Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nixu
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 8.20 EUR
Kurssi: 7.52 EUR
Kurssi hetkellä: 7.5.2020 - 4:37

Nixu tiedotti eilen koko konsernia koskevasta kustannussäästöohjelmasta, jolla yhtiö varautuu koronan myötä heikentyvään talousympäristöön. Yhtiön mukaan koronan vaikutukset ovat edelleen tähän mennessä olleet suhteellisen pieniä, mutta vaikutukset alkavat heijastua numeroihin kunnolla vasta tulevina neljänneksinä, joihin näkyvyys on vielä hyvin heikko. Nixun tase ja kannattavuus eivät olleet viime vuosien voimakkaiden kasvupanostusten jälkeen optimaalisessa kunnossa koronakriisiin lähdettäessä, joten yhtiön on riskienhallinnan kannalta osittain myös pakko varautua ennakoivasti vaikeampien aikojen varalle. Operatiivisen tehokkuuden parantuessa yhtiöllä on jälleen paremmat eväät investoida kasvuun, kun markkinatilanne alkaa jossain vaiheessa normalisoitua.

Nixu tavoittelee säästöohjelmalla heinäkuusta 2020 alkaen pysyvästi noin 200 TEUR:n kuukausitason säästöjä sekä vuoden 2020 aikana toteutuvia kertaluonteisia noin 1 MEUR:n säästöjä ennen uudelleenjärjestelykuluja. Tähän liittyen Nixu aloittaa Suomessa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut enintään alle 10 henkilön työpanoksen mahdollisesta vähentämisestä sekä koko henkilöstön mahdollisista määräaikaisista, enintään 90 päivää kestävistä lomautuksista joko koko- tai osa-aikaisesti. Yhtiön kv-markkinoilla suunnitellaan vastaavia paikallisia henkilöstötoimenpiteitä säästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Nixu kertoi jo Q1-liiketoimintakatsauksena yhteydessä keskittyvänsä tänä vuonna turvaamaan tulovirtansa ja tehostamaan toimintaansa, jotta koronakriisin päättyessä yhtiö olisi entistä vahvempi ja tehokkaampi toteuttamaan kasvustrategiaansa. Yhtiö kertoi Q1-raportin yhteydessä neuvottelevansa parhaillaan myös uusista vieraan pääoman rahoitusjärjestelyistä, joilla turvataan riittävät kassavarat koronaviruksen aiheuttamien mahdollisten yllätysten varalle. Nixun ennakoivat toimenpiteet koronaviruksen vaikutuksiin varautumiseen ovat tärkeitä, sillä yhtiön heikko kannattavuus yhdistettynä jo ennestään kohonneeseen velkavipuun (Q4’19: gearing 45 %) kohottaa tällä hetkellä osakkeen riskitasoa.

Eilisen tiedotteen valossa Nixun lyhyen aikavälin kasvunäkymä on nykyisiä odotuksiamme maltillisempi ja etenkin ensi vuoden kasvuennusteessamme (2021e: +20 %) on laskupainetta. Yhtiö kommentoi lyhyellä aikavälillä pyrkivänsä kasvamaan markkinan (~10 %) mukaisesti ja tänä vuonna arvioimme yhtiön liikevaihdon parhaimmillaankin pysyvän korkeintaan vakaana. Päivitämme ennusteitamme tulevien viikkojen aikana. Isossa kuvassa nykyinen kriisi vahvistaa kyberturvamarkkinan entuudestaan vahvoja pitkän aikavälin fundamentteja ja arvioimme Nixulla olevan hyvät edellytykset palata takaisin kasvupolulle, kunhan kriisi aikanaan helpottaa. Lyhyellä aikavälillä koronariskit kuitenkin varjostavat Nixun kiinnostavaa pitkän aikavälin kasvutarinaa, ja tämä on heijastunut myös yhtiön osakekurssiin. Osakkeen arvostus (2020e EV/S 1,3x) ei kuitenkaan edelleenkään näytä nykyisen epävarmuuden keskellä erityisen edulliselta ja puoltaa lyhyellä tähtäimellä varovaisuutta osakkeen suhteen.

 

Käy kauppaa. (Nixu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Atte Riikola

Atte Riikola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 51,2 51,1 61,3
- kasvu-% 27,5% -0,2% 20,0%
Liikevoitto (EBIT) -2,6 -2,2 1,6
- EBIT-% -5,1% -4,3% 2,6%
EPS (oik.) -0,19 -0,25 0,17
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -54,8 -30,1 44,5
EV/EBITDA 101,3 -309,5 18,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Nixu on vuonna 1988 perustettu kyberturvallisuuspalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Nixun suurin markkina on Suomi ja yhtiö on myös laajentunut Hollantiin, Ruotsiin sekä Tanskaan. Nixu on tietoturvaratkaisujen kokonaistoimittaja. Yhtiö ei siis ole ainoastaan tietoturvalaitteiden ja - teknologioiden jälleenmyyjä tai tietyille palvelualueille erikoistunut konsultti. Yhtiön pääasiallista kohderyhmää ovat suuret yritykset sekä julkishallinto.