Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Oriola
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.90 EUR
Kurssi: 1.92 EUR
Kurssi hetkellä: 21.7.2021 - 8:01 Analyysi päivitetty: 21.7.2021

Oriolan Q2-tulos parani merkittävästi heikosta vertailukaudesta. Tulos jäi kuitenkin odotuksistamme ja on edelleen heikolla tasolla. Laskimme hieman 2021 tulosennustettamme, mutta pidimme 2022-2023 ennusteemme lähes muuttumattomina. Vaikka ennusteemme sisältävät kovat tulosparannusodotukset lähivuosille, ei osakkeen arvostus näytä erityisen houkuttelevalta. Toistamme tästä johtuen vähennä-suosituksemme ja 1,90 euron tavoitehintamme.   

Q2-tulos parani merkittävästi heikosta vertailukaudesta, mutta jäi odotustemme alapuolelle

Q2-liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 468 MEUR (konsensus 454 MEUR). Consumer-segmentin markkinakysyntä ja asiakasvirta apteekeissa alkoi elpyä, mikä johti liikevaihdon kasvuun. Pharma-segmentissä laskutus kasvoi, kun lääkemarkkina elpyi heikosta vertailukaudesta. Retail-segmentin liikevaihto kasvoi, kun annosjakelun potilasmäärät sekä erityisesti rinnakkaistuonti ja myynti verkkokauppayhtiöille Ruotsissa kasvoivat. Oikaistu liikevoitto parani 4,1 MEUR:oon erittäin heikosta vertailukaudesta (Q2’20: -0,3 MEUR). Hyvästä tulosparannuksesta huolimatta kannattavuus on edelleen heikolla tasolla ja se jäi konsensusennusteen (5,2 MEUR) alapuolelle. Consumerin oikaistu liikevoitto parani 2,0 MEUR:oon (0,3 MEUR) kysynnän kasvaessa fyysisissä apteekeissa ja myös verkkokaupan kannattavuus parani. Yleinen kustannusten nousu kuitenkin heikensi segmentin tulosta. Pharman oikaistu liikevoitto ylsi vain hieman vertailukauden yläpuolelle 2,2 MEUR:oon (2,1 MEUR). Volyymien positiivinen kehitys paransi segmentin liikevoittoa, mutta volyymivaihtelusta johtuva toiminnallinen tehottomuus sekä asiantuntijapalveluiden heikentynyt kehitys rasittivat tulosta. Retailin oikaistu liikevoitto parani 2,0 MEUR:oon (-0,3 MEUR) pääasiassa vahvana jatkuneen annosjakeluliiketoiminnan ansiosta.

Yhtiö toisti vuoden 2021 ohjeistuksen ja H2:lle jäi runsaasti kirittävää, jotta ohjeistus saavutetaan

Oriola toisti 2021 ohjeistuksen, jonka mukaan vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan vuoden 2020 tasosta (2020: 21,0 MEUR). H1:n oikaistu liikevoitto oli 4,4 MEUR (H1’20: 6,6 MEUR). Heikon alkuvuoden jälkeen yhtiölle jäi vielä paljon kirittävää H2:lle, jotta ohjeistus saavutetaan. Vaikka koronapandemia oli läsnä H2’20, teki Oriola kuitenkin H2’20 oikaistua liikevoittoa 14,4 MEUR, mikä oli hyvä suoritus. Täten vertailukausi muuttuu H2:lla haastavammiksi, eikä ole vielä selvää, että yhtiö yltää viime vuotta parempaan tulokseen. Laskimme 2021 oikaistun liikevoittoennusteemme 21,0 MEUR:oon (aik. 21,4 MEUR), mikä on vuoden 2020 tasolla. Tämän saavuttaakseen Oriolan pitäisi tehdä H2’21 oikaistua liikevoittoa 16,6 MEUR, mikä on 15 % enemmän kuin vertailukaudella. Täten näemme vielä mahdollisuuden ohjeistuksen laskulle H2:n aikana. Emme tehneet merkittäviä muutoksia 2022-2023 ennusteisiimme. Vuoden 2022 oikaistu liikevoittoennusteemme (2022e: 30 MEUR) sisältää noin 40 %:n tuloskasvuodotuksen 2021 tasoon nähden ja 2023 oikaistu liikevoittoennusteemme (2023e: 36 MEUR) sisältää noin 20 %:n tuloskasvuodotuksen vuoden 2022 tasoon nähden. Tämä tarkoittaa, että Oriolan pitäisi lähes kaksinkertaistaa tuloksensa seuraavan kahden tilikauden aikana, jotta yhtiö yltäisi tulosennusteisiimme. Viime vuosina nähtyjen lukuisten tulospettymysten ja yhä kiristyvän markkinatilanteen takia, näemme edelleen riskin lähivuosien tuloskehityksestä olevan enemmän alaspäin kuin ylöspäin, mikä mielestämme laskee yhtiölle hyväksyttyä arvostusta.

Osakkeen arvostus ei lähivuosien kovista tuloskasvuennusteista huolimatta näytä vielä erityisen houkuttelevalta

Päivitetyillä ennusteillamme Oriolan 2021 ja 2022 P/E-luvut ovat 27x ja 21x. Nämä ovat korkeat verrattuna yhtiön omaan historialliseen arvostustasoon ja arvostus on ~100 %:n preemiolla kansainvälisiin verrokkeihin nähden. Sijoittajien tuotto-odotus nojaa lähivuosina osinkoon, jota yhtiö jakaa ennusteidemme mukaan ~100 % tuloksesta. Lähivuosien ennusteillamme osinkotuotot ovat 3,7 % ja 4,7 %, jotka tarjoavat tukea osakkeen suurinta laskuvaraa vastaan.

Käy kauppaa. (Oriola)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1 800,8 1 843,7 1 890,3
- kasvu-% 4,6% 2,4% 2,5%
Liikevoitto (EBIT) 20,4 19,1 29,7
- EBIT-% 1,1% 1,0% 1,6%
EPS (oik.) 0,07 0,07 0,09
Osinko 0,06 0,07 0,09
P/E (oik.) 29,1 27,1 21,2
EV/EBITDA 7,5 7,4 6,0
Osinkotuotto-% 3,2% 3,7% 4,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Oriola on vuonna 1948 perustettu lääkkeiden, terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppaan sekä vähittäismyyntiin erikoistunut yhtiö, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiö tarjoaa oman alansa asiantuntijapalveluita mm. lääkeyhtiöille ja apteekeille. Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa.