Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Oriola
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.90 EUR
Kurssi: 1.94 EUR
Kurssi hetkellä: 19.7.2021 - 8:22 Analyysi päivitetty: 27.4.2021

Oriola julkistaa Q2-raporttinsa tiistaina 20.7. klo 8.30. Vastassa on koronahamstrausta seurannut heikko vertailukausi, jota yhtiö itsekin kuvaili menetetyksi neljännekseksi. Vertailukautta varjosti kuluttajien rajoitettu liikkuminen, mikä aiheutti muutoksia ostokäyttäytymisessä ja vaikutti terveydenhuollon palveluiden käyttöön negatiivisesti. Samalla lääkejakelun turvaaminen nosti yhtiön operatiivisia kustannuksia, ja menetetty iso asiakassopimus antoi liiketoiminnalle vastatuulta. Yhtiöltä odotetaan nyt selvää parannusta heikosta vertailukaudesta.  

Odotamme Q2-liikevaihdon kasvaneen 2 % 446 MEUR:oon (konsensus: 454 MEUR). Ennuste heijastaa kysynnän lievää elpymistä heikosta vertailukaudesta. Arviomme mukaan apteekkimarkkina on pysynyt lähes paikoillaan Suomessa, mutta Ruotsissa liiketoimintaympäristö on edelleen koronan aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi haastava.  

Odotamme verkkoapteekkien vahvan kehityksen jatkuneen Ruotsissa Q2:lla. Ruotsin apteekkimarkkinan kilpailutilanne on viime vuosina kiristynyt, mikä on johtunut verkkoapteekkien nopeasta kasvusta ja aggressiivisesta hinnoittelusta. Kivijalka-apteekeille tyypillisesti hyväkatteisten tuotteiden myynti on siirtynyt nopeasti verkkoon ja matalakatteisten reseptilääkkeiden myynnistä suhteellisesti suurempi osa on jäänyt kivijalka-apteekeille. Oriola lähti kilpailijoitaan myöhemmin verkkokauppaan, minkä takia yhtiö kamppailee nyt raskaan kivijalka-apteekkiverkoston kulurakenteen ja laskevien myyntikatteiden kanssa. Oriolan markkinaosuus Ruotsin apteekkimarkkinassa oli Q1:llä 16,4 % (Q1’20: 16,7 %). Verkkokaupan osuus Ruotsin koko apteekkimarkkinasta on noussut jo noin 19 %:iin (Q1’20: 14 %), mutta Oriolan verkkokaupan osuus sen Consumer-segmentin myynnistä on vasta 9 %. Oriola on viime vuosina pyrkinyt panostamaan vahvasti oman verkkokauppaliiketoiminnan kehittämiseen, mikä on pitänyt Consumer-segmentin kulutason korkealla. Yhtiö on pyrkinyt laskemaan kulutasoaan yt-neuvotteluilla, sulkemalla heikosti kannattavia apteekkeja ja muilla tehostamistoimenpiteillä, mutta kannattavuus on ollut viime vuosina laskevalla trendillä.  

Odotamme Q2-liikevoiton nousevan 6,8 MEUR:oon (Q2’20: -0,3) konsensusennusteen ollessa 5,2 MEUR. Tulosparannus tukevat ennusteissamme liikevaihdon kasvu, todella heikko vertailukauden suoritus, 20by20 Excellence-säästöohjelman eteneminen, Enköpingin jakelukeskuksen automatisoinnin valmistumisen tuomat tehokkuus- ja kulusäästöt sekä yhtiön kannalta myönteisempään suuntaan kehittynyt myyntimix. Vertailukaudella Oriolan liikevaihto sai tukea verrattain alhaisempikatteisten koronaan liittyvien tuotteiden myynnistä, mikä painoi yhtiön marginaaleja.  

Oriola kertoi Q1-tiedotustilaisuuden yhteydessä aloittavansa lyhyen aikavälin Focus 21-ohjelman yhtiön fokuksen yksinkertaistamiseksi ja strategisten sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Aikaisemmat 20by20 Excellence- ja Customer 

Experience- ohjelmat ovat osa uutta Focus 21-hanketta. Arviomme mukaan uudelle hankkeelle on vasta luotu perustaa, eikä se vaikuta Oriolan kannattavuuteen merkittävästi vielä Q2:lla.  

Oriola antoi helmikuussa tilinpäätöksen yhteydessä ohjeistuksen vuodelle 2021, jonka mukaan vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan vuoden 2020 tasosta (2020: 21,0 MEUR). Meidän ennusteemme vuoden 2021 liikevoitolle ennen Q2-raporttia on 21,6 MEUR. Vuosi 2020 jäi Oriolan kannattavuuden osalta vaisuksi, mutta heikon Q1-raportin jälkeen yhtiöllä on vielä paljon kirittävää ohjeistuksen saavuttamiseksi.  

Käy kauppaa. (Oriola)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1 800,8 1 821,9 1 868,1
- kasvu-% 4,6% 1,2% 2,5%
Liikevoitto (EBIT) 20,4 20,6 29,8
- EBIT-% 1,1% 1,1% 1,6%
EPS (oik.) 0,07 0,07 0,09
Osinko 0,06 0,07 0,09
P/E (oik.) 29,1 26,2 21,2
EV/EBITDA 7,5 7,5 6,1
Osinkotuotto-% 3,2% 3,6% 4,6%
Uusimmat ennusteet

Oriola on vuonna 1948 perustettu lääkkeiden, terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppaan sekä vähittäismyyntiin erikoistunut yhtiö, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiö tarjoaa oman alansa asiantuntijapalveluita mm. lääkeyhtiöille ja apteekeille. Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa.