Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.50 EUR
Kurssi: 10.80 EUR
Kurssi hetkellä: 12.2.2021 - 7:46

Toistamme Nixun lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehinnan 11,5 euroon (aik. 9,5 EUR). Nixun kannattavuusperusta näyttää olevan nyt onnistuneesti korjattu ja yhtiön painopiste alkaa siirtyä jälleen voimakkaammin kasvun suuntaan. Koronatilanne ja henkilöstön vaihtuvuus hidastavat kasvua vielä alkuvuodesta, mutta koronan myötä kiihtyneen digitalisaatioaallon pitäisi alkaa näkyä myös kyberturvapalveluiden kysynnässä loppuvuodesta. Nixun asteittain vahvistuvan kasvutarinan valossa osakkeen arvostus (2021e EV/S: 1,4x) näyttää edelleen kohtuulliselta.

Liikevaihto pysytteli vakaana koronan keskellä

Koronatilanne näkyi odotetusti Nixun liikevaihdossa (H2’20: 25,6 MEUR), joka pysyi vakaana vertailukauteen nähden. Yhtiön mukaan uusien tilausten määrä nousi kuitenkin loppuvuodesta ennätystasolle, mikä lupaa hyvää jatkoa ajatellen. Strategian kannalta tärkeiden hallinnoitujen palveluiden kasvu säilyi H2:lla koronasta huolimatta kohtuullisen hyvällä tasolla (+12 %), ja niiden osuus liikevaihdosta nousi viime vuonna 20 %:iin (2019: 17%).

Kannattavuusparannus eteni odotuksiamme vauhdikkaammin

Nixun kannattavuusparannus jatkui odotuksiamme voimakkaammin yhtiön käyttökatteen parantuessa 2,8 MEUR:oon (H2’19: -0,9 MEUR), kun ennusteemme oli 2,0 MEUR. Alkuvuodesta tehdyt kustannussäästöt tukivat odotetusti kannattavuutta, mutta tulos sai edelleen tukea myös koronan myötä laskeneista myynnin ja matkustamisen kuluista. Liikevoittoa rasitti 1,4 MEUR:n liikearvon alaskirjaus, josta oikaistuna myös muut tulosrivit olivat odotuksiamme parempia. Nixun onnistuneen kannattavuusperustan korjauksen jälkeen yhtiön rahoitusasema näyttää jälleen huomattavasti paremmalta kasvustrategian toteuttamiseen. Nettovelkaantumisaste oli vuoden 2020 lopussa enää 16 % (Q4’19: 45 %) ja likviditeettitilanne on parantunut myös selvästi.

Näkymät ennakoivat varovaista paluuta kannattavan kasvun polulle

Näkymissään Nixu ohjeistaa liikevaihtonsa kasvavan orgaanisesti ja käyttökatteen paranevan edellisvuodesta (2020: 2,9 MEUR). Yhtiö aikoo myös samalla lisätä kasvupanostuksia, jonka vuoksi emme odota merkittävää parannusta kannattavuuteen lähivuosina. Yhtiö arvioi, että koronan myötä kiihtynyt digitalisaatioaalto alkaa näkyä tänä vuonna kyberturvapalveluiden kasvavana kysyntänä. Nixun henkilöstön vaihtuvuus on kuitenkin ollut tavallista voimakkaampaa loppuvuodesta. Tämän vuoksi yhtiö arvioi kasvun olevan H1:llä hitaampaa ja kiihtyvän H2:lla uusien rekrytointien ja uuden toimintamallin myötä. Emme tehneet H2-raportin pohjalta merkittäviä ennustemuutoksia, mutta luottamuksemme lähivuosien kasvunäkymää kohtaan vahvistui. Odotamme Nixun liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 8 % ja käyttökatteen olevan 3,7 MEUR (EBITDA-% 6 %). Ensi vuonna odotamme kasvun kiihtyvän 15 %:iin ja käyttökate-%:n nousevan 8 %:iin.

Arvioimme asteittain vahvistuvan kasvutarinan tukevan osakkeen arvostusta

Ennusteillamme Nixun 2021e-2022e EV/liikevaihto-kertoimet ovat 1,4x ja 1,2x. Kertoimet ovat edelleen yhtiön historiaan nähden matalalla tasolla, mutta toisaalta niin on yhtiön kasvun ja kannattavuuden yhdistelmäkin vuoden 2020 luvuilla. Tulospohjaisesta arvostuksesta joudutaan hakemaan tukea usean vuoden päästä. H2-raportti kuitenkin vahvisti Nixun palaavan tänä vuonna kannattavan kasvun polulle ja arvioimme asteittain vahvistuvan tarinan tukevan osakkeen arvostusta. Isossa kuvassa koronakriisi myös vahvistaa kyberturvamarkkinan entuudestaan vahvoja pitkän aikavälin fundamentteja ja arvioimme Nixun kasvun kiihtyvän kriisin hellittäessä.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 53,3 57,5 66,1
- kasvu-% 4,1% 8,0% 15,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,7 1,6 3,2
- EBIT-% -1,3% 2,8% 4,8%
EPS (oik.) -0,12 0,17 0,34
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -80,8 63,0 31,7
EV/EBITDA 25,4 22,3 15,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.