Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Ponsse: Kurssinousuajurit käyvät vähiin

Analyytikon kommentti 26.11.2020 7:01 Ponsse
Yhtiö: Ponsse
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 31.00 EUR
Kurssi: 29.85 EUR
Kurssi hetkellä: 26.11.2020 - 6:46

Ponssen kilpailijan Deeren tuore kommentti metsäkoneiden vuoden 2021 markkinanäkymistä oli meille pieni pettymys. Emme ole sen perusteella muuttaneet Ponsse-ennusteitamme, mutta kun kommentti yhdistetään Ponssen osakkeen viime aikoina selvästi kohonneeseen arvostustasoon, ovat osakkeen nousuajurit käyneet vähiin. Laskemmekin suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää) uudella 31,00 (aik. 29,00) euron tavoitehinnalla.  

Deereltä vaisu kommentti metsäkoneiden 2021-markkinanäkymistä

Ponssen kilpailija Deere & Co julkisti eilen Q4-raporttinsa (elo-lokakuu). Raportin kiinnostavin osuus oli yhtiön metsäkoneliiketoiminnan markkinanäkymiä koskeva kommentti. Yhtiö arvelee metsäkonemarkkinan kasvavan seuraavalla tilikaudella eli marraskuusta 2020 lokakuuhun 2021 vain 0-5 % v/v. Vaikka ennuste pitää sisällään tavaralajimenetelmän koneiden lisäksi myös kokopuumenetelmän koneet, on se siitä huolimatta varovaisempi kuin oma tuore 10 %:n kasvuennusteemme tavaralajimenetelmän konemarkkinalle vuodelle 2021. Ennusteemme vastaavat konemäärät ovat 3550 kpl (2020e) ja 3900 kpl (2021e). Deeren kommentti olikin pieni pettymys. Jos yhtiön arvio markkinakasvusta toteutuu, luo se nousupaineita Ponssen markkinaosuuden kehitykselle, jotta nykyiset ennusteemme pitäisivät. Siten vuoden 2021 Ponsse-ennusteisiimme tuli Deeren kommentin myötä painetta, vaikka säilytämmekin ennusteemme tässä vaiheessa ennallaan.

Osakkeen perusteltu nousuvara tässä vaiheessa vähäinen

Laskemamme osakkeen kokonaistuotto on vain noin 6 % eli se alittaa tuottovaatimuksen eikä siksi ole tällä hetkellä houkutteleva. Osakkeen vuoden 2021 P/E- ja EV/EBIT-kertoimet ovat vain 4-8 % alle verrokkiryhmän mediaanin ja samalla osakkeen omien historiallisten mediaanikertoimien tasolla. Tämä vahvistaa näkemystämme, että osake on tällä hetkellä varsin täyteen hinnoiteltu. DCF-mallimme indikoi Ponssen osakkeelle 11 %:n nousuvaraa, mikä sekin tukee arviotamme osakkeen hyvin rajallisesta perustellusta nousupotentiaalista.

Käy kauppaa. (Ponsse)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 667,4 617,6 691,1
- kasvu-% 9,0% -7,5% 11,9%
Liikevoitto (EBIT) 67,3 65,5 71,4
- EBIT-% 10,1% 10,6% 10,3%
EPS (oik.) 1,86 1,51 1,91
Osinko 0,85 0,60 0,85
P/E (oik.) 16,7 19,7 15,6
EV/EBITDA 10,2 9,6 8,7
Osinkotuotto-% 2,7% 2,0% 2,8%
Uusimmat ennusteet

Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja teknologiaan erikoistunut yritys, jonka toimintaa ohjaa aito kiinnostus asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan. Yhtiö kehittää ja valmistaa kestävän kehityksen mukaisia, innovatiivisia puunkorjuuratkaisuja asiakastarpeiden mukaisesti. Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrén perusti yhtiön vuonna 1970, ja yhtiö on koko historiansa ajan ollut tavaralajimenetelmään perustuvien puunkorjuuratkaisujen edelläkävijä. Ponssen kotipaikka on Suomessa Vieremällä.