Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Oriola
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 2.30 EUR
Kurssi: 2.11 EUR
Kurssi hetkellä: 25.7.2022 - 6:37 Analyysi päivitetty: 24.7.2022

Oriolan Q2-tulos parani viime vuodesta, mutta odotuksiamme vähemmän. Ohjeistus paranevasta koko vuoden vertailukelpoisesta liiketuloksesta pidettiin odotetusti ennallaan. Uskomme yhtiöllä olevan edelleen edellytyksiä parantaa tulosta sekä jatkuvissa liiketoiminnoissa että yhteisyritykseen siirtyvässä Ruotsin apteekkiliiketoiminnoissa. Teimme rakenteellisista muutoksista johtuen isoja ennustemuutoksia, mutta näemme edelleen Oriolan tulevaisuuden positiivisesti ja toistamme lisää-suosituksen sekä 2,30 euron tavoitehinnan. Oriolan toimitusjohtajan Q2-haastattelu on katsottavissa täältä.

Tulosparannus jatkui, joskin odotettua hitaammin

Oriolan Q2’22:n liikevaihto kasvoi 8% etenkin jatkuvien toimintojen eli tukkutoiminnan 10%:n kasvun ajamana. Laskutus, joka kuvaa toiminnan volyymia paremmin, kasvoi 3,5% konsernitasolla eli karkeasti odotustemme mukaisesti. Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto parani viime vuodesta 8,6 MEUR:oon etenkin jatkuvien toimintojen ajamana, mutta jäi alle 11 MEUR:n ennusteemme. Koska lopetetuista toiminnoista ei tehdä poistoja, raportoidut liikevoittoluvut olivat parempia. Jatkuvien liiketoimintojen kannattavuus säilyi hyvällä tasolla ja parani reippaasti viime vuodesta.

Ohjeistus ennallaan, Ruotsin yhteisyritys toteutumassa lokakuun alussa

Oriola säilytti ohjeistuksensa ja odottaa koko vuoden vertailukelpoisen oikaistun liikevoiton nousevan viime vuoden 26 MEUR tasosta. Tämä sisältää sekä jatkuvat että lopetetut liiketoiminnat joten Ruotsin apteekkitoimintojen siirtyminen uuteen yhteisyritykseen vaikuttaa tähän. Oriola sai yhteisyritykselle kilpailuviranomaisen hyväksynnän kesällä ja odottaa yrityksen aloittavan lokakuun alussa. Näin ollen lopetetut toiminnot ei enää Q4:llä toisi tulosta Oriolalle. Olemme huomioineet tämän ennusteissamme ja odotamme vertailukelpoisen oikaistun liikevoiton olevan 36 MEUR tänä vuonna eli ohjeistuksen mukainen. Uskomme että Oriola saattaa päivittää ohjeistusta koskemaan vain jatkuvia liiketoimintoja kun yhteisyritys aloittaa. Niidenkin osalta ennustamme selvää parannusta viime vuoteen nähden, joten sanamuotoon ei välttämättä tule muutoksia vaikka ohjeistus päivitetään.

Päivitimme ennusteemme huomioimaan Ruotsin apteekkien siirtymisen yhteisyritykseen Q4’22:lla

Ennustemuutokset ovat tässä raportissa suuria, sillä olemme poistaneet Ruotsin apteekkiliiketoiminnan liikevaihto ja –voittoennusteista Q4’22 alkaen ja lisänneet odotuksemme uuden yhtiön nettotuloksesta osakkuusyhtiötuloihin. Tämä aiheuttaa merkittäviä ennustemuutoksia. Toisaalta myös nimenomaan Ruotsin apteekkien tulos Q2:lla oli odotuksia heikompi, jonka vuoksi olemme laskeneet sen ennusteita Q3’22:lle. Jatkuvien liiketoimintojen osalta olemme positiivisen kehityksen myötä taas nostanut ennusteitamme.

Arvon siirtyessä osittain yhteisyritykseen arvostus muuttuu hankalammaksi arvioida

Kun Ruotsin apteekkiliiketoiminta siirtyy uuteen yhteisyritykseen, siirtyy myös merkittävä osa Oriolan arvosta hankalammin hahmotettavaksi. Samoin arvostuksessa on syytä huomioida Oriolan merkittävät factoring-vastuut. Tämän takia perinteisistä arvostusmetodeista toimii parhaiten mielestämme P/E-luku ja osien summa. Uskomme että yhtiöllä on edelleen potentiaalia parantaa tulosta sekä jatkuvissa liiketoiminnoissa että uuden JV:n synergioiden kautta Ruotsin apteekeissa.

Lue yhtiöstä julkaistu yhtiöraportti täältä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Oriola)

Analyytikko / Kirjoittaja

Rauli Juva

Rauli Juva

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 1 882,4 1 887,7 1 595,4
- kasvu-% 4,5% 0,3% -15,5%
Liikevoitto (EBIT) 20,5 51,9 26,2
- EBIT-% 1,1% 2,8% 1,6%
EPS (oik.) 0,09 0,11 0,13
Osinko 0,04 0,05 0,06
P/E (oik.) 21,3 18,8 16,1
EV/EBITDA 7,1 4,4 6,5
Osinkotuotto-% 2,0% 2,4% 2,9%
Uusimmat ennusteet

Oriola on vuonna 1948 perustettu lääkkeiden, terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppaan sekä vähittäismyyntiin erikoistunut yhtiö, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiö tarjoaa oman alansa asiantuntijapalveluita mm. lääkeyhtiöille ja apteekeille.