Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Orion
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 29.00 EUR
Kurssi: 33.96 EURKurssi hetkellä: 21.10.2019 - 7:52

Orion julkistaa Q3-raporttinsa keskiviikkona 23.10. noin kello 12:00. Odotamme liikevaihdon ja liikevoiton nousevan selvästi vertailukauden yläpuolelle. Suurin selittävä tekijä tälle on Bayerilta saatu 45 MEUR:n etappimaksu liittyen yhtiöiden yhdessä kehittämän eturauhassyöpälääke Darolutamidin myynnin alkamiseen Yhdysvalloissa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on yhtiön kommentit liittyen Darolutamidin (kauppanimi Nubeqa) myynnin käynnistymiseen Yhdysvalloissa ja sen lähivuosien myyntinäkymät.

Odotamme Q3-liikevaihdon kasvavan 22 % vertailukaudesta 271 MEUR:oon (Q3’18: 222 MEUR). Konsensusennuste liikevaihdolle on 275 MEUR. Kasvun taustalla on sekä liikevaihtoon että liikevoittoon kirjattava 45 MEUR:n etappimaksu, jonka Orion sai Bayerilta Q3:lla. Ilman etappimaksua liikevaihto kasvaa ennusteidemme mukaan 2 %. Etappimaksu liittyy yhtiöiden vuonna 2014 allekirjoittamaan sopimukseen, jonka mukaan Orion on oikeutettu saamaan Bayerilta etappimaksuja Darolutamidin myynnin alkamisesta USA:ssa (45 MEUR), EU:ssa (20 MEUR) ja Japanissa (8 MEUR) sekä tuotemyynnistä porrastettua rojaltia, joka on noin 20 % sisältäen tuotteen valmistuksesta saatavan tulon. Etappimaksun lisäksi arvioimme liikevaihdon kasvua vetävän Orionin myydyimmäksi lääkevalmisteeksi tänä vuonna nousseen Easyhaler-tuoteperheen vahvan kasvun jatkuminen.

Odotamme Q3-liikevoiton kasvaneen 87,5 MEUR:oon (Q3’18: 44,6 MEUR) vastaten 32 %:n liikevoittomarginaalia (Q3’18: 20 %). Konsensusennuste liikevoitolle on 89,7 MEUR. Bayerilta saatu 45 MEUR:n etappimaksu valuu suoraan tulokseen, minkä takia liikevoittomarginaali on poikkeuksellisen korkea. Ilman etappimaksua liikevoitto jäisi ennusteidemme mukaan hieman vertailukauden alapuolelle. Orionin tuloskuntoa painavat tällä hetkellä merkittävät panostukset T&K:hön sekä myyntiin ja markkinointiin (mm. Easyhalerin lanseeraaminen uusiin maihin). Viime vuosien investoinnit (mm. Fermionin Hangon tehdas ja Parkinson-lääkkeiden jakeluoikeuksien takaisin osto) kasvattavat poistoja ja samaan aikaan kiristyvä hintakilpailu sekä vanhojen alkuperälääkkeiden laajeneva geneerinen hintakilpailu vaikuttavat negatiivisesti kannattavuuteen.

Odotamme Orionin toistavan ohjeistuksensa vuodelle 2019, jonka mukaan liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman vuodesta 2018 (977,5 MEUR) ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2018 (252,8 MEUR). Arvioitu liikevaihto ja liikevoitto sisältävät Darolutamidin kaupallistamiseen liittyvän 45 MEUR:n etappimaksun sekä olennaisia panostuksia toimenpiteisiin, joilla tavoitellaan kasvua. Kuluvan vuoden ennusteemme ovat linjassa ohjeistuksen kanssa. Odotamme liikevaihdon kasvavan 5 % 1026 MEUR:oon ja liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla 252 MEUR:ssa. Liikevoittoennusteemme tarkoittaa 24,5 %:n marginaalia (2018: 25,9 %), mikä on aivan yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden alarajalla (liikevoittomarginaali vähintään 25 %).       

Käy kauppaa. (Orion)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 977,5 1 026,4 1 079,5
- kasvu-% -5,4% 5,0% 5,2%
Liikevoitto (EBIT) 252,8 251,5 276,3
- EBIT-% 25,9% 24,5% 25,6%
EPS (oik.) 1,40 1,39 1,53
Osinko 1,50 1,40 1,40
P/E (oik.) 21,6 24,4 22,2
EV/EBITDA 14,0 15,5 14,4
Osinkotuotto-% 5,0% 4,1% 4,1%
Uusimmat ennusteet