Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Olemme tänään muuttaneet suosituspolitiikkaamme. Annamme seuraamillemme osakkeille edelleen tavoitehinnan, mutta jatkossa suosituksemme perustuvat osakkeen seuraavan 12 kuukauden riskikorjattuun tuotto-odotukseen, joka sisältää näkemämme kurssinousupotentiaalin sekä ennustetut osingot. Aikaisempi politiikkamme perustui osakekurssin 12 kuukauden nousuvaraan suhteessa tavoitehintaamme.  

Politiikkamuutoksella pyrimme tuomaan esiin erilaisten yhtiöiden erityyppisiä riskiprofiileja ja niiden myötä vaihtelevia tuottovaatimuksia. Sijoittajan kannalta odotettavissa oleva kokonaistuotto on mielestämme tärkein mittari ja se on ollut aina voimakkain suositustemme taustalla ollut ajuri. Politiikkamuutoksen yhteydessä olemme tuoneet premium -jäsenille luettavissa oleviin yhtiöraportteihin neliportaisen riskimittariston, jonka tehtävä on havainnollistaa näkemystämme osakkeen riskitasosta.

Uusi suosituspolitiikkamme on seuraava:

Korostamme, että osakkeen 12 kuukauden riskikorjatun kokonaistuotto-odotuksen yllä esitettyjen määritelmien mukainen arviointi on subjektiivista ja yhtiökohtaista. Siten eri osakkeilla samansuuruiset kokonaistuotto-odotukset voivat johtaa eri suosituksiin eikä eri osakkeiden suosituksia ja kokonaistuotto-odotuksia tule verrata suoraan keskenään.

Tuotto-odotuksen vastapuolena toimii sijoittajan näkemyksemme mukaan kantama riski, joka vaihtelee voimakkaasti eri yhtiöiden välillä. Siten osakkeen korkea tuotto-odotus ei välttämättä johda positiiviseen suositukseen, jos tuotto-odotuksen realisoitumiseen liittyvät riskit ovat jostain syystä poikkeuksellisen suuria. Vastaavasti matalakin tuotto-odotus voi olla riittävä, jos sijoituksen riskiprofiili on huomattavan alhainen.

Osaketutkimuksemme päivitetty vastuunrajoituslauseke on luettavissa täältä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot