Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Oriola Q3: Odotettua parempi tuloskasvu

Analyytikon kommentti 27.10.2021 9:17 Oriola
Yhtiö: Oriola
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.90 EUR
Kurssi: 1.74 EUR
Kurssi hetkellä: 27.10.2021 - 9:02 Analyysi päivitetty: 21.7.2021

Oriola julkisti aamulla vertailukautta paremman Q3-raportin, joka oli sekä liikevaihdon että tuloksen osalta hieman odotuksiamme parempi.

Liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 466 MEUR (konsensus 454 MEUR). Consumer-segmentissä asiakasvirtojen elpyminen apteekeissa näkyi positiivisesti kysynnässä ja myös voimakas kasvu verkkokaupassa tuki liikevaihtoa. Retail-segmentissä annosjakelun potilasmäärät kasvoivat samoin kuin terveyden ja hyvinvoinnin tuotteiden myynti Ruotsissa. Pharma-segmentin kasvuun vaikutti koko lääkemarkkinan elpyminen. Ruotsin lääkemarkkinat kasvoivat tukkuhinnoin tarkasteltuna Q3:lla 6,5 % ja Suomen lääkemarkkinat 5,8 %.

Oikaistu liikevoitto nousi 10,4 MEUR:oon (Q3’20: 6,3 MUR), kun konsensusennuste oli 7,8 MEUR. Positiivista oli se, että kaikki Oriolan kolme toimintasegmenttiä onnistuivat kasvattamaan tulostaan vertailukaudesta. Kovin tuloskasvu tuli Retail-segmentistä, missä annosjakeluliiketoiminnan vahva kehitys tuki kannattavuutta. Pharma-segmentin tuloskasvua tuki markkinoiden ja volyymien positiivinen kehitys. Consumer-segmentissä tulosta paransi myynnin kasvu ja markkinatilanteen paraneminen, mikä näkyi apteekkien asiakasvirtojen elpymisenä. Hyvästä tuloskasvusta huolimatta yhtiön uusi johto totesi, ettei tuloskasvu ole vielä tyydyttävällä tasolla ja tuloskäänteen onnistuminen on lyhyen aikavälin toimintasuunnitelman päätavoite.  

Oriola toisti vuoden 2021 ohjeistuksen, jonka mukaan vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan vuoden 2020 tasosta (2020: 21,0 MEUR). Meidän ennusteemme vuoden 2021 liikevoitolle ennen Q3-raporttia oli edellisvuoden tasolla 21,0 MEUR:ssa. Oriola on nyt tammi-syyskuun aikana tehnyt oikaistua liikevoittoa 14,7 MEUR, mikä on hieman vertailukauden yläpuolella (1-9/2020: 13,0 MEUR). Hyvän Q3-suorituksen takia loppuvuoden ohjeistusriski laski huomattavasti, mikä on sijoittajanäkökulmasta positiivista. Vastaan tulee vielä kohtalaisen hyvä vertailukausi Q4’20, joten Q4-suorituksen tulee olla hyvä, jotta edellisvuoden tulostaso ylittyy.

Oriolan hallitus päätti tänään olla jakamatta ylimääräistä osinkoa vuodelta 2020. Oriola jakoi keväällä osinkoa 0,03 euroa per osake, minkä lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,03 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta. Ymmärrämme päätöksen siitä kulmasta, että yhtiön tase on päässyt viime vuosien heikon tuloskehityksen, investointien ja avokätisen osingonjaon jäljiltä heikkoon kuntoon. Tämän vuoden liiketoiminnan nettorahavirta on tammi-syyskuulta vain -2,2 MEUR (1-9/2020: 12,6 MEUR), mikä myös arviomme mukaan vaikutti päätökseen. Odotimme positiivisen tuloskäänteen antavan uskoa liiketoiminnan näkymiin ja tulevaisuuden osingonmaksukykyyn. Arvioimme myös Q2:lla myydyn Doktor.se:n osakkeista saadun 340 miljoonan kruunun (noin 33 MEUR) potin parantaneen yhtiön taseasemaa siten, että meidän ennusteissamme oli 0,03 euron ylimääräinen osakekohtainen osinko tälle syksylle.

Käy kauppaa. (Oriola)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1 800,8 1 843,7 1 890,3
- kasvu-% 4,6% 2,4% 2,5%
Liikevoitto (EBIT) 20,4 19,1 29,7
- EBIT-% 1,1% 1,0% 1,6%
EPS (oik.) 0,07 0,07 0,09
Osinko 0,06 0,07 0,09
P/E (oik.) 29,1 24,7 19,3
EV/EBITDA 7,5 6,9 5,6
Osinkotuotto-% 3,2% 4,0% 5,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Oriola on vuonna 1948 perustettu lääkkeiden, terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppaan sekä vähittäismyyntiin erikoistunut yhtiö, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiö tarjoaa oman alansa asiantuntijapalveluita mm. lääkeyhtiöille ja apteekeille. Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa.