Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Privanet: negatiivinen kierre syventyi jälleen

Analyytikon kommentti 20.12.2019 7:56

Privanet antoi ruman negatiivisen tulosvaroituksen, jossa yhtiö kertoi 2019 liiketuloksen painuvan noin 11 MEUR tappiolle taseessa olevien arvopapereiden alaskirjausten ja uusien kuluvarausten takia. Privanet on ollut negatiivisessa kierteessä aiemmin Mashiin ja Realinvestiin liittyvien ongelmien kanssa, ja nyt pohjaa etsitään jälleen alempaa. Olemme laskeneet suosituksemme jälleen myy-tasolle (aik. vähennä) ja tavoitehintamme 0,30 euroon (aik. 0,50 €). Osakkeella ei ole selkeitä tukipisteitä, ja mielestämme nousumahdollisuudet perustuvat lähinnä toivolle.

Myös vuodesta 2019 muodostui yhtiölle katastrofaalinen

Privanet antoi eilen ruman negatiivisen tulosvaroituksen, kun yhtiö kertoi 2019 liiketuloksen painuvan noin 11 MEUR tappiolle taseessa olevien arvopapereiden alaskirjausten (3,8 MEUR) ja uusien kuluvarausten (2,4 MEUR) vuoksi. Vaikka oikaisisimme näistä tulevan -6,2 MEUR kertaluontoisena eränä, H2-liiketulos olisi silti noin 3,8 MEUR tappiolla. H1-raportin yhteydessä Privanet vielä näki, että sen tuloksentekokyky on vahvistunut, ja tavoitteli koko vuodelta 2019 merkittävästi parempaa tulosta kuin edellisellä tilikaudella (2018 liiketulos: -3,4 MEUR). Tehtyjen alaskirjausten taustalla on yhtiön mukaan strateginen päätös, jonka mukaan oman taseen kautta harjoitettavasta sijoitustoiminnasta pääsääntöisesti luovutaan. Yhtiön mukaan konserniyhtiöiden omistamien arvopapereiden osalta on pyritty nyt arvostuksiin, joilla niistä voidaan irtautua lyhyellä aikavälillä. Privanet vaikuttaisi olevan myymässä tasesijoituksiaan, ja on mahdollisesti osin jo myynytkin niitä. Tämä on positiivista kassavirran kannalta ja antaa yhtiölle aikaa, mutta tulokselle tämä oli selvästi turmiollista. Hallituksen tekemää 2,4 MEUR:n kuluvarausta ”koskien yhtiön aiemman johdon aikaisista liiketoimista mahdollisesti realisoituvia vastuita sekä saamisten arvonalentumisia” nykyjohto ei kommentoinut tarkemmin, mutta oletuksemme mukaan nämä liittyvät tapaus Lapikseen.  

Tulevaisuus on edelleen hämärän peitossa, vaikka strategiaa avattiin hieman

Suuri tappio nostaa epävarmuutta myös yhtiön taseen kestävyyden suhteen. Privanetin mukaan mittavista alaskirjauksista huolimatta konsernin vakavaraisuus säilyy riittävällä tasolla, konsernin likviditeetti on vahvistunut H2:lla ja arvopapereiden realisoinnin edistämisellä tavoitellaan osaltaan myös sen parantamisesta entisestään. Silti yhtiön omasta pääomasta katosi juuri huomattava osa. Lisäksi Privanet arvioi konsernin liiketuloksen vuodelta 2020 olevan positiivinen. Mielestämme positiivinen liikevoitto on saavutettavissa vain erittäin ohuella kulurakenteella, sillä suuria tulovirtoja on vaikea nähdä. Privanetin mukaan strategiset panostukset on tarkoitus suunnata ennen kaikkea Premarket -jälkimarkkinapaikan kehittämiseen ja rahoitusjärjestelyihin entistä suuremmille kohdeyhtiöille. Vaikka tämä strategia on mielestämme perusteltu, näemme siinä myös merkittäviä haasteita. Näkyvyys lähivuosien tuloskehitykseen on edelleen todella heikko, mutta olemme laskeneet omia ennusteitamme voimakkaasti.

Uusia tukipisteitä osakkeelle etsitään todennäköisesti alempaa

Privanetin negatiivisen kierteen jatkuessa meidän on vaikea löytää tukea nykykurssille. Taseen puhdistuksen jälkeen arvioimme P/B-luvun olevan 1,3x ja arvonalennuksien jälkeen taseessa olevien sijoituksien arvojen pitäisi olla ”myyntitasolla” ja realisoitavissa ilman uusia tappioita, mikä toisi yhtiölle tärkeää kassavirtaa. Mahdollisesti osake löytää siis tukitason P/B 1x-tasolta, mutta toisaalta yhtiön liiketoiminta tuhoaa tällä hetkellä arvoa eivätkä strategiset muutokset välttämättä muuta kurssia koilliseen. Mielestämme jatkuvat kohut Privanetin ympärillä heikentävät jo yhtiön liiketoimintaedellytyksiä. Erityisen positiivinen skenaario osakkeelle vaatii mielestämme nyt uskoa siihen, että Privanet ostetaan pois pörssistä alhaisen valuaation houkuttelemana. Toivo ei mielestämme kuitenkaan ole sijoitusstrategia.

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot