Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Nokian Renkaat
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 25.00 EUR
Kurssi: 25.77 EURKurssi hetkellä: 31.10.2019 - 7:44

Nokian Renkaiden Q3 oli selvästi vertailukautta ja odotuksiamme heikompi. Yhtiön kommentit talvirengassesongin ja vuoden 2020 näkymistä olivat sumuiset, eivätkä ne sisältäneet lähes mitään positiivisia elementtejä. Riskit ovat mielestämme muuttuneet selvästi enemmän negatiiviseen suuntaan. Tämän lisäksi viimeaikaiset heikot suoritukset ja markkinanäkymät koettelevat sijoittajien kärsivällisyyttä painaen osakkeen arvostusta. Laskimme Q3-raportin jälkeen vuosien 2019-2021 tulosennusteitamme 1-5 %, minkä takia laskemme tavoitehintamme 25,0 euroon (aik. 27,0). Toistamme vähennä-suosituksemme, sillä osakkeen positiiviset ajurit loistavat nyt poissaolollaan.

Q3-raportti jäi selvästi vertailukauden ja meidän ennusteidemme alapuolelle

Nokian Renkaiden viikkoa ennen Q3-raportin julkistamista annettu tulosvaroitus sai meidät laskemaan Q3-ennusteemme valmiiksi hyvin matalalle. Yhtiön tulos oli silti selvästi odotuksiamme (ja vertailukautta) heikompi. Liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla 357 MEUR:ssa ja ylitti hieman meidän 354 MEUR:n ennusteemme. Liikevoitto kuitenkin laski peräti 21 % vertailukaudesta 67,5 MEUR:oon alittaen selvästi 72,7 MEUR:n ennusteemme. Sekä liikevaihdon että liikevoiton heikon kehityksen taustalla oli Henkilöautonrenkaat-segmentti (70 % liikevaihdosta), joka on kärsinyt uusien autojen laskevista myyntiluvuista kaikilla päämarkkinoilla (Pohjoismaat, Venäjä, Keski-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka). Tämä on heijastunut negatiivisesti myös rengasmarkkinoihin, kun ensiasennusmarkkinoille tarkoitettuja renkaita on ylikapasiteetin takia puskettu jälkiasennusmarkkinoille tehden kilpailutilanteesta ja hinnoitteluympäristöstä kireän. Raskaissa Renkaissa (10 % liikevaihdosta) ja Vianorissa (20 % liikevaihdosta) yhtiö paransi sekä liikevaihtoa että tulosta vertailukaudesta, mutta näiden lohtu oli pieni.

Näkymät ovat sumuiset, eikä strategiakauden 2019-2021 taloudellisiin tavoitteisiin olla pääsemässä

Yhtiö antoi tulosvaroituksen vain viikko ennen Q3-raportin julkistamista ja se oli jo toinen tänä vuonna. Ohjeistuksen mukaan liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan olevan noin 2018 tasolla (1596 MEUR) ja liikevoittoprosentin noin 20 %:n tasolla (2018: 23,3 %). Kahden tulosvaroituksen antaminen saman vuoden aikana kertoo yllättävästä markkinan heikkenemisestä, mihin yhtiö ei ole valmistautunut. Konferenssipuhelussa tarjotut näkymät tulevasta talvirengassesongista ja vuodesta 2020 olivat hyvin sumuiset, eivätkä ne sisältäneet oikeastaan mitään positiivisia tulosajureita. Johdon mukaan markkinoiden ”pehmeyden” odotetaan jatkuvan, jakelijoiden varastot ovat korkealla tasolla ja Daytonin tehtaan käynnistymisen takia kannattavuuden odotetaan pysyvän lyhyellä aikavälillä paineessa ennen kuin tehdas ajetaan ylös isommalle volyymille. Laskimme 2019-2021 tulosennusteitamme noin 1-5 % ja odotamme nyt liikevaihdon kasvun olevan tällä aikavälillä noin 1-2 % vuodessa ja liikevoittomarginaalin pysyvän 19-20 %:n välillä. Yhtiön CMD:lla 2018 julkistamiin taloudellisiin tavoitteisiin (2019-2021), kuului liikevaihdon vuotuinen yli 5 %:n kasvu ja liikevoittomarginaalin pitäminen 22 %:n tasolla. Tavoitteet ovat lipsumassa kovaa vauhtia käsistä ja pidämme niiden saavuttamista jo lähes mahdottomana.

Arvostuksessa on vielä laskuvaraa heikon markkinatilanteen ja sijoittajien luottamuksen rakoilun takia

Päivitettyjen ennusteidemme mukaiset 2019-2021 P/E-luvut ovat 14-15x, EV/EBITDA-kertoimet 7-8x ja osinkotuotto noin 6 %. Arvostus ei ole yhtiön omaan historialliseen tasoon nähden korkea, mutta näemme siinä kuitenkin laskupainetta heikon markkinatilanteen jatkumisen ja sijoittajien luottamuksen rakoilun takia. Nokian Renkaat on toimialan selvästi kannattavimpana yhtiönä arvotettu edelleen 30-40 % verrokkiryhmän yläpuolelle, mutta näemme tämän arvostuseron supistuvan tulevaisuudessa edelleen, kun sädekehä yhtiön laatuleiman ympärillä himmenee.

Käy kauppaa. (Nokian Renkaat)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja, joka tarjoaa mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Tietotaitomme kumpuaa pohjoismaisista juurista ja arvomaailmasta. Henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin kehittämiemme renkaiden tavoitteena on kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Konserniimme kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor-ketju. Vuonna 2019 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 700. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 1 595,6 1 598,9 1 618,0
- kasvu-% 1,5% 0,2% 1,2%
Liikevoitto (EBIT) 372,4 316,2 313,0
- EBIT-% 23,3% 19,8% 19,3%
EPS (oik.) 2,14 1,79 1,77
Osinko 1,58 1,58 1,60
P/E (oik.) 12,5 14,4 14,6
EV/EBITDA 7,3 7,4 7,5
Osinkotuotto-% 5,9% 6,1% 6,2%
Uusimmat ennusteet