Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Nurminen Logistics
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.45 EUR
Kurssi: 1.16 EUR
Kurssi hetkellä: 4.8.2021 - 8:19

Nurminen Logistics julkistaa H1-tuloksensa perjantaina klo 09.00. Odotamme yhtiön liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kasvaneen selvästi vertailukaudesta. Odotamme yhtiön myös toistavan liikevaihdon kasvua ja selvää liiketuloksen paranemista indikoivan ohjeistuksensa. Olemme nostaneet ennusteitamme sekä kuluvan että lähivuosien osalta, minkä lisäksi huomioimme kasvaneen osakemäärän. Ennustenostoista huolimatta osakkeen arvostus on näkemyksemme mukaan hyvin haastava ja näin ollen toistamme Myy-suosituksemme 0,45 euron tavoitehinnalla (aik. 0,35 euroa).

Odotamme selvää liikevaihdon kasvua tuloskunnon kohentumista H1:ltä

Nostimme lyhyen tähtäimen ennusteitamme ja odotamme Nurmisen liikevaihdon kasvaneen H1:lla 19 % vertailukaudesta 43,4 MEUR:oon (aik. 38,7 MEUR). Liikevaihdon kasvun taustalla on odotuksemme junaliikenteen normalisoitumisesta, meriliikenteen haasteiden myötä kasvaneesta kysynnästä sekä hintojen noususta. Hyvä kysyntä on arviomme mukaan heijastunut myös Terminaalipalveluiden kysyntään, minkä lisäksi odotamme Kiinan junayhteyden kasvun jatkuneen. Nostimme myös tulosennusteitamme ja odotamme yhtiön operatiivisen tuloksen kasvaneen vertailukaudesta huomattavasti sekä liikevaihdon kasvua että kustannusrakenteen tervehtymistä peilaten ja kohoavan 1,8 MEUR:oon (aik. 1,3 MEUR). Huomioitavaa on kuitenkin, että Baltian ja Vuosaaren terminaalin vähemmistöt haukkaavat huomattavan osan osakkeenomistajille kuuluvasta nettotuloksesta. Näin ollen osakekohtainen tulos painuu ennusteillamme 0,0 euroon.

Kustannusrakenteen kehitys keskiössä

Nurminen on antanut kuluvalle vuodelle ohjeistuksen, jonka mukaan se arvioi liikevaihtonsa kasvavan ja liiketuloksen paranevan selvästi vuodesta 2020. Odotamme yhtiön toistavan toistaa tämän ohjeistuksen. Tuloksen yhteydessä huomiomme kohdistuu etenkin yhtiön kannattavuuden kehitykseen kustannussäästöohjelmien ja Vuosaaren terminaalin omistusrakenteen muutoksen jälkeen. Käsityksemme mukaan Vuosaaren terminaalin korkea vuokrataso on ollut merkittävässä roolissa yhtiön viime vuosien tuloshaasteissa ja nyt vuokratason tulisi olla tervehtynyt, minkä vahvistaa kannattavuuskäänteen edellytyksiä. Lisäksi Q2-raportilla keskiössä ovat kommentit Kiinan junayhteyden kasvunäkymät.

Vuoden 2021 ja lähivuosien ennusteemme nousivat

Ennustenostojen myötä kuluvan vuoden liikevaihdon ennusteemme nousi 5 % reiluun 91 MEUR:oon, mikä vastaa 13 % liikevaihdon kasvua vuodelle 2021. Nostimme myös lievästi vuoden 2021 kannattavuuden ennusteitamme, mikä yhdessä kohonneiden liikevaihdon ennusteiden kanssa nosti kuluvan vuoden liikevoiton ennusteen 3,7 MEUR:oon (aik. 2,9 MEUR).

Arvostuksessa on huomioitava konsernirakenne

Merkittävien vähemmistöjen takia osakkeen ainoa relevantti tulospohjainen arvostuskerroin on P/E-kerroin, joka on hybridilainan konversion huomioivalla päivitetyllä osakemäärällä korkea (2021e > 100x). Käytännössä ainoa käyttökelpoinen arvostusmittari onkin siten P/Liikevaihto-kerroin, joka on kuluvan vuoden ennusteillamme 1x. Tämä on mielestämme perusteettoman korkea taso liiketoimintamallin tulospotentiaali ja myös konsernin vähemmistörakenne huomioiden.

Käy kauppaa. (Nurminen Logistics)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 80,7 91,2 95,7
- kasvu-% 16,5% 13,0% 5,0%
Liikevoitto (EBIT) -0,2 3,7 3,7
- EBIT-% -0,3% 4,0% 3,9%
EPS (oik.) -0,08 0,00 0,00
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -5,6 314,2 427,9
EV/EBITDA 9,6 16,7 16,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.