Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: NoHo Partners
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 9.50 EUR
Kurssi: 7.90 EUR
Kurssi hetkellä: 4.5.2023 - 21:14 Analyysi päivitetty: 16.2.2023

NoHo Partners julkistaa Q1-tuloksensa tiistaina noin klo 08.00. Yhtiön vuosi on lähtenyt käsityksemme mukaan hyvin käyntiin ja odotamme vahvaa suoritusta kausiluontoisesti hiljaisella kvartaalilla. Olemme lisänneet ennusteisiimme maaliskuussa ilmoitetut yökerhohankinnat sekä pienen ylöskirjauksen Eezyn osakkeista, mutta muilta osin ennusteemme ovat ennallaan. Raportissa huomio kiinnittyy edelleen näkymiin ja ravintolamarkkinan kestävyyteen kuluttajien kohdatessa vastatuulta useasta suunnasta.

Vuosi lähtenyt hyvin käyntiin

Ennustamme NoHon Q1-liikevaihdon kasvaneen merkittävästi koronan rajoittamalta vertailukaudelta ollen 72 MEUR ja (Q1’22: 49 MEUR). Yhtiö kertoi tammikuun tulosraporttinsa yhteydessä sen tammikuun liikevaihdon kasvaneen 23 %:lla suhteessa tammikuuhun 2020, ja lisäksi eri pankkien julkaisema luottokorttidata on kertonut ravintolamarkkinan jatkaneen hyvässä vedossa. Yhtiö on itsekin todennut pankkien korttidatan antavan hyvän indikaation yhtiön kehitysestä ja mielestämme on selvää, että liikevaihto tulee olemaan hyvällä tasolla. Huomautamme, että Q1 on selvästi vuoden liikevaihdollisesti pienin kvartaali NoHolle.

Kannattavuuteen liittyy selvästi liikevaihtoa enemmän jännitystä. On selvää, että matalamman liikevaihdon johdosta myös kannattavuus jää selvästi vuoden muista neljänneksistä, joten kysymys on lähinnä poikkeaman määrästä. Olemme arvioineet liikevoittomarginaalin olevan hieman alle 7 % (EBIT 4,9 MEUR), mutta tähän liittyy jonkin verran epävarmuutta, sillä 2022 vertailukausi oli vielä koronan varjostama. Oleellisesti tätä heikompi marginaali ei saisi olla, sillä muuten se tekee vuositasolla 10 %:n liikevoittotavoitteen saavuttamisen hyvin hankalaksi. Tuloslaskelman alimmilla riveillä Eezyn osakkeet tarjoavat vaihteeksi pienen ylöskirjauksen (0,6 MEUR). Isot rahoituskustannukset (lainojen korot sekä IFRS16 erät) sekä vähemmistöjen huomattava tulososuus rasittavat tuttuun tyyliin tulosta selvästi ja ennustamme 0,06 euron osakekohtaista tulosta.

Segmenteissä huomio kansainvälisen toiminnan kannattavuudessa

Segmenttien osalta odotamme Suomelta jälleen kausiluontoisuus huomioiden erittäin hyvää tulosta. Kansainvälisen toiminnan kannattavuus oli läpi viime vuoden H2:n vaisulla tasolla johtuen etenkin Norjan yksittäisten yksiköiden haasteista. Käsityksemme mukaan yhtiö teki kuitenkin H2:n aikana korjaavia toimenpiteitä ja segmentin kannattavuuden tulisikin parantua Q1:llä. Kansainvälisen toiminnan suotuisa tuloskehitys olisi NoHon kannalta ensiarvoisen tärkeää, sillä segmentin pidemmän aikavälin kannattavuustasoon liittyy selvästi Suomen toimintaa enemmän epävarmuutta.

Fokus johdon markkinakommenteissa

NoHo on ohjeistanut liikevaihdon olevan yli 350 MEUR ja liikevoittomarginaalin noin 9 %. Tavoitteet ovat hyvin linjassa ennusteidemme kanssa ja yhtiö tuleekin toistamaan ohjeistuksensa. Johdon kommenteissa polttopisteessä on edelleen talouden heikentymisen mahdollinen heijastuminen myös ravintolamarkkinaan. Näkemyksemme mukaan ravintolamarkkinalla on edellytykset säilyä hyvällä tasolla talouden epävarmuudesta huolimatta, kunhan työttömyys ei lähde kunnolla nousuun. Odotammekin johdon kommenttien olevan Q4:n tapaan edelleen hyvinkin positiivisia.

Käy kauppaa. (NoHo Partners)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Osakeanalyysipalvelut, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022 2023e 2024e
Liikevaihto 312,8 370,0 390,0
- kasvu-% 68,1% 18,3% 5,4%
Liikevoitto (EBIT) 31,6 33,7 37,1
- EBIT-% 10,1% 9,1% 9,5%
EPS (oik.) 0,07 0,61 0,77
Osinko 0,40 0,45 0,50
P/E (oik.) 99,2 12,9 10,2
EV/EBITDA 5,3 5,3 5,1
Osinkotuotto-% 6,0% 5,7% 6,3%
Uusimmat ennusteet

Noho Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni, joka harjoittaa ravintolaliiketoimintaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows.