Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Privanet-konserniin kuuluva sijoituspalveluyhtiö Privanet Capital Markets Oy on saanut Helsingin käräjäoikeudelta tiedoksi joukon sijoittajien nostamia vahingonkorvauskanteita. Kanteet liittyvät Lapis Rakennus Oy:n ennen konkurssiaan sijoittajilta keräämään rahoitukseen. Kanteissa esitetyt vahingonkorvausvaatimukset ovat pääomaltaan yhteensä 2 455 000 euroa, minkä lisäksi kanteissa on vaadittu sijoituksille kertyneitä korkoja. Lapis-sijoittajien korvausvaatimukset eivät tulleet meille yllätyksinä, ja olemme kirjoittaneet aiheesta paljon. Nyt julkaistujen vaatimusten kokoluokka on kuitenkin suhteellisen suuri, ja arviomme mukaan Privanetin osakekurssi on tänään paineessa.

Vaatimukset on kohdistettu yhteisvastuullisesti Privanet Capital Markets Oy:öön sekä sijoitushetken mukaiseen yhtiön johtoon: Roy Harjuun (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen), Matti Heiskalaan (hallituksen puheenjohtaja) ja Raimo Vainionpäähän (hallituksen jäsen). Privanetin käsityksen mukaan vaatimukset ovat perusteettomia. Lisäksi Privanetin näkemys on, että asian käsittely oikeudessa on joka tapauksessa ennenaikaista.

Arviomme mukaan Privanet tulee kiistämään vahingonkorvausvaatimukset ja pyytämään, että käräjäoikeus lykkää asian käsittelyä, kunnes Lapiksen konkurssipesä ja rikosoikeudelliset selvittelyt ovat valmistuneet. Lapis haettiin konkurssiin alkuvuodesta, ja käsityksemme mukaan yhtiön konkurssipesään aloitettiin erikoistarkastus, koska yhtiön toimintaan liittyy rikollisia piirteitä. Käsityksemme mukaan käynnissä on myös rikostutkinta. Lapis keräsi Erottajan Tullihallituksen kiinteistön ostamiseen velkakirjoilla ilmeisesti 21,5 MEUR, josta merkittävä osa päätyi jonnekin muualle kuin tämän kiinteistön ostamiseen.

Vahingonkorvauskanteiden taustalla on käsityksemme mukaan juuri Lapiksen Erottaja-kiinteistön kohtalo sekä siihen liittyvät velkakirjat, joihin liittyvistä riidoista olemme kirjoittaneet monesti aikaisemmin. Joillakin Lapiksen Erottaja-lainoihin sijoittaneilla sekä Privanetilla on ollut eriävä käsitys siitä, mikä on Privanetin vastuu tilanteessa. Privanetin johdon aikaisempien kommenttien mukaan yhtiö ei ole markkinoinut Lapiksen Erottaja-lainoja, vaan kaikki sopimukset on tehty Lapiksen ja sijoittajien välillä. Privanet on kuitenkin kertonut asiakkailleen Lapiksen tarjoamasta lainasta. Emme ota kantaa juridisiin asioihin emmekä pysty ottamaan kantaa siihen, miten käräjäoikeus lopulta suhtautuu vahingonkorvausvaatimuksiin. Tapahtumien kulku sekä niiden juridinen tulkinta mahdollisessa riitatilanteessa on epävarmaa.

Olemme aikaisemmin arvioineet, että Lapis-sotkua käsitellään lopulta oikeudessa, mikä vaikuttaa nyt erittäin todennäköiseltä. Arviomme mukaan koko prosessi kestänee vuosia. Pelkästään Lapiksen pesänselvitys voi viedä vuosia, varsinkin jos taustalla on rikollista toimintaa. Näin ollen asiaan tuskin on luvassa nopeaa ratkaisua, mutta Privanetin osakkeeseen yhtiön kokoluokkaan nähden merkittävät korvausvaatimukset heijastuvat todennäköisesti nopeasti. Samalla on hyvä huomata, että tapaus Lapiksella voi olla myös välillisiä vaikutuksia Privanetin liiketoimintaan yhtiön maineen heikentyessä edelleen. Kuten olemme monesti aikaisemmin kertoneet, Lapis-sotku painaa Privanetin osakkeen hyväksyttävää arvostustasoa, kunnes asia on selvitetty.

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot