Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Oriola: Uusi johto, uudet kujeet

Analyytikon kommentti 28.10.2021 7:58 Oriola
Yhtiö: Oriola
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 2.20 EUR
Kurssi: 1.91 EUR
Kurssi hetkellä: 28.10.2021 - 7:43 Analyysi päivitetty: 28.10.2021

Oriolan Q3-tulos oli paras mitä yhtiö on tehnyt kolmeen vuoteen ja se ylitti odotuksemme. Vuosia kestänyt heikko tuloskehitys näyttää kääntymisen merkkejä, mikä heijastuu positiivisesti sijoittajaluottamukseen. Oriolan uudelle johdolle annettu laaja mandaatti organisaatiomuutoksen ja kannattavuusparannuksen toteuttamiselle on juuri sellaista ravistelua, mitä tämä vuosikausia tulospettymyksestä toiseen kulkenut yhtiö tarvitsee. Teimme 2021-2023 liikevoittoennusteisiimme 7-14 %:n korotukset, minkä takia nostamme tavoitehintamme 2,2 euroon (aik. 1,9 euroa). Luottamus tuloskäänteeseen ja markkinatilanteen elpymiseen vahvistuvat, minkä johdosta nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä). 

Lääkemarkkinoiden elpyminen näkyi positiivisesti liikevaihdossa ja tulos ylitti odotuksemme

Q3-liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 466 MEUR (konsensus 454 MEUR). Oikaistu liikevoitto kasvoi 63 % ja oli 10,4 MEUR (konsensus 7,8 MEUR). Pharma-segmentin kasvuun vaikutti lääkemarkkinan elpyminen, mikä tuki myös kannattavuutta. Ruotsin lääkemarkkinat kasvoivat tukkuhinnoin tarkasteltuna Q3:lla 6,5 % ja Suomen lääkemarkkinat 5,8 %. Consumer-segmentissä asiakasvirtojen elpyminen apteekeissa ja verkkokaupan voimakas kasvu näkyivät positiivisesti kysynnässä ja kannattavuudessa. Kovin kannattavuusparannus tuli Retail-segmentistä, missä kasvua veti annosjakelutoiminnan kasvaneet potilasmäärät sekä terveyden ja hyvinvoinnin tuotteiden myynti Ruotsissa.

Lähivuosien 2021-2023 liikevoittoennusteisiimme tuli keskimäärin 10 %:n korotukset

Oriolan Q3-liikevoitto oli paras mitä yhtiö on tehnyt kolmeen vuoteen. Tästä huolimatta uusi johto totesi, että tulos ei ole vielä tyydyttävällä tasolla ja muutosprosessissa on aloitettu vasta ensimmäinen vaihe. Elokuussa vahvistetut säästötoimenpiteet ehtivät vaikuttaa vasta osittain Q3:lla ja yhtiön mukaan lokakuussa julkistetut seuraavat toimenpiteet (organisaatiomallin muutos ja yt-neuvottelut) tavoittelevat edelleen operatiivisen tehokkuuden, kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista. Yhtiön arvio pelkästään yt-neuvotteluista saavutetuille säästöille on ~7 MEUR/v., mikä on Oriolan mittakaavassa merkittävä summa. Yhtiö toisti vuoden 2021 ohjeistuksen, jonka mukaan vertailukelpoisin valuutoin lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän samana tai paranevan vuoden 2020 tasolta (21,0 MEUR). Nostimme vuoden 2021 oikaistun liikevoittoennusteemme 23,8 MEUR:oon (aik. 21,0 MEUR) ja aiemmin esiin nostamamme negatiivisen tulosvaroituksen riski pieneni vakuuttavan Q3-raportin jälkeen merkittävästi. Nostimme 2022-2023 liikevoittoennusteitamme 9-14 %. Tähän johtivat uuden johdon vahvat ensimmäiset näytöt Oriolan peräsimessä (Elisa Markula aloitti toimitusjohtajana 9.8.2021) ja vakuuttava suunnitelma kannattavuuden parantamiseksi. Oriolan pitkään jatkuneeseen tulosluisuun tartutaan nyt mielestämme riittävällä vakavuudella. Vahvistuvan taseen ja paranevan tuloksen mukana laskimme arviotamme lähivuosien nettorahoituskuluista, minkä takia EPS-ennusteemme nousivat liikevoittoennusteitamme enemmän.

Tuloskasvu, kohtalainen osinkotuotto ja yritysjärjestelyjen mahdollisuus puoltavat positiivista näkemystä

Oriolan tulos ja osake ovat olleet laskusuunnassa vuodesta 2017 alkaen ja lukuisat tulospettymykset ja ongelmat ovat syöneet sijoittajien uskoa yhtiöön. Ennusteidemme mukaiset 2021 ja 2022 oikaistut P/E-luvut ovat 24x ja 17x. Arvostus on sekä Oriolan oman historiallisen tason että kansainvälisen verrokkiryhmän yläpuolella, mutta tulostaso on tällä hetkellä mielestämme yhtiön pitkän aikavälin potentiaaliin nähden ala-arvoinen. Emme näe arvostuskertoimissa nousuvaraa ja yhtiön pitää tehdä hyvä tuloskasvu, jotta kertoimet laskevat neutraalille tasolle. Tuotto-odotus nojaa lähivuosien osinkotuottoihin (3,7 % ja 4,7 %), joiden pitäisi nykyisessä nollakorkomaailmassa tarjota osakkeelle tukea yhdessä positiivisen tuloskäänteen tuoman luottamuksen palautumisen kanssa. Oriolalla on arvokkaita omaisuuseriä, joille yhtiö ei välttämättä ole paras omistaja (mm. Kronans Apotek ja doktor.se) ja niiden arvo voisi olla selvästi korkeampi muiden käsissä. Oriolan hallitus antoi uudelle johdolle laajan mandaatin vaikuttaa yritysostoihin, -myynteihin tai muihin strategisiin järjestelyihin. Pidämme näitä lähivuosina mahdollisina ja näihin voi liittyä merkittävää piilevää arvonluontipotentiaalia.

Käy kauppaa. (Oriola)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1 800,8 1 860,4 1 907,4
- kasvu-% 4,6% 3,3% 2,5%
Liikevoitto (EBIT) 20,4 21,5 33,9
- EBIT-% 1,1% 1,2% 1,8%
EPS (oik.) 0,07 0,08 0,11
Osinko 0,03 0,07 0,09
P/E (oik.) 29,1 24,2 17,3
EV/EBITDA 7,5 7,0 5,6
Osinkotuotto-% 1,6% 3,7% 4,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Oriola on vuonna 1948 perustettu lääkkeiden, terveys- ja hyvinvointituotteiden tukkukauppaan sekä vähittäismyyntiin erikoistunut yhtiö, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi yhtiö tarjoaa oman alansa asiantuntijapalveluita mm. lääkeyhtiöille ja apteekeille.