Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Outokumpu Q2: Koillisesta kaakkoon

Analyytikon kommentti 05.08.2022 7:58 Outokumpu
Yhtiö: Outokumpu
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.80 EUR
Kurssi: 4.20 EUR
Kurssi hetkellä: 5.8.2022 - 7:43 Analyysi päivitetty: 5.8.2022

Outokummun Q2-tulos ylitti odotuksemme, kun taas lyhyen tähtäimen ohjeistus Q3:lle oli odotetun mollivoittoinen. Lähiajan näkymät ovat heikentyneet viime aikoina voimakkaasti ruostumattoman teräksen hintojen suunnattua ripeästi kaakkoon pitkään jatkuneen nousun jälkeen, mikä heijastelee kysynnän jarrutusta. Tämä asetti painetta etenkin ensi vuoden ennusteillemme. Osakkeen arvostus on yli syklin katsovaan tulostasoon nähden varsin maltillinen ja siten toistamme lisää-suosituksemme, vaikka toimintaympäristöstä kumpuavat lyhyen tähtäimen epävarmuustekijät ovat koholla. Laskemme tavoitehintamme 4,8 euroon (aik. 5,5 euroa). Johdon Q2-haastattelu on katsottavissa täällä.

Odotettua kovempi vauhti jatkui Q2:lla

Outokumpu teki Q2’22:lla 547 MEUR oikaistua käyttökatetta, mikä ylitti sekä meidän että konsensuksen odotukset. Tulosta vahvisti selvästi (86 MEUR) raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot, jotka olivat odotuksiamme suuremmat. Myös näistä puhdistettuna tulos oli odotuksiamme parempi, minkä taustalla oli etenkin odotuksiamme enemmän kohonneet keskihinnat. Segmenteittäin katsottuna etenkin Europen, mutta myös Americasin tulos ylitti ennusteemme. Myös hiljattain myydyn Long Productsin tulos kohosi huomattavasti, mutta tästä huomattava osa linkittyy varasto- ja johdannaisvoittoihin, eikä liiketoiminnan pitkän aikavälin tuloksentekokyky ole arviomme mukaan merkittävästi vahvistunut yli syklin. Siten pidämme sen myyntiä oikeana ratkaisuna  ja saavutettua hintatasoa varsin hyvänä. Ennakkovaroituksien mukaisesti Q2 oli rahavirran osalta haastava, minkä taustalla oli huomattava käyttöpääoman sitoutuminen. Kausiluonteisuutta, toimitusmäärien ja hintojen H2:n näkymää heijastellen osan tästä tulisi vapautua, mikä yhdessä Long Productsin myynnin kanssa vie yhtiötä kohti nettovelatonta tasetta vuoden edetessä.

Kuluvan vuoden ennusteet kohosivat Q2:n ajamana, mutta odotamme tulostahdin kääntyvän voimakkaasti

Outokumpu ohjeisti sen Q3:n jatkuvien toimintojen toimituksien laskevan 10-20 % suhteessa Q2:n tasoon ja myös jatkuvien toimintojen oikaistun käyttökatteen yhtiö odottaa laskevan Q2:n tasosta. Toimituksien tai tulostason suunta ei ollut lainkaan yllättävä, mutta Q2:n toimituksien taso huomioiden lyhyen tähtäimen terästoimituksien ennusteemme laskivat. Tämä kuitenkin kompensoitui vielä keskihintojen ennusteiden nousulla H2:n osalta. Poistimme myydyn Long Productsin jatkuvien toimintojen ennusteistamme, mutta kokonaisuutena vuoden 2022 ennusteemme kohosivat lievästi Q2:n ajamana. Sen sijaan ensi vuoden ennusteitamme leikkasimme reippaasti hintojen laskun ja odottamamme ruostumattoman teräksen toimituksien laskun seurauksena. Odotammekin tulostason korjaavan selvästi alaspäin ennätyksellisen ja tuloksellisesti poikkeuksellisen vuoden 2022 jälkeen.

Arvostus on matala myös yli syklin katsottaessa

Osakkeen kuluvan vuoden tulospohjainen arvostus on poljettu pohjiin (P/E ja EV/EBITDA 2x), mutta historiallisen hyvän tulostason ansiosta pidämme lyhyen tähtäimen arvostuskertoimia käyttökelvottomina. Suhteessa arvioimaamme pidemmän aikavälin tulostasoon, historialliseen vapaan rahavirran tuottokykyyn ja tasearvoon suhteutettuna arvostus on kuitenkin myös matala. Yli syklin perspektiivin omaavat arvostusmenetelmät eivät tavanomaisesti toimi ostojen ajoituksen mittarina hyvin, mutta useamman vuoden sihdillä operoivan sijoittajan näkökulmasta pidämme arvostusta houkuttelevana. Syklin happanemisen ja tulevan tulostason laskun mittakaavan epävarmuudesta johtuen hyvän tuotto-odotuksen realisoituminen voi kuitenkin vaatia aikaa.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Outokumpu)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 7 709,3 9 610,9 7 246,5
- kasvu-% 36,7% 24,7% -24,6%
Liikevoitto (EBIT) 704,6 1 073,9 233,3
- EBIT-% 9,1% 11,2% 3,2%
EPS (oik.) 1,34 1,97 0,32
Osinko 0,15 0,20 0,20
P/E (oik.) 4,1 2,1 12,9
EV/EBITDA 3,0 1,2 3,0
Osinkotuotto-% 2,7% 4,8% 4,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Outokumpu on vuonna 1932 perustettu ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Yhtiön asema perustuu kykyyn räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi yhtiön asiakkaat valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Outokummun palveluksessa on noin 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä.