Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.50 EUR
Kurssi: 11.15 EUR
Kurssi hetkellä: 11.2.2021 - 8:25

Nixun aamulla raportoima H2-tulos oli operatiivisen kannattavuuden osalta odotuksiamme parempi, vaikka raportoitua tulosta painoi liikearvon alaskirjaus. Nixun kannattavuusperusta näyttää olevan nyt onnistuneesti korjattu ja siten yhtiö voi siirtää painopistettään jälleen voimakkaammin kasvun suuntaan. Tälle vuodelle yhtiö ohjeistaa odotustemme mukaisesti kasvavaa liikevaihtoa ja käyttökatetta. Nixun tulosjulkistuksen webcast-lähetystä voi seurata klo 9.30 alkaen täältä.

Nixun H2-liikevaihto kasvoi 1 %:n 25,6 MEUR:oon, mikä alitti lievästi 26,4 MEUR:n ennusteemme. Koronatilanne näkyi odotetusti kasvussa, mutta Q4:llä uusien tilausten määrä nousi ennätystasolle, mikä lupaa hyvää jatkoa ajatellen. Nixun strategian kannalta tärkeiden hallinnoitujen palveluiden kasvu säilyi H2:lla koronasta huolimatta kohtuullisen hyvällä tasolla (+12 %), ja niiden osuus liikevaihdosta viime vuonna nousi 20 %:iin (2019: 16,6 %).

Nixun kannattavuusparannus jatkui loppuvuodesta odotuksiamme voimakkaammin. H2:n käyttökate oli 2,8 MEUR (H2’19: -0,9 MEUR), kun ennusteemme oli 2,0 MEUR. Liikevoitto oli 0,4 MEUR ja jäi alle ennusteemme. Liikevoittoa rasitti 1,4 MEUR:n liikearvon alaskirjaus liittyen Benelux-yksikön liiketoiminnan uudelleenorganisointiin. Alaskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta ja tästä oikaistuna myös liikevoitto ylitti odotuksemme H2:lla. Nixun taseasema on parantunut vuoden 2020 aikana olennaisesti ja yhtiöllä oli nettovelkaa vuoden lopussa enää 2,2 MEUR (Q4’19: 7,0 MEUR). Yhtiön kassatilanne (H2’20: 6,0 MEUR) on kohtuullisen hyvällä tasolla ja yhdessä käyttämättömän 4 MEUR:n luottolimiitin kanssa yhtiön likviditeettitilanne on hyvä. Onnistuneen kannattavuusperustan korjauksen jälkeen yhtiön rahoitusasema näyttää jälleen huomattavasti paremmalta kasvustrategian toteuttamiseen. Nixu jättää odotetusti osingonmaksun väliin yhtiön kasvustrategiaa ja matalaa tulostasoa heijastellen.

Näkymissään Nixu ohjeistaa liikevaihtonsa kasvavan orgaanisesti ja käyttökatteen paranevan edellisvuodesta (2020: 2,9 MEUR). Yhtiö myös aikoo samalla lisätä kasvupanostuksia. Yhtiö arvioi, että koronan myötä kiihtynyt digitalisaatioaalto alkaa näkyä tänä vuonna kyberturvapalveluiden kasvavana kysyntänä. Nixun henkilöstön vaihtuvuus on kuitenkin ollut tavallista voimakkaampaa loppuvuodesta. Tämän vuoksi yhtiö arvioi kasvun olevan H1:llä hitaampaa ja kiihtyvän H2:lla uusien rekrytointien ja uuden toimintamallin myötä. Nixun keskipitkän aikavälin tavoitteena on 15-25 %:n vuosittainen orgaaninen kasvu. Vuoden 2021 ennusteemme odotti ennen H2-raporttia Nixulta 10 %:n kasvua ja 3,0 MEUR:n käyttökatetta. Alustavasti ennusteessa on lievää nousupainetta käyttökatteen osalta.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020e 2021e 2022e
Liikevaihto 54,1 59,5 68,4
- kasvu-% 5,7% 10,0% 15,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 1,0 3,2
- EBIT-% -0,2% 1,7% 4,7%
EPS (oik.) 0,02 0,12 0,36
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 674,0 90,5 31,1
EV/EBITDA 43,5 29,0 16,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.