Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Etsi
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Outokumpu
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 2.60 EUR
Kurssi: 2.82 EURKurssi hetkellä: 7.1.2020 - 6:00

Outokumpu järjesti perjantaina hiljaista aikaa edeltävän konferenssipuhelun. Yhtiön markkinakommentit olivat linjassa aikaisemman Q3-tuloksen yhteydessä kerrotun kanssa ja yhtiön ohjeistus on ennallaan. Keskeiset huomiomme puhelun jälkeen ovat:

Kysyntä Euroopassa on ollut edelleen odotetun heikkoa ja tuontiteräksen osuus markkinalla on pysynyt korkealla tasolla, kun etenkin Kiina on täyttänyt maakohtaista kuumavalssatun rosterin kiintiötään ripeää tahtia. Tämän taustalla voi olla pyrkimykset ennakoida Euroopan komission mahdollisia ensi kesän lisätoimia, joilla se pyrkii suojelemaan Euroopan markkinoita voimakkaalta tuontipaineelta. Kiinan kiintiössä ei ole enää merkittävästi tilaa (87 % käytettynä), mutta joidenkin Aasian maiden osalta tasot ovat vielä selvästi matalammat. Siten on edelleen riski, että maakohtaisia kiintiöitä kierrettäisiin muiden maiden kautta Kiinan kiintiön täytyttyä. Yhdysvalloissa kysyntä on ollut vakaata, mutta jakelijat ovat laskeneet varastotasojaan, mikä on painanut Outokummun toimitusmääriä. Yhtiön ohjeistus laskevista kokonaistoimituksista Q4:llä suhteessa Q3-tasoon on ennallaan. Q4:n oikaistun käyttökatteen yhtiö odottaa olevan samalla tasolla kuin Q3’19:lla (Q3’19: 45 MEUR ja Inderes Q4’19e 49 MEUR).

Yhtiö myös toisti aiemman viestin, ettei se odota Q3:lla merkittävästi tulosta rasittaneen nikkelin suojausten vaikutuksen toistuvan. Tämä ei ole yllättävää, kun huomioidaan, että nikkelin hinta laski viimeisellä kvartaalilla reilu 20 % (vrt. voimakas nousu Q3:lla). Kvartaalien välillä on kuitenkin eroja, kun yhtiö käyttää suojauksia vain joidenkin suurempien toimituksien osalta ja joiltain osin perusvaraston osalta. Tarkemmin yhtiö ei ole avannut suojausasteita tai -tasoja, joten hinnan muutoksen vaikutuksen arviointi on hyvin haastavaa. Meidän tulkintamme on kuitenkin, että varastovaikutus Q4:ltä on hieman positiivinen.

Suomessa nähdyillä työtaistelutoimilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta yhtiön liiketoimintaan, sillä niiden vaikutusta yhtiö onnistui lieventämään omilla toimillaan. Viitattaessa SSAB:n tiedottamaan merkittävään (250 MSEK) vaikutukseen yhtiö kommentoi, ettei ole nähnyt syytä tiedottaa erikseen lakkojen vaikutuksista. Meidän käsityksemme mukaan SSAB:n kohdalla vaikutuksia voimisti yhtiökohtaiset tekijät ja muun muassa nimenomaan kyseisten työtaistelutoimien kanssa samaan ajankohtaan osuneet huoltotoimet, joiden etenemistä hidastivat Sähköliiton työtaistelutoimet.

Yhtiö kuvaili asiakkaiden kanssa käytyjen vuosisopimusneuvottelujen osalta vuoden 2020 toimituksien näkymiä suhteellisen vakaiksi Europessa ja korosti tässä pitkien asiakassuhteiden merkitystä. Hintojen osalta meidän arviomme on, että nykyisessä markkinaympäristössä niistä ei ole odotettavissa olennaista tukea. Americasissa yhtiö kommentoi saaneensa joitain uusia asiakkuuksia ja vuosisopimuksille on ollut jonkin verran kysyntää. Huomioitavaa on, että Yhdysvaltojen markkinoilla nähty jakelijoiden varastojen purku on painanut varastotasot pitkän aikavälin keskiarvojen alapuolelle. Tämä ei luonnollisesti ole pitkällä aikavälillä kestävää, mutta trendin käänteestä ei toistaiseksi ole viitteitä.

Yhtiö on pyrkinyt olemaan edelleen erittäin aktiivinen välittäessä tietoa Euroopan komissiolle Euroopan rosterimarkkinan tilanteesta ja siihen merkittävästi vaikuttaneesta aasialaisesta tuontipaineesta. Toistaiseksi on kuitenkin liian aikaista arvioida, millaisia toimia komissiolta voidaan mahdollisesti odottaa ja siten niiden potentiaalista vaikutusta on hyvin vaikea arvioida.

Käy kauppaa. (Outokumpu)

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

 

Tunnusluvut 2019e 2020e 2021e
Liikevaihto 6 446,2 6 272,4 6 506,2
- kasvu-% -6,2% -2,7% 3,7%
Liikevoitto (EBIT) 62,8 128,2 207,4
- EBIT-% 1,0% 2,0% 3,2%
EPS (oik.) -0,16 0,12 0,26
Osinko 0,05 0,05 0,10
P/E (oik.) -17,7 23,9 10,7
EV/EBITDA 8,6 7,0 5,4
Osinkotuotto-% 1,8% 1,8% 3,5%
Uusimmat ennusteet