Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Panostaja Q3: Granossa pientä piristymistä

Analyytikon kommentti 03.09.2021 8:09 Panostaja
Yhtiö: Panostaja
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.72 EUR
Kurssi: 0.75 EUR
Kurssi hetkellä: 3.9.2021 - 7:54

Toistamme Panostajalle vähennä-suosituksen, mutta tarkistamme tavoitehintamme 0,72 euroon (aik. 0,70 €). Q3-tulos ylitti hieman odotuksemme erityisesti Granon osalta, mutta toisaalta CoreHW:n näkymä pysyi vaisuna ja myös Oscar Software kipuilee kasvun kanssa. Yhtiö myi jaksolla Heatmastersin omaa arviotamme edullisemmalla hinnalla, mitä paikkasi kohtuullisen hyvä irtautuminen Spectrasta. Pienien sijoituskohteiden myynnin jälkeen Panostaja on yhä fokusoituneempi toimija, mutta toisaalta yhä riippuvaisempi Granon orastavasta käänteestä.

Q3-tulos ylitti hieman matalat odotuksemme

Panostajan liiketulos oli Q3:lla 0,5 MEUR positiivinen, kun ennakoimme liiketuloksen painuvan 0,7 MEUR pakkaselle. Tätä selittää pääasiassa Granon liikevaihdon elpyminen (+8 % vertailukaudesta) sekä olosuhteisiin nähden kohtuullinen 1,1 MEUR:n liikevoitto, joka ylitti alhaisen ennusteemme 0,8 MEUR:lla. Liiketulokseen heijastui myös 0,4 MEUR:n myyntivoitto osakkuusyhtiö Spectrassa, joka ei ollut ennusteissamme mukana. Granon kysynnän piristyminen ja tuloskunnon parantuminen oli selvästi raportin positiivisin elementti, joka on tärkeää koko Panostajan kannalta. Sen sijaan aiemmat arvoajurit CoreHW ja Oscar Software olivat Q3:lla vaisuja, eikä myöskään näkymissä ollut odottamaamme piristymistä. Hygga suoriutui jaksosta kohtuullisesti, mutta Carrotin syöksykierre jatkui ja edessä voi olla uusi liikearvon alaskirjaus. Kokonaisuudessaan Q3-tulos oli hieman ennakoitua parempi.

Tuloskehitys on tahmeaa myös Q4:llä

Sijoituskohteiden lähiaikojen kysyntätilanteen Panostaja arvioi säilyvän hyvänä Oscar Softwaren osalta, mutta kaikki muut sijoituskohteet ovat ”tyydyttävä” -kategoriassa (Grano, Hygga, CoreHW ja Carrot). Haasteena on, että Oscarin hyvän kysynnän hyödyntämistä rajoittaa yhtiön omat resurssit ja Carrot kamppailee nyt osaavan työvoiman saatavuuden kanssa. Granon näkymä heijastelee Q3:n kehitystä: rakentaminen vetää hyvin, mutta pandemian vaikutukset näkyivät edelleen tapahtumien alhaisessa määrässä ja sitä kautta liikevaihdollisesti suurimmissa tuotelinjoissa arkkipainamisessa ja suurkuvassa. Odotimme ennakkokommentissamme nousua CoreHW:n näkymässä, jos merkittäviä projekteja olisi saatu kotiutettua. Näin ei kuitenkaan käynyt, ja pitkät myyntineuvottelut aiheuttavat edelleen epävarmuutta tulevien projektien aloitusten suhteen. Olemme laskeneet Q4-ennusteita Oscarin ja CoreHW:n osalta, koska paluu kannattavaan kasvuun vaatinee lisää aikaa. Granolta odotimme jo aiemmin vahvaa Q4-tulosta, mutta pidemmän aikavälin näkymä ei vakuuta rakennemuutoksen edetessä hitaasti. Lähivuosien tulosennusteemme laskivat  5-10 % osin rakenteellisista syistä (Heatmasters poistui).

Granon käänteen tärkeys korostuu edelleen

Arvotamme sijoitusyhtiö Panostajaa pääosin osien summa -analyysillä, jonka indikoima arvo on 0,86 €/osake (aik. 0,84 €). Käytämme yhtiölle edelleen noin 16 %:n sijoitusyhtiöalennusta, mikä on viime vuosikymmenen vaisulla tuottohistorialla perusteltua. Osakkeen P/B-luku on noin 1,0x (2021e) ja osinkotuotto noin 4 %, jos osinko on kestävä. Osingonjakosuhde on ennusteissamme lähivuosina yli 100 %. Avainluvut ovat kohtuullisen matalia, mutta nykyisillä vaisuilla näkymillä mielestämme perusteltuja. Nousuvara vaatisi selkeitä parannuksia sijoituskohteiden kehityksessä ja Granon tuloskunnon kestävää parantumista. Monien sijoituskohteiden haasteet, selkeiden arvoajureiden puute sekä erittäin korkeat tulospohjaiset kertoimet painavat toistaiseksi hyväksyttävää arvostusta. Nousu nykytasolta vaatii yhtiöltä paluuta arvonluontiin, mikä on ollut viime vuosina Panostajalle vaikeaa.

Käy kauppaa. (Panostaja)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 159,0 144,0 155,9
- kasvu-% -16,4% -9,4% 8,3%
Liikevoitto (EBIT) 0,8 0,5 3,6
- EBIT-% 0,5% 0,3% 2,3%
EPS (oik.) -0,08 -0,06 -0,01
Osinko 0,03 0,03 0,03
P/E (oik.) -9,1 -11,9 -64,2
EV/EBITDA 6,0 8,3 7,0
Osinkotuotto-% 4,0% 4,0% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Panostaja on vuonna 1984 perustettu suomalaisia pk-yrityksiä omistava ja kehittävä sijoitusyhtiö. Yhtiö pyrkii löytämään laadukkaita ja kasvukykyisiä sijoituskohteita, kehittämään niitä eteenpäin ja luomaan näin omistaja-arvoa. Panostajalla on sijoituksia mm. seuraavissa yhtiössä Oscar Software, Grano, CoreHW, Hygga, Carrot Palvelut, Gugguu, Helakeskus ja Heatmasters.