Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Markkinatutkimusyhtiö Analysys Mason arvioi tuoreessa raportissaan Nokian olleen vuonna 2019 jälleen teleoperaattoreiden ohjelmisto- ja palvelumarkkinan suurin toimija. Globaali teleoperaattoreiden ohjelmisto- ja palvelumarkkina kasvoi viime vuonna 1 %:n 66,9 miljardiin dollariin ja Nokian osuus markkinasta oli 4,5 miljardia dollaria.

Kilpailu fragmentoituneella markkinalla on tasaväkistä ja TOP5-toimijat ovat kaikki 5-7 % markkinaosuuden tasolla. Nokian ohella suuria toimijoita ovat muun muassa Ericsson, Huawei, Amdocs ja Oracle. Markkinasta peräti kaksi kolmasosaa koostuu piennemmistä yrityksistä TOP5-toimijoiden jälkeen. Markkinasta 43 % on tuoteliiketoimintaa ja 58 % palveluliiketoimintaa.

Itsenäisen ohjelmistoliiketoiminnan rakentaminen on yksi Nokian strategian kulmakivi, missä yhtiö on viime vuosina onnistunut varsin hyvin. Mielestämme tämä pirstaloitunut ja rakenteellisesti kasvava osa verkkomarkkinaa on yksi kiinnostavimpia arvonluontimahdollisuuksia Nokialle pitkällä aikavälillä, minkä takia odotamme tämän alueen säilyvän strategian keskiössä. Kirjoitimme aiemmin keväällä skenaariosta, jossa Nokia keskittyisi puhtaasti sen ohjelmisto- ja lisensointiliiketoimintaan.

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot

Nokia on vuonna 1865 peustettu globaali suomalainen tietoliikennealalla toimiva yhtiö, jonka liiketoimintoihin lukeutuu teknologiakehitys ja sen lisensointi. Nokia kuuluu alansa suurimpiin yrityksiin ruotsalaisen Ericssonin ja kiinalaisen Huawein rinnalla. Nokian liiketoiminnot voidaan jakaa Nokia Networksiin ja teknologiayksiköihin. Nokia toimii lähes jokaisella mantereella ja sillä on maailmanlaajuinen johtoasema mobiili ja kiinteiden verkkojen infrastruktuurissa.