Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nixu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EUR
Kurssi: 8.00 EUR
Kurssi hetkellä: 14.8.2020 - 7:15

Nostamme Nixun suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehinnan 8,5 euroon (aik. 7,5 EUR). H1-raportin perusteella Nixu on onnistuneesti koronan keskellä parantanut kannattavuuttaan ja vahvistanut tasettaan, mikä laskee riskejä yhtiön taseen kestävyyden ja likviditeettitilanteen osalta. Suurimpien riskien väistyessä voidaan katseita jälleen jo varovasti suunnata kohti yhtiön mielenkiintoista pitkän aikavälin kasvutarinaa, vaikka koronapandemia varjostaa edelleen loppuvuoden näkymiä. Nousseiden ennusteiden ja pienentyneiden taseriskien valossa osakkeen arvostus (2020e EV/S 1,2x) alkaa näyttää kiinnostavalta.

Odotuksia parempi H1-raportti

Nixun H1-liikevaihto kasvoi 14 % 29,2 MEUR:oon ja ylitti 26,3 MEUR:n ennusteemme. Q1:llä liikevaihto kasvoi 11 % yrityskauppojen tukemana, ja Q2:lla kasvu kiihtyi 16 %:iin, mikä on erittäin hyvä suoritus koronapandemian keskellä. Kasvusta merkittävä osa tuli kuitenkin kyberturvateknologioiden jälleenmyynnistä, mikä tyypillisesti on palveluliiketoimintaa matalakatteisempaa. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi H1:llä 5 %. Korona heijastui erityisesti projektiliiketoimintaan (H1’20: -7 %), mutta strategisesti tärkeät hallinnoidut jatkuvat palvelut jatkoivat vahvaa kasvuaan (37 %), ja niiden osuus liikevaihdosta oli 18 % (H1’19: 15 %). Myös Nixun kannattavuus oli odotuksiamme parempi. Käyttökate heikkeni 0,1 MEUR:oon (H1’19: 2,0 MEUR), kun ennusteemme oli -0,7 MEUR. Uudelleenjärjestelykuluilla oikaistu käyttökate oli 1,0 MEUR.

Riskit kannattavuuden ja taseen osalta pienenivät raportin myötä

Nixu onnistui tekemään selvän kannattavuusparannuksen Q2:n aikana (EBITDA 0,52 MEUR), sillä Q1:n käyttökate oli vielä -0,37 MEUR pakkasella. Tämä vahvistaa luottamusta, että yhtiön aiemmin käynnistämät toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi toimivat ja kannattavuusperusta ollaan saamassa kuntoon. Myös Nixun kassavarat paranivat alkuvuonna selvästi ja olivat H1:n lopussa 7,7 MEUR (H2’19: 3,9 MEUR), mikä selittyy pitkälti hyödynnetyillä vero- ja työeläkemaksulykkäyksillä. Yhdessä vielä käyttämättömän 4 MEUR:n luottolimiitin kanssa Nixun likviditeettitilanne on kuitenkin selvästi alkuvuotta parempi. Liiketoiminnan hyvän nettorahavirran ansiosta myös nettovelkaantumisaste laski 18 %:iin (H2’19: 45 %). Nixun toteuttaman säästöohjelman ja vahvistuneen taseen ansiosta yhtiö on etenemässä syksyn koronaepävarmuuteen parantuneista asetelmista, ja kriisin helpottaessa yhtiö pystyy jälleen arviomme mukaan palaamaan kasvupolulle.

Riskien hälvetessä Nixun pitkän aikavälin kasvutarina alkaa nykyarvostuksella kiinnostaa

Ennusteillamme Nixun 2020e-2021e EV/liikevaihto-kertoimet ovat 1,2x ja 1,1x. Kertoimet ovat yhtiön historiaan nähden matalalla tasolla, mutta toisaalta niin on yhtiön kasvun ja kannattavuuden yhdistelmäkin tällä hetkellä. Tulospohjaisesta arvostuksesta joudutaan hakemaan tukea usean vuoden päästä. Isossa kuvassa nykyinen kriisi vahvistaa kyberturvamarkkinan entuudestaan vahvoja pitkän aikavälin fundamentteja ja Nixulla on hyvät edellytykset palata takaisin kasvupolulle kriisin helpottaessa. Vaikka osakkeen arvostus näyttää lyhyellä tähtäimellä neutraalilta, alkaa kiinnostus yhtiön pitkän aikavälin kasvutarinaa kohtaan jälleen heräämään, kun yhtiön kannattavuuteen ja taseeseen liittyvät lyhyen aikavälin riskit ovat poistumassa näyttämöltä.

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 51,2 54,6 60,1
- kasvu-% 27,5% 6,7% 10,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,6 -0,8 0,8
- EBIT-% -5,1% -1,5% 1,3%
EPS (oik.) -0,19 -0,06 0,10
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -54,8 -136,1 84,0
EV/EBITDA 101,3 50,0 23,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.