Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Outotec
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.70 EUR
Kurssi: 3.45 EUR
Kurssi hetkellä: 27.3.2020 - 7:17

Outotec järjesti eilen tavanomaisen hiljaista aikaa edeltävän konferenssipuhelun. Yhtiö korosti, että projektitoiminta jatkuu suurimmaksi osaksi ennallaan ja vain tietyt melko kapeat liiketoiminta-alueet ovat toistaiseksi hiljentyneet. Tuoreet ennusteemme ovat ennallaan. Säilytämme osakkeen lisää-suosituksen sekä Metso Outotecin lukuihin perustuvan 3,70 euron tavoitehintamme. Puhelun keskeinen anti oli seuraava:

  • Kaivokset ja niihin liittyvät laitokset toimivat pääsääntöisesti normaalisti. Koronavirus on toistaiseksi vaikuttanut vain hyvin rajalliseen määrään näistä.
  • Myös toiminta Outotecin projektikohteissa on edennyt suurimmaksi osaksi alkuperäisen aikataulun mukaan. Peruutuksia ei ole tapahtunut.
  • Asiakkaat haluavat viedä sovittuja projekteja eteenpäin. Myös uusista projekteista neuvotellaan ja niihin liittyvää prospektikantaa kuvataan hyväksi. Lopullisten projektipäätösten syntyminen riippuu Outotecin mukaan asiakkaan ”rohkeudesta edetä”.
  • Tietyt palveluliiketoiminnan segmentit kuten modernisoinnit, muutostyöt, kenttätyö ja asennusvalvonta kärsivät koronaepidemiaan liittyvistä matkustusrajoituksista. Tämä näkyy viivästymisinä töissä ja joidenkin projektien loppuunsaattamisessa.
  • Kulutus- ja varaosien kysyntä ja toimitukset ovat toistaiseksi suunnilleen normaaleja. Outotec on hyötynyt laajasta vaihtoehtoisten toimittajien verkostosta eikä tietyillä logistisilla haasteilla (kuten pula kontti- ja lentorahtikapasiteetista) ole vielä ollut merkittävää vaikutusta. Outotec myös korosti, että kulutus- ja varaosat ovat selvästi suurempi osa palveluliiketoimintaa kuin mm. kaivosten sulkemis- ja modernisointipalvelut.
  • Outotec käy edelleen neuvotteluja loppuvuonna 2019 myytäväksi ilmoitettujen liiketoimintojen divestoinneista. Näitä liiketoimintoja ovat alumiini-, jätevoimala- ja lietteenpolttoliiketoiminnat, joiden liikevaihto on yhteensä n. 50 MEUR ja tulos raskaasti tappiollinen. Koronaepidemia on kuitenkin hidastanut neuvottelujen etenemistä.

Kokonaisuutena puhelun viesti oli rauhoitteleva. Emme nähneet sen perusteella aiheelliseksi muuttaa tuoreessa Outotec-kommentissamme esitettyjä ennusteita. Metso Outotecin laskennallinen arvostusdiskontto suhteessa verrokkiryhmän on viime viikkoina kasvanut nopeasti ja on nyt vuoden 2020 EV/EBIT:lla laskettuna -25 %. Outotecin osakkeen arvostus näyttää tällä perusteella hyvin houkuttelevalta.

 

 

Käy kauppaa. (Metso Outotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 1 210,5 1 181,4 1 315,9
- kasvu-% 1,1% -2,4% 11,4%
Liikevoitto (EBIT) 107,2 91,8 119,0
- EBIT-% 8,9% 7,8% 9,0%
EPS (oik.) 0,15 0,27 0,40
Osinko 0,10 0,10 0,15
P/E (oik.) 39,5 13,0 8,6
EV/EBITDA 7,4 5,0 3,9
Osinkotuotto-% 1,7% 2,9% 4,3%
Uusimmat ennusteet

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa. Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 4,2 miljardia euroa.