Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Piippo
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 2.20 EUR
Kurssi: 2.94 EUR
Kurssi hetkellä: 26.5.2023 - 7:42 Analyysi päivitetty: 1.2.2023

Piipon H1-liikevaihto heikkeni odotuksiamme jyrkemmällä kulmakertoimella, mikä johti ennusteitamme heikompaan tulokseen. Heikon myynnin seurauksena yhtiön käyttöpääoma pääsi paisumaan ja rahavirta jäi raskaasti negatiiviseksi. Yhtiöllä on käynnissä merkittävät sopeuttamistoimet vastatakseen laskeneisiin myyntivolyymeihin, mutta velkainen tase ja heikko tuloskunto pitävät yhtiön riskiprofiilin korkeana. Ennustemuutoksemme olivat negatiivisia ja laskemme tavoitehintamme 2,2 euroon (aik. 2,3 eur.). Toistamme myy-suosituksemme.

Heikentynyt liikevaihto painoi rahavirran pakkaselle

Piipon H1-liikevaihto laski 35 % 7,3 MEUR:oon, mikä jäi selvästi 10,2 MEUR:n ennusteestamme. Laskun taustalla oli osittain vähentynyt myynti Venäjällä, mutta käsityksemme mukaan heikkoutta oli havaittavissa myös yhtiön muilla avainmarkkinoilla jakelijoiden suhtautuessa varovasti ostoihin. Käsityksemme mukaan yhtiö myy nyt pois Venäjällä sijaitsevaa varastoaan ja raportin yhteydessä yhtiö nosti esille Venäjän tytäryhtiön myymisen mahdollisena lopputulemana. Piipon Q1-liikevoitto painui -0,7 MEUR:oon, mikä jäi 0,2 MEUR:n ennusteestamme. Yhtiö ohjeisti vielä tammikuun loppuun saakka kuluvan tilikauden liikevoiton (huom: lokakuussa alkava tilikausi) olevan voitollinen, mikä voi nähdäksemme indikoida myynnin jääneen selvästi odotuksista kuluvan vuoden puolella. Odotuksia heikomman myynnin seurauksena Piipon vaihto-omaisuus pääsi katsauskauden aikana paisumaan ja liiketoiminnan rahavirta painui -3,8 MEUR:oon. Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta on kriittistä, että yhtiö saa käyttöpääomaansa vapautettua ja taseen velkavipua (korollinen vieras pääoma 9,4 MEUR) purettua.

Odotuksiamme heikompi liikevaihto ajoi negatiivisia ennustemuutoksia

Piippo toisti H1-raporttinsa yhteydessä odotetusti huomattavasti laskevaa liikevaihtoa ja liikevoittoa indikoivan ohjeistuksen. Käsityksemme mukaan näkymä on haastava Agri-segmentin osalta, koska jakelijat ajavat alas varastotasojaan ja suhtautuvat varovaisesti lisäostoihin odottaen mahdollista laskua tuotteiden hinnoissa. Piipon ja myös muun valmistajaportaan varastotasot ovat käsityksemme mukaan koholla, mikä voi aiheuttaa painetta Agrituotteiden markkinahintoihin. Raportin yhteydessä laskimme kuluvan vuoden liikevoittoennusteemme -1,0 MEUR:oon (aik. -0,1 MEUR). Ennusteissamme yhtiö saa rajujen sopeutustoimien turvin liikevoittonsa punnerrettua takaisin voitolliseksi vuoden jälkipuoliskolla, mutta ennusteidemme 0,2 MEUR:n 2023 käyttökate jää 0,6 MEUR:n kovenanttiehdon alapuolelle, mikä nostaa yhtiöön liittyvää rahoitusriskiä. Odotettua verkkaisemman Venäjä-myynnin paikkaamisen seurauksena laskimme lähivuosien liikevaihtoennusteitamme 10-11 %, mikä johti 16-20 %:n laskuun liikevoittoennusteissamme.

Riskit painavat huomattavasti potentiaalia enemmän vaakakupissa

Kuluvan vuoden negatiivisen tulosennusteemme vuoksi Piipon arvostuksen suhteen on tukeuduttava ensi vuoden kertoimiin, jotka ovat ennusteillamme todella korkeat (P/E: +100x, EV/EBIT: 18x), eikä niitä voi mielestämme perustella yhtiön kasvu- kannattavuus- ja riskiprofiili huomioiden. Yhtiön tasepohjainen 0,5x P/B-kerroin ei ole pörssin mittakaavassa erityisen korkea, mutta vaatii tulostason elpymistä ja rahoitusriskin hälvenemistä antaakseen osakkeelle oleellista tukea. DCF-mallimme indikoima arvo on linjassa tavoitehintamme kanssa 2,2 eurossa, mikä indikoi osakkeelle selvää laskuvaraa melko nopeasti elpyvistä tulosennusteista huolimatta.

Käy kauppaa. (Piippo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Thomas Westerholm

Thomas Westerholm

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022 2023e 2024e
Liikevaihto 22,3 15,7 17,2
- kasvu-% 50,9% -29,9% 10,0%
Liikevoitto (EBIT) 0,9 -0,5 0,4
- EBIT-% 3,9% -3,2% 2,6%
EPS (oik.) 0,35 -0,52 0,03
Osinko 0,00 0,00 0,01
P/E (oik.) 10,0 -5,6 106,4
EV/EBITDA 6,6 34,4 7,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,4%
Uusimmat ennusteet

Piippo on vuonna 1942 perustettu kansainvälinen sitomiseen ja kiinnittämiseen soveltuvien tuotteiden eli paalausverkkojen, köysien, lankojen ja narujen valmistamiseen sekä markkinointiin ja myyntiin keskittynyt teollisuusyhtiö. Piipon liiketoiminta jakautuu asiakkaiden mukaan kolmeen eri segmenttiin, jotka ovat Agri, Kuluttajatuotteet sekä Tuotteet kaapeliteollisuuteen. Yhtiöllä on globaali jakeluverkosto joka kattaa yli 40 maata ja sen kotipaikka on Outokumpu.