Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Orion
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 38.00 EUR
Kurssi: 35.97 EUR
Kurssi hetkellä: 4.8.2021 - 7:37

Orion tiedotti tiistaina, että Orion ja yhdysvaltalainen Marinus Pharmaceuticals ovat allekirjoittaneet ganaksolonia koskevan Euroopan laajuisen markkinointi- ja jakelusopimuksen. Ganaksoloni on GABAA-reseptorin modulaattori, jota tutkitaan useiden harvinaisten epileptisten koristussairauksien hoitoon. Sopimuksen ehtojen mukaan Orion saa oikeuden myydä ja markkinoiden ganaksolonia Euroopassa. Orion on suorittanut Marinukselle 25 MEUR:n allekirjoitusmaksun. Lisäksi Marinus on oikeutettu saamaan porrastettua rojaltia Orionin tulevasta myynnistä vaihdellen runsaasta 10 %:sta runsaaseen 20 %:iin. Marinus on oikeutettu saamaan tiettyjä onnistuneisiin kehitys- ja kaupallistamisvaiheisiin liittyviä etappimaksuja, jotka voivat Marinuksen oman tiedotteen mukaan nousta 97 MEUR:oon asti. Käsityksemme mukaan nämä koostuvat kuitenkin useille vuosille hajautuvista etappimaksuista, joihin liittyy vielä merkittävää epävarmuutta, eivätkä mitkään näistä etappimaksuista yksinään ole Orionin mittakaavassa merkittäviä. 

Marinus Pharmaceuticals (Nasdaq: MRNS) on vuonna 2003 perustettu lääkeyhtiö, joka on omistautunut kehittämään innovatiivisia lääkkeitä epilepsia- ja kohtaushäiriöiden hoitoon. Marinus on hyvin pieni, sillä sen toukokuussa julkistetun Q1-raportin mukaan vuoden 2021 liikevaihto tulee olemaan 9-12 miljoonaa dollaria ja tappio yli 100 miljoonaa dollaria. Ganaksoloni on Marinuksen johtava lääkeaihio, josta yhtiö raportoi syyskuussa 2020 positiivisia tuloksia kliinisen III vaiheen tutkimuksesta, jossa suun kautta annosteltua ganaksolonia arvioitiin epileptisten kouristuskohtausten hoidossa lapsilla ja nuorilla aikuisilla, joilla on CDKL5-oireyhtymä (CDD). Tulosten perusteella Marinus jätti lääkkeelle myyntilupahakemuksen Yhdysvaltain FDA:lle ja odottaa jättävänsä myyntilupahakemuksen Euroopan lääkevirasto EMA:lle myöhemmin tänä vuonna. Molemmat virastot ovat myöntäneet ganaksolonille harvinaislääkkeen statuksen CDD:n hoitoon.

Marinuksen ja Orionin välisessä sopimuksessa Marinus tulee olemaan myyntiluvan haltija, ja se vastaa nykyisistä ja tulevista ganaksolonilla tehtävistä kliinisistä tutkimuksista. Orion vastaa markkinoillepääsystä kaikissa 30 maassa Euroopan talousalueella sekä Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä. Marinuksen rajallisten resurssien vuoksi on luonnollista, että se hakee kumppaneita markkinointiin ja jakeluun. Orionilla on vahva markkina-asema sekä laaja kaupallinen verkosto Euroopassa harvinaisten neurologisten sairauksien terapia-alueella ja se on siksi hyvä kumppani Marinukselle.  

Orion on asettanut tavoitteen tehdä 1,5 miljardin euron liikevaihtoa vuoteen 2025 mennessä (Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1078 MEUR). Yhtiö on ollut viime vuosina melko selkeäsanainen siitä, ettei tätä tavoitetta tulla saavuttamaan orgaanisin keinoin, vaan se vaatii joko yrityskauppoja tai kasvua erilaisten tuoteportfolioiden ostamisen tai sisäänlisensoinnin kautta. Orion on myös kertonut laittaneensa viime vuosina lisää panoksia ostokohteiden etsimiseen. Tämä on nyt yksi askel Orionin ”epäorgaanisessa kasvussa kohti 1,5 miljardin euron liikevaihtoa”, missä yhtiö alkaa toimia yhdysvaltalaisen lääkeyhtiön uuden kehitetyn lääkkeen jakelijana ja markkinoijana Euroopassa.

Se, että Orion antoi aiheesta lehdistötiedotteen (eikä pörssitiedotetta), kertoo mielestämme, että kyse ei ole Orionille taloudellisessa mielessä merkittävä asia ainakaan lyhyellä aikavälillä. Näin aikaisessa vaiheessa yhteistyötä Orionin on myös erittäin vaikea määrittää markkinoille taloudellisia odotuksia yhteistyökuvioon liittyen, sillä se sisältää vielä paljon epävarmuustekijöitä koskien mm. tulevaisuudessa saatavia tutkimustuloksia. Näemme Orionin tekevän siis maltillisen riskin panostuksen lupaavaan aihioon, josta voi tulevaisuudessa tulla yksi mahdollistava tekijä 1,5 miljardin liikevaihtoon vaadittavaan epäorgaaniseen kasvuun. Emme ole tässä vaiheessa tehneet muutoksia liikevaihto- ja tulosennusteisiimme, sillä näkyvyys aiheeseen liittyen on hyvin rajallinen. Pidämme näin myös suosituksemme ja tavoitehintamme ennallaan. Sijoittajien on hyvä huomata, että tällä sopimuksella tulee olemaan lievä negatiivinen vaikutus vuoden 2021 rahavirtaan (ei merkittävä Orionin kannalta) ja potentiaalisesti lievä positiivinen vaikutus liikevaihtoon ja tulokseen vuodesta 2022-2023 eteenpäin (ei merkittävä Orionin kannalta).

Käy kauppaa. (Orion)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 1 078,1 1 014,2 1 095,3
- kasvu-% 2,6% -5,9% 8,0%
Liikevoitto (EBIT) 280,1 253,7 273,8
- EBIT-% 26,0% 25,0% 25,0%
EPS (oik.) 1,57 1,42 1,53
Osinko 1,50 1,50 1,55
P/E (oik.) 24,0 25,3 23,5
EV/EBITDA 15,1 16,1 15,5
Osinkotuotto-% 4,0% 4,2% 4,3%
Uusimmat ennusteet

Orion on vuonna 1917 perustettu suomalainen lääkeyhtiö, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.