Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Markkinatutkimusyhtiö Analysys Mason arvioi tuoreessa raportissaan Nokian olleen vuonna 2019 jälleen teleoperaattoreiden ohjelmisto- ja palvelumarkkinan suurin toimija. Globaali teleoperaattoreiden ohjelmisto- ja palvelumarkkina kasvoi viime vuonna 1 %:n 66,9 miljardiin dollariin ja Nokian osuus markkinasta oli 4,5 miljardia dollaria.

Kilpailu fragmentoituneella markkinalla on tasaväkistä ja TOP5-toimijat ovat kaikki 5-7 % markkinaosuuden tasolla. Nokian ohella suuria toimijoita ovat muun muassa Ericsson, Huawei, Amdocs ja Oracle. Markkinasta peräti kaksi kolmasosaa koostuu piennemmistä yrityksistä TOP5-toimijoiden jälkeen. Markkinasta 43 % on tuoteliiketoimintaa ja 58 % palveluliiketoimintaa.

Itsenäisen ohjelmistoliiketoiminnan rakentaminen on yksi Nokian strategian kulmakivi, missä yhtiö on viime vuosina onnistunut varsin hyvin. Mielestämme tämä pirstaloitunut ja rakenteellisesti kasvava osa verkkomarkkinaa on yksi kiinnostavimpia arvonluontimahdollisuuksia Nokialle pitkällä aikavälillä, minkä takia odotamme tämän alueen säilyvän strategian keskiössä. Kirjoitimme aiemmin keväällä skenaariosta, jossa Nokia keskittyisi puhtaasti sen ohjelmisto- ja lisensointiliiketoimintaan.

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot

Luomme teknologiaa yhdistämään koko maailman. Nokialla on toimialan ainoa maailmanlaajuisesti saatavilla oleva kokonaisvaltainen valikoima verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia. Innovaatioidemme ja palkitun Nokia Bell Labsin johdolla olemme 5G-verkkojen kehityksen ja käyttöönoton kärjessä.