Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Piippo H1: Hintalappu ja tulostaso epäsuhdassa

Analyytikon kommentti 20.08.2021 6:12 Piippo
Yhtiö: Piippo
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 3.00 EUR
Kurssi: 3.96 EUR
Kurssi hetkellä: 20.8.2021 - 5:57

Piipon eilen julkaisemat H1-luvut olivat kokonaisuutena noin odotuksiemme mukaiset. Huomioimme kuluvana vuonna toteutettavan tilikauden muutoksen vuoden 2021 ennusteissamme, minkä lisäksi tarkistimme lähivuosien ennusteitamme hieman alaspäin. Toistamme aikaisemman 3,0 euron tavoitehintamme ja myy-suosituksemme, sillä osake on näkemyksemme mukaan haastavasti arvostettu, minkä lisäksi mittava velkamäärä pitää riskitason koholla.

H1-liikevaihto jäi hieman odotuksistamme, mutta tulos oli hyvin linjassa odotuksien kanssa

Piipon H1-liikevaihto kasvoi 5 % vertailukaudesta 11,4 MEUR:oon, mikä alitti hienoisesti ennusteemme. Tämän taustalla oli odotuksistamme jäänyt volyymikehitys, sillä kasvua veti hintojen nousu. Ennusteissamme odotimme myös toimitusmäärien kasvavan matalien jakelukanavien varastotasojen seurauksena. H1:n liikevoitto ylsi 0,61 MEUR:oon ja oli noin odotuksiemme mukaisella tasolla. Operatiivista tulosta tuki raaka-ainehankinnan optimoinnin ansiosta vertailukauden tasosta noussut myyntikate. Alemmilla riveillä rahoituskustannuksissa tai veroissa ei ollut yllätyksiä ja siten H1:n osakekohtainen tulos 0,32 euroa ja ylitti ennusteemme operatiivista tulosta peilaten. Liiketoiminta sitoi jopa tavanomaista enemmän käyttöpääomaa H1:llä (2,4 MEUR), minkä taustalla on etenkin hintojen noususta seurannut varaston huomattava kasvu. Tämän seurauksena liiketoiminnan rahavirta oli H1:llä tuntuvalla -1,7 MEUR:n pakkasella.

Tilikausi 2021 jää poikkeuksellisen lyhyeksi

Kuluva tilikausi jää Piipolla poikkeuksellisen lyhyeksi (9kk), koska yhtiö muuttaa tilikauttaan heijastelemaan paremmin sen kohdemarkkinoiden sesonkia. Näin ollen yhtiö myös tarkensi liikevaihdon ohjeistustaan ja antoi myös tulosennusteen. Piippo arvioi sen syyskuun lopussa päättyvän tilikauden liikevaihdon olevan noin 15 MEUR ja yhtiön mukaan se tulee saavuttamaan saman liiketulostason kuin edellisen tilikauden aikana. Tämä oli ennakko-odotuksiamme varovaisempi tulosohjeistus. Sen taustalla on kuitenkin kausiluonteisuus, kun Euroopan kysyntä hiipuu H2:n alussa ja kaukomarkkinoiden kysyntä tukee lukuja aivan puolivuotiskauden lopussa. Huomioimme poikkeuksellisen tilikauden vuoden 2021 ennusteissamme ja odotamme kuluvalta vuodelta 15 MEUR:n liikevaihtoa ja 0,38 MEUR:n liikevoittoa. Teimme myös pieniä tarkennuksia lähivuosien ennusteisiimme, mutta kokonaiskuva säilyi ennallaan. Odotammekin yhtiön palaavan kasvu-uralle ensi tilikaudesta alkaen, mikä vetää myös tuloksen kasvuun.

Korkea arvostus yhdessä kohollaan olevan velkaantuneisuuden kanssa on huono yhdistelmä

Piipon vuoden 2021 tulospohjaiset arvostuskertoimet ovat erittäin korkeat, mutta poikkeuksellisesta tilikaudesta johtuen on niiden rooli arvonmäärityksessä pieni. Ennustamamme tuloskasvu painaa pidemmän tähtäimen tulospohjaista arvostusta selvästi, mutta tästä huolimatta ovat lähivuosien arvostuskertoimet mielestämme perusteettoman korkeat (2022-2023 P/E-kerroin 13-16x ja EV/EBIT-kerroin 14-17x). Tasepohjaisesti Piippo on arvostettu 0,7x P/B-kertoimella. Tasepohjainen arvostus heijastelee matalaa pääoman tuottoa, mihin suhteutettuna nykyinen taso ei mielestämme ole erityisen matala. Ennustamamme noin 1-3 %:n lähivuosien osinkotuotto ei riitä kääntämään tuotto-odotusta positiiviseksi, ja koska yhtiön velkaantuneisuus mielestämme kohottaa riskitasoa, on riski/tuotto-suhde mielestämme varsin epätyydyttävä.

Käy kauppaa. (Piippo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 16,7 15,0 17,7
- kasvu-% -0,3% -10,7% 18,2%
Liikevoitto (EBIT) 0,4 0,4 0,5
- EBIT-% 2,2% 2,6% 3,0%
EPS (oik.) 0,14 0,11 0,25
Osinko 0,00 0,05 0,10
P/E (oik.) 22,1 37,7 16,0
EV/EBITDA 7,9 8,6 7,6
Osinkotuotto-% 0,0% 1,3% 2,5%
Uusimmat ennusteet

Piippo on vuonna 1942 perustettu kansainvälinen sitomiseen ja kiinnittämiseen soveltuvien tuotteiden eli paalausverkkojen, köysien, lankojen ja narujen valmistamiseen sekä markkinointiin ja myyntiin keskittynyt teollisuusyhtiö. Piipon liiketoiminta jakautuu asiakkaiden mukaan kolmeen eri segmenttiin, jotka ovat Agri, Kuluttajatuotteet sekä Tuotteet kaapeliteollisuuteen. Yhtiöllä on globaali jakeluverkosto joka kattaa yli 40 maata ja sen kotipaikka on Outokumpu.