Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Privanet: Uutta alkua etsimässä

Analyytikon kommentti 02.03.2020 6:43 Skarta Group
Yhtiö: Privanet
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 0.30 EUR
Kurssi: 0.35 EUR
Kurssi hetkellä: 2.3.2020 - 6:28

Toistamme Privanetille myy-suosituksen 0,30 euron tavoitehinnalla yhtiön tilinpäätöstiedotteen jälkeen. H2-tulos oli odotetun surkea ja näkymät ovat edelleen epävarmat. Yhtiö arvioi aiemmin 2020 liiketuloksen olevan positiivinen, mutta päätti nyt olla antamatta tulosohjeistusta vedoten uuden liiketoiminnan käynnistämisestä mahdollisesti syntyviin kertaluonteisiin kustannuksiin. Yhtiö kertoi kuitenkin myös uusista rahoitusratkaisuista, jotka oletettavasti antavat yhtiölle työrauhan toistaiseksi. Mielestämme osakkeen riski/tuotto-suhde on edelleen heikko. 

H2-tulos oli pääosin tiedossa tulosvaroituksen jälkeen

Privanetin H2-tulos oli aiemmin annetun tulosvaroituksen myötä pääosin tiedossa. H2:lla jo sijoituspalvelutoiminnan tuotot (vrt. liikevaihto) oli 3,7 MEUR negatiivinen, kun yhtiö teki joulukuussa 3,8 MEUR:n alaskirjaukset taseessa olleiden arvopapereiden käypään arvoon ja teki 2,4 MEUR:lla kuluvarauksia koskien aiemman johdon aikaisista liiketoimintapäätöksistä mahdollisesti aiheutuvia vastuita. Koko vuoden 2019 liiketulos oli -10,8 MEUR ja osakekohtainen tulos -0,63 euroa  (liikearvopoistoista oikaistuna -0,56 €), mikä tarkoittaa massiivista tappiota Privanetin kokoluokassa. Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat yhteensä 5,33 MEUR.

Privanet selvittää uusia liiketoimintoja, eikä enää ohjeista positiivista liikevoittoa vuodelle 2020

Privanet arvioi viime vuoden lopulla konsernin liiketuloksen vuodelta 2020 olevan positiivinen. Nyt yhtiö uskoo edelleen positiivisen liiketuloksen nykyisestä liiketoiminnasta olevan saavutettavissa, mutta yhtiö selvittää mahdollisuuksia laajentaa sijoituspalveluiden tarjoamista konsernissa nykyistä liiketoimintaa kasvattaviin ja tukeviin palveluihin, kuten omaisuudenhoitoon. Uuden liiketoiminnan käynnistämisestä voi syntyä kertaluonteisia kustannuksia, minkä takia hallitus on päättänyt olla antamatta varsinaista tulosohjeistusta vuodelle 2020. Ennustimme jo aiemmin 2020-liiketuloksen olevan hieman negatiivinen, ja olemme laskeneet ennusteitamme edelleen. Odotamme nyt 2020-liiketuloksen olevan -1,8 MEUR (aik. -0,8 MEUR). Näkyvyys Privanetin liiketoiminnan kehitykseen on aiemminkin ollut todella heikko, eikä nykyinen murrosvaihe helpota tehtävää.

Yhtiö laskee liikkeelle joukkovelkakirja- ja hybridilainan

Privanet on päättänyt laskea liikkeeseen nimellisarvoltaan 3 MEUR:n vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, jota tarjotaan rajatulle määrälle suomalaisia sijoittajia. Lainan maturiteetti on 27 kuukautta ja sille maksetaan 5 %:n vuotuista korkoa. Lisäksi yhtiö on päättänyt laskea liikkeeseen 1 MEUR:n oman pääoman ehtoisen hybridilainan, jolle maksetaan seitsemän prosentin vuotuista korkoa. Mielestämme korkotasot ovat matalia huomioiden Privanetin sekava tilanne, ja uskomme lainan kohdistuvan Privanetin lähipiirille. Jos lainat merkataan täyteen kuten oletamme, rahoitustilanne on jälleen kohtuu vakaa ja yhtiö saa lisäaikaa liiketoiminnan uudelleenrakentamiseen.

Arvostus vaatii jo tuloskäännettä, mitä voidaan joutua odottelemaan pitkään

Taseen ”puhdistuksen” jälkeen Privanetin P/B-luku on noin 1,6x ja arvonalennuksien jälkeen taseessa olevien sijoituksien arvojen pitäisi olla realisoitavissa ilman uusia tappioita. Mahdollisesti osake löytää tukitason P/B 1x -tasolta, ja jos yhtiö pystyy kääntämään liiketoimintansa kannattavaksi, periaatteessa osakkeessa on nousuvaraa. Yhtiö tutkii myös uusi liiketoimintoja, mikä on ymmärrettävää. Meidän on kuitenkin tällä hetkellä hankala nähdä, mikä Privanetin kilpailuetu uusissa liiketoiminoissa olisi. Erityisen positiivinen skenaario osakkeelle vaatii mielestämme uskoa siihen, että Privanet ostetaan pois pörssistä alhaisen valuaation houkuttelemana.

Käy kauppaa. (Skarta Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto -1,0 4,8 4,9
- kasvu-% -112,2% -576,0% 3,0%
Liikevoitto (EBIT) -11,0 -1,8 0,0
- EBIT-% 1 090,2% -38,5% 0,9%
EPS (oik.) -0,56 -0,08 0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -0,6 -4,5 22,5
EV/EBITDA -1,2 -5,9 18,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Rakennamme puhtaampaa tulevaisuutta – elinympäristöä, johon kuuluvat puhdas vesi ja energia sekä kestävä infrastruktuuri. Keskitymme liiketoiminnassamme erikoisrakentamisen lisäksi muun muassa hiilineutraaleihin teollisuus- ja tuulivoimahankkeisiin. Tavoittelemme kannattavaa kasvua ja näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueillamme.