Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Orion
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 45.00 EUR
Kurssi: 41.03 EUR
Kurssi hetkellä: 26.5.2023 - 6:45 Analyysi päivitetty: 27.4.2023

Orion järjesti pääomamarkkinapäivän (CMD) torstaina. Esitykset ovat katsottavissa InderesTV:ssä. CMD:n keskeinen anti oli vuoden alusta esiteltyjen liiketoiminta-alueiden esittely, joita kommentoimme aiemmin täällä. Uutena tietona yhtiö kertoi uudesta kliiniseen kehitykseen siirtyvästä syöpälääkeaihiosta ja tarkensi Easyhaler®-tuoteperheen myyntipotentiaalia. Tapahtumassa ei esitetty uusia strategisia tai taloudellisia tavoitteita. Esityksissä viitattiin kuitenkin pitkän aikavälin kasvuun ja omistaja-arvon kasvattamiseen, jossa keskeistä on Nubeqa-myynnistä tulevien kassavirtojen allokointi kasvupanostusten ja osingonjaon välillä. Arviomme, että yhtiö tulee tavoittelemaan markkinoita nopeampaa kasvua myös nykyisen strategiakauden jälkeen.

Orionissa tehdään pitkän aikavälin kasvusuunnitelmia, mutta konkretiaa oli vielä tarjolla vähän

Nubeqan myynnistä odotetaan huomattavaa kannattavaa kasvua vuosikymmenen kuluessa. Patenttien väistämättä lopulta umpeutuessa liikevaihdon ja kannattavuuden lasku kuitenkin uhkaa Orionia seuraavalla vuosikymmenellä, ellei korvaavia kasvuaihioita löydetä. Yhtiö ei ymmärrettävästi avannut suunnitelmiaan vielä konkreettisesti, mutta tulkintamme on, että Orionissa tehdään strategista työtä tulevien vuosien Nubeqa-tuottojen allokoimiseksi tulevaisuuden kasvuun. Esityksissä nostettiin esiin eri liiketoiminta-alueiden kasvuaihioita, joissa löytyy kasvumahdollisuuksia niin TK-panostuksia kasvattamalla, maantieteellisesti laajentumalla, yritysostoilla kuin sisään- ja uloslisensoimallakin. Orion vaikuttaa olevan lisäämässä TK-panostuksiaan, josta nyt saatiin uusi esimerkki ODM-212-lääkeaihion siirtyessä kliiniseen tutkimusohjelmaan. Lisäksi yhtiö vakuutti panostavansa vahvasti kipulääkeaihio ODM-111:n kliinisen ohjelman edistämiseen.

Uusi syöpälääkeaihio ODM-212 siirtyy kliiniseen tutkimusohjelmaan H2’23 alkaen

Orion kertoi, että sen syöpälääkeaihio ODM-212 siirtyy kliiniseen tutkimusohjelmaan. Vaiheen I tutkimuksen on määrä alkaa H2’23:n aikana. Aihio on niin sanottu TEAD-estäjä, jota voidaan teoriassa soveltaa useisiin kiinteisiin kasvaimiin, esimerkiksi eräisiin suurten potilasmäärien keuhkosyöpiin. Tietojemme mukaan kolme TEAD-estäjää on tällä hetkellä varhaisen kliinisen vaiheen kehityksessä maailmalla. Markkinoilla tähän ryhmän lääkkeitä ei siis vielä ole ja onnistuessaan kehitys voisi tuottaa suuren potentiaalin ns. first-in-class -lääkkeen, eli ensimmäisen luokassaan. Lääkeaihion kaupallistaminen on kuitenkin vielä hyvin epävarmaa ja on ajallisesti useiden vuosien päässä.

Easyhaler®-tuoteperheen huippumyyntipotentiaali tarkennettiin yli 200 MEUR:oon

Easyhaler®-tuoteperhe on viime vuosina ollut Nubeqan ohella Orionin keskeinen kasvuajuri. Orion kertoi nyt, että ilmastoon liittyvien uusien terveydenhuollon suositusten vuoksi kuivajauheinhalaattoreita (kuten Easyhaler®) suositaan sumuteinhalaattoreiden kustannuksella. Tämän vuoksi Orion näkee Easyhalerille® aiempaa paremmat kasvunäkymät ja kertoi odottavansa tuoteperheelle jopa yli 200 MEUR:n huippumyyntiä (2022: 130 MEUR).

Strategia ja tavoitteet säilyivät, mutta vihjeitä 2025 jälkeisestä ajasta saatiin

Orion ei kertonut uusista strategista tai taloudellisista tavoitteista. Tavoitteena on siis edelleen markkinoita nopeampi kasvu ja 1,5 mrd euron liikevaihto 2025 mennessä. Liikevoiton osalta tavoitteena on yli 25 %:n taso ja omavaraisuus tulisi pitää vähintään 50 %:n tasolla. Osinkotavoite on vähintään 1,3 euroa osakkeelta kasvattaen osinkoa pitkällä aikavälillä. CMD:n perusteella vaikuttaa, että Orion tulee lisäämään panostuksia sen omaan lääkekehitykseen. Tämä tarkoittaa arviomme mukaan useampien omien lääkeaihioiden kliinisen ohjelman aloittamista. Yhtiö myös viittasi mahdollisuuksiin lisätä omaa aktiivisuuttaan lääkkeiden markkinoille viemisessä ja esimerkiksi toteuttaa kalliita vaiheen III kliinisiä tutkimuksia omin voimin ilman kumppanoitumista suuremman lääkeyhtiön kanssa. Arviomme mukaan yhtiö tavoittelee myös maantieteellistä laajentumista ja pyrkii mahdollisuuksien ja tilaisuuksien mukaan täydentämään kyvykkyyksiään yritysostoilla. Osingon suhteen yhtiö viittasi jo valmiiksi korkeaan osingonmaksusuhteeseen, jota ei ole juuri varaa kasvattaa. Arviomme, että Orion tulee edelleen kasvattamaan osinkoa, mikäli Nubeqan myynti kehittyy odotuksien mukaan. Vaikutelmamme CMD:stä oli kuitenkin että yhtiö pyrkii allokoimaan Nubeqan tuloja osingon kasvattamisen ohella myös merkittävästi kasvuun ja pyrkii markkinoita nopeampaan kasvuun myös 2025 vuoden jälkeen.

Käy kauppaa. (Orion)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Siltanen

Antti Siltanen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022 2023e 2024e
Liikevaihto 1 340,6 1 181,3 1 290,5
- kasvu-% 28,8% -11,9% 9,2%
Liikevoitto (EBIT) 439,6 248,1 292,9
- EBIT-% 32,8% 21,0% 22,7%
EPS (oik.) 2,49 1,39 1,64
Osinko 1,60 1,70 1,80
P/E (oik.) 20,6 29,5 25,0
EV/EBITDA 14,5 18,4 16,7
Osinkotuotto-% 3,1% 4,1% 4,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Orion on vuonna 1917 perustettu suomalainen lääkeyhtiö, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet.