotiskatsauksensa torstaina 23.3. arviolta kello 9. Odotamme yhtiön liikevaihdon jääneen H1’23-kaudella (1.7-31.12.23) vähäiseksi 1,25 MEUR:oon. Yhtiön julkistamat kaupalliset hankkeet eivät ole toistaiseksi näkyneet yhtiön aiemmin raportoimassa liikevaihdossa. Ilman uusia kaupallisia sopimuksia odotuksemme aiempien kaupallisten sopimusten tulovirroista ovat edelleen varovaiset, mikä näkyy liikevaihdon ennusteessamme. Kannattavuuden odotamme jääneen etupainotteisista investoinneista johtuen edelleen selvästi negatiiviseksi. Käyttökatteen ennustamme olleen fiskaalisella H1’23-kaudella -5,4 MEUR ja liikevoiton -8,1 MEUR. IFRS-siirtymän myötä vertailukauden IFRS-lukuja ei ole vielä tarjolla ja yhtiö julkaisee ne päivää ennen katsausta. Nightingale on vielä käynnistämässä liiketoimintaansa, mistä johtuen raportoitavien lukujen merkitys on rajallinen. Etsimmekin katsauksesta erityisesti merkkejä mahdollisista kaupallisista edistysaskelista, jotka voisivat tuoda yhtiön teknologian suuren mittakaavan jatkuvaan käyttöön. Lisäksi katsaus tarjoaa tarkistuspisteen yhtiön kassatilanteen kehitykseen.

Kaupallisen läpimurron etsintä konservatiivisessa suuren potentiaalin kohdemarkkinassa nostaa riskit korkealle

Krooniset sairaudet aiheuttavat merkittävän osan terveydenhuollon kustannuksista, vaikka suuri osa näistä sairauksista voitaisiin välttää elintapoja muuttamalla. Ongelman ratkomiseen tähtäävä Nightingalen teknologia sairausriskien ennustamiseen on nähdäksemme varsin kypsää ja tieteellisesti validoitua. Yhtiö on solminut viime vuosina useita kaupallisia sopimuksia, joissa terveyspalveluyhtiöt rakentavat kuluttajapalveluita yhtiön teknologiaa hyödyntäen. Sopimukset eivät toisaalta vielä ole tuottaneet yhtiölle merkittävää liiketoimintaa. Nightingale pyrkii integroimaan palvelunsa nykyisten terveydenhuollon toimijoiden verinäytevirtoihin (esim. perusterveydenhuoltoon). Tämä voisi mahdollistaa sen liiketoiminnan kasvavan nykyiseltä pieneltä tasolta moninkertaiseksi ja kannattavuuden kääntyvän ajan myötä voitolliseksi. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole vielä tällaisia sopimuksia, joten onnistumiseen liittyvät riskit ovat huomattavat. IFRS-kirjanpitoon siirtämämme ennusteet nojaavat mielestämme nykyhetkessä realistiseen, mutta erittäin korkean riskin skenaarioon yhtiön liiketoiminnan kasvusta (2022-2032e liikevaihdon CAGR 41 %). Ennusteisiimme yltäminen vaatii yhtiöltä useita menestyviä ja merkittävän suuruisia kaupallisia sopimuksia vuosittain. Sijoittajan täytyykin nähdäksemme uskoa yhtiön teknologian kaupalliseen läpimurtoon seuraavan vuosikymmenen aikana, sekä suhtautua yhtiöön hyvin pitkällä sijoitushorisontilla ja valmiudella pääoman menetykseen.

Kaipaamme kasvuun edelleen lisää näkyvyyttä vahvasti negatiivisen kassavirran kompensoimiseksi

Nightingalen fundamenttipohjainen arvonmääritys on erittäin vaikeaa, sillä mahdolliset skenaariot ovat pääoman tuhoutumisen ja moninkertaistumisen väliltä. Arvioimme osakkeen käyvän arvon leveään 0,4-4,5 € (aik. 0,7-4,5 €) haarukkaan. Näkyvyys vahvan kasvuun realisoitumiseen säilyy nähdäksemme lyhyellä tähtäimellä heikkona, samalla, kun suuret kasvupanokset kuluttavat jatkuvasti kassaa. Heikkojen lyhyen tähtäimen ajurien myötä odotamme nykyarvostuksella sivussa nähdäksemme yhtiöltä askelia kohti suuren mittakaavan liiketoiminnan rakentumista. Tämä laskisi osakkeen riskitasoa ja helpottaisi tukeutumista arvostuksessa yhtiön pitkän aikavälin potentiaaliin.

Käy kauppaa. (Nightingale Health)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022 2023e 2024e
Liikevaihto 2,3 2,9 4,9
- kasvu-% 0,3% 24,4% 70,0%
Liikevoitto (EBIT) -13,6 -16,5 -14,9
- EBIT-% -589,5% -573,1% -304,1%
EPS (oik.) -0,27 -0,28 -0,25
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -3,8 -4,2 -4,8
EV/EBITDA 3,1 0,3 -1,1
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

Nightingale on bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja myy verianalyysiin perustuvaa alustaa elintapasairauksien riskien vähentämiseen. Nightingalen teknologia pohjautuu keskeisesti laajaan veriarvojen mittaamiseen, mistä saatu tieto yhdistetään biopankeista analysoitujen näytteiden perusteella tunnistettuihin sairastumisriskeihin.  Yhtiön kehittämä laaja-alainen verianalyysiteknologiaprosessi alkaa verinäytteiden NMR -mittauksella, jossa käytetään skaalautuvaa laboratorioautomaatiota.