Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Outokumpu
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.50 EUR
Kurssi: 5.84 EUR
Kurssi hetkellä: 7.1.2022 - 6:34 Analyysi päivitetty: 5.11.2021

Outokumpu järjesti keskiviikkona perinteiseen tapaan hiljaista jaksoa edeltävän sijoittajapuhelun. Puhelun anti oli näkemyksemme mukaan varsin hyvin linjassa Q3:n yhteydessä annettujen markkinakommenttien ja näkymien kanssa. Keskeiset huomiomme puhelusta ovat:

Hyvänä jatkunut kysyntä on heijastunut tilauskirjaan

Markkinasentimentti on säilynyt liikkeellä olevasta Omikron-variantista huolimatta hyvällä tasolla. Näin ollen myös ruostumattoman teräksen kysyntä on jatkunut vahvana ja Outokummun tilauskirja on varsin täynnä vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Tätä heijastellen tilauksia otetaan tietyissä tuotteissa jo Q3’22:lle. Sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa jakelijoiden varastot ovat nousseet hieman syksyn ja loppuvuoden aikana, mutta suhteessa historiallisiin keskiarvoihin varastotasot ovat vielä maltilliset. Edellisten kvartaalien tapaan kestokulutushyödykemarkkinan kysyntä on säilynyt vahvana, eikä autoteollisuudessa esillä olleet ja puolijohteisiin liittyneet tuotantohuolet ole heijastuneet sektorin tilausvirtaan. Jo aiemmin kesän jälkeen esillä ollut investointivetoisten alojen korkeamman lisäarvon tuotteiden tilausvirta on myös jatkanut myönteisellä trendillä loppuvuonna. Kaiken kaikkiaan markkinatilanne ja tilausvirta on siis tulkintamme mukaan jatkunut Q4:llä aiemman kaltaisena. Myös vakaita toimituksia suhteessa Q3:n tasoon (575 tuhatta tonnia) indikoiva ohjeistus Q4:lle on ennallaan.

Tulos saa tukea nousevista keskihinnoista

Vuonna 2021 nähtyä ruostumattoman teräksen nousevaa hintatrendiä ja pitkän tilauskirjan mukaista hintojen nousun realisoitumisen viivettä mukaillen toteutuneiden keskihintojen voidaan odottaa jatkaneen nousua Q4:llä. Outokumpu arvioi Q3:n yhteydessä annetussa ohjeistuksessaan Q4:n oikaistun käyttökatteen olevan edellistä neljännestä korkeampi (Q3’21: 295 MEUR). Tämänkin osalta ohjeistus on ennallaan. Q3-tuloksen jälkeen kerätty konsensusennuste odottaa Q4:n oikaistun käyttökatteen kipuavan 327 MEUR:oon.

Energian hinnan nousun vaikutus ei ole erityisen merkittävä lyhyellä tähtäimellä

Nousseiden ruostumattoman teräksen hintojen vastapainona tuloskuntoa nakertaa raaka-aineiden ja energian hintojen nousu. Näistä jälkimmäisen vaikutus on Outokummun arvion mukaan noin 10 MEUR:n kokoluokassa, mikä ei ole erityisen merkittävä. Energian markkinahintojen heilunta on säilynyt korkealla, mutta tämänhetkisen arvion mukaan niiden negatiivisen tulosvaikutuksen arvioidaan olevan 20 MEUR:n kokoluokassa Q1’22:lla. Koko vuoden 2022 osalta energiakustannuksiin vaikuttanee myös korkeammilla hintatasoilla tehdyt suojaukset. Kokonaisuutena Outokummun energiakustannukset olivat vuonna 2021 noin 350 MEUR:n kokoluokassa.

Käyttöpääoman sitoutuminen jarrutti kassavirtaa vuonna 2021 odotetusti

Q4’21:n osalta ei ole odotettavissa liiketoiminnalle tyypillistä käyttöpääoman vapautumista, mikä oli odotettavissa. Tämän taustalla on sekä korkeampien toimitusmäärien että nousseiden hintojen vaikutus varaston arvoon ja myyntisaatavien kasvuun. Q1-Q3’21 jaksolla liiketoiminnan vapaa rahavirta oli 100 MEUR, mutta Q4:n lopun vakaa käyttöpääoman kehitys ja erittäin hyvä operatiivinen tulostaso huomioiden koko vuoden 2021 rahavirran tulisi olla vahvistanut selvästi Q4:llä.

Käy kauppaa. (Outokumpu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 7 482,8 7 330,3 6 823,2
- kasvu-% 32,7% -2,0% -6,9%
Liikevoitto (EBIT) 780,7 536,5 348,0
- EBIT-% 10,4% 7,3% 5,1%
EPS (oik.) 1,34 0,88 0,53
Osinko 0,05 0,10 0,15
P/E (oik.) 4,4 6,6 11,0
EV/EBITDA 3,1 3,4 4,2
Osinkotuotto-% 0,9% 1,7% 2,6%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Outokumpu on vuonna 1932 perustettu ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Yhtiön asema perustuu kykyyn räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi yhtiön asiakkaat valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Outokummun palveluksessa on noin 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.