Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Piippo
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 3.00 EUR
Kurssi: 3.86 EUR
Kurssi hetkellä: 17.8.2021 - 5:28

Piippo julkaisee H1-raporttinsa ensi torstaina arviolta iltapäivällä. Ennustamme Piipon liikevaihdon kasvaneen ja kannattavuuden nousseen vertailukaudesta. Piippo on ohjeistanut sen vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden pituuden muutoksesta johtuen vuodet eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia ja siten odotamme yhtiön tarkentavan ohjeistustaan.

Ennustamme Piipon liikevaihdon kasvaneen 9 % vertailukaudesta 11,8 MEUR:oon. Liikevaihdon kasvun ennusteemme taustalla on agrimarkkinan hyvin kehittynyt kysyntä. Markkinakysyntää on arviomme mukaan vahvistanut se, että viime vuonna pandemian seurauksena jakelukanavien varastot oli vedetty tyhjiksi. Volyymikasvun lisäksi odotamme hinnoitteluympäristön tukeneen kasvua hieman, sillä nousu-uralle lähteneet raaka-aineet ovat arviomme mukaan kääntäneet myös lopputuotteiden hinnat nousuun.

Odotamme H1:n liiketuloksen nousevan 0,55 MEUR:oon vertailukauden 0,4 MEUR:sta vastaten yhtiölle kohtuullista 4,7 %:n liikevoittomarginaalia. Pahimmalta raaka-aineiden hintojen nousun aiheuttamalta marginaalipaineelta Piipon tulisi olla arviomme mukaan välttynyt, sillä yhtiö osti raaka-aineita tuntuvasti varastoon jo talven aikana. Raaka-ainevarastojen riittävyyteen sekä kustannuspaineen voimakkuuteen liittyy kuitenkin epävarmuutta. Lisäksi huomioitavaa on, että kustannuspainetta on aiheutunut myös muista kustannustekijöistä, sillä rahtikustannuksissa hinnat ovat nousseet selvästi. Vastaavasti alkuvuodesta valmistuneen automaatioinvestoinnin odotamme tehostaneen toimintaa ja tuoneen kustannussäästöjä kiinteisiin kuluihin. Alemmilla riveillä odotamme rahoituskulujen ja verojen olleen normaaleilla tasoilla ja siten odotamme osakekohtaisen tuloksen nousevan vertailukauden yläpuolelle 0,29 euroon.

Piippo on ohjeistanut sen vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan (2020: 16,7 MEUR). Yhtiö kuitenkin tiedotti muuttavansa tilikauttaan niin, että se on paremmin linjassa agrikauden kanssa. Näin ollen kuluvan vuoden tilikausi päättyykin jo syyskuun lopussa (9kk tilikausi). Siten vuoden 2021 poikkeuksellisesti lyhyemmäksi jäävä tilikausi ei ole vertailukelpoinen edellisvuoden kanssa. Näin ollen odotamme Piipon muokkaavan ohjeistustaan ja pidämme myös mahdollisena, että yhtiö antaa tässä vaiheessa tilikautta 2021 koskevan tulosohjeistuksen, sillä tässä vaiheessa näkyvyys puolentoista kuukauden päästä päättyvään tilikauteen tulisi olla hyvä. Liiketoiminnan kausiluonteisuuden vuoksi ovat H2:n tyypilliset tappiot kertyneet loppuvuotta kohden, kun taas jälkimmäisen vuosipuoliskon alkupää on arviomme mukaan voitollinen. Siten mahdollisesti annettavan tulosohjeistuksen pitäisi osua hieman H1:n ennusteen yläpuolelle täyttääkseen odotukset.

Käy kauppaa. (Piippo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 16,7 17,8 18,0
- kasvu-% -0,3% 6,3% 1,3%
Liikevoitto (EBIT) 0,4 0,5 0,6
- EBIT-% 2,2% 2,8% 3,3%
EPS (oik.) 0,14 0,19 0,29
Osinko 0,00 0,10 0,12
P/E (oik.) 22,1 20,3 13,5
EV/EBITDA 7,9 7,7 7,0
Osinkotuotto-% 0,0% 2,6% 3,1%
Uusimmat ennusteet

Piippo on vuonna 1942 perustettu kansainvälinen sitomiseen ja kiinnittämiseen soveltuvien tuotteiden eli paalausverkkojen, köysien, lankojen ja narujen valmistamiseen sekä markkinointiin ja myyntiin keskittynyt teollisuusyhtiö. Piipon liiketoiminta jakautuu asiakkaiden mukaan kolmeen eri segmenttiin, jotka ovat Agri, Kuluttajatuotteet sekä Tuotteet kaapeliteollisuuteen. Yhtiöllä on globaali jakeluverkosto joka kattaa yli 40 maata ja sen kotipaikka on Outokumpu.