Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Orionin Q4-tulos ylitti odotukset, mutta vuoden 2018 ohjeistus ja tieto Alzheimer-tutkimuksen epäonnistumisesta aiheuttivat selvän pettymyksen ja osake päätyi rajuun laskuun (-11 %). Laskimme vuosien 2018-2019 tulosennusteitamme yli 10 % raportin jälkeen, minkä takia tarkistamme tavoitehintamme 28,0 euroon (aik. 35,0). Orionin osake on laskenut kesäkuussa 2017 nähdyiltä huipuilta (58,5 euroa) jo yli 50 % ja pohjakosketus alkaa mielestämme olla käsillä. Selvästi Q4-raportin jälkeen kasvanut epävarmuus lähivuosien tuloskunnosta, verrokkiryhmää korkeampi arvostus ja heikot näkymät kuluvalle vuodelle saavat meidät kuitenkin toistamaan vähennä-suosituksemme.

Q4-liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla 280 MEUR:ssa ja jäi konsensusennusteen (285 MEUR) alapuolelle. Liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku sekä Suomessa tehty lääkkeiden hintaputken kavennus, joka laski myyntiä 15 MEUR. Vuosi 2017 olikin ensimmäinen miesmuistiin, kun Orionin myynti Suomessa laski ja yhtiö menetti markkinaosuutta tärkeällä kotimarkkinallaan. Liikevaihdon hitaasta kasvusta huolimatta, liikevoitto kasvoi 73 MEUR:oon (Q4’16: 59 MEUR) ja ylitti konsensusennusteen (63 MEUR). Bruttokate pysyi ennallaan 60 %:ssa, mutta selvästi pienemmät myynnin, markkinoinnin ja T&K kulut tukivat kannattavuutta. Orion totesi geneeristen tuotteiden hintakilpailun jatkuneen monilla markkinoilla kireänä, mikä on painanut ja tulee painamaan kannattavuutta lähivuosina. Orionin hallitus ehdotti osingoksi 1,45 euroa (2016: 1,55 euroa), mikä vastaa 90 %:n osingonjakosuhdetta. Konsensusennuste osingolle oli 1,42 euroa.

Tuotteiden generoitumisen ja hintakilpailun johdosta Orion arvioi 2018-liikevaihdon jäävän samalle tasolle tai laskevan hieman 2017 tasolta (1085 MEUR). Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioidaan laskevan vuodesta 2017 (293 MEUR). Ohjeistus oli pettymys, sillä ennen Q4-raporttia liikevaihdon konsensusennuste oli 1129 MEUR ja liikevoiton 300 MEUR. Heikkojen näkymien taustalla vaikuttaa em. haasteiden lisäksi se, että yhtiö hävisi Tanskassa ja Norjassa järjestetyt kansalliset tarjouskilpailut, mikä laskee Remsima-lääkkeen liikevaihtoa merkittävästi vuonna 2018. Yhtiö myös menetti vuoden 2017 lopulla suurimman yksittäisen yhteistyösopimuksen sopimusvalmistusliiketoiminnassaan. Näiden lisäksi Orion arvioi Suomen järjestelmämuutokseen liittyvän hintojen laskun ja Parkinson-tuotteiden myynnin hiipumisen vaikuttavan liikevaihtoon negatiivisesti vuonna 2018. Yhtiöei antanut tarkempaa haarukkaa liikevaihdon tai liikevoiton laskulle, mutta laskimme 2018 liikevaihtoennustettamme 6 % 1072 MEUR:oon ja liikevoittoennustettamme 11 % 275 MEUR:oon (EBIT 26 %). Laskimme myös vuoden 2019 liikevaihtoennustettamme 9 % 1094 MEUR:oon ja liikevoittoennustettamme 13 % 281 MEUR:oon (EBIT 26 %). Orion tavoittelee pitkällä aikavälillä yli 25 %:n EBIT-marginaalia, joten olemme hieman tavoitteen yläpuolella.

Päivitettyjen ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2018 ja 2019 ovat 18,1x ja 17,5x. Vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 12,3x ja 11,9x. Orion on tulospohjaisilla kertoimilla arvostettu noin 5-25 % korkeammalle kuin kansainvälisistä lääkeyhtiöistä koostuva verrokkiryhmä. Arvostusero verrokkeihin on tällä hetkellä kapein moneen vuoteen ja esim. keväällä 2017 Orionin tulospohjaiset arvostuskertoimet olivat pahimmillaan 80-110 % verrokkiryhmän yläpuolella. Arvostus ei kuitenkaan ole vielä mielestämme erityisen houkutteleva yhtiölle, jonka liikevaihto ja tulos ovat laskusuunnassa. Odotamme Orionin pitävän osinkonsa ennallaan vuosina 2018-2019, mikä vaatii osingonjakosuhteen pitämisen 90-95 %:n välillä. Osinkotuotto on 5,3 %, mikä on lähes kaksinkertainen taso verrokkiryhmään nähden, muttei vielä yksinään ole peruste osakkeen ostamiselle.  

Käy kauppaa. (Orion)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Kajaani

Petri Kajaani

Analyytikko

Lisätiedot

Orion on vuonna 1917 perustettu suomalainen lääkeyhtiö, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä.