Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Privanetia varjostava Lapis päätyi konkurssiin

Analyytikon kommentti 15.03.2018 8:45

Helsingin arvokiinteistöurakoista tunnettu Lapis Rakennus on odotetusti haettu konkurssiin. Kauppalehden tietojen mukaan yhtiön rahat ovat loppu, likvidejä varoja ei ole ja velkaa on ilmeisesti kokonaisuudessaan noin 32 MEUR. Kauppalehden mukaan vakavia väärinkäytöksiä epäillään, koska ”kaikki rahat ovat valuneet johonkin.” Lapiksen tilanne on vaikuttanut toivottomalta, joten konkurssi oli odotettu. Samalla Lapis-vyyhti vaikuttaa kuitenkin saaneen yhä monimutkaisempia piirteitä.

Lapis Rakennuksen pesänhoitajaksi määrätty asianajaja Pertti Ylikraka uskoo Kauppalehdessä, että konkurssipesään pitää tehdä erityistarkastus. Erityistarkastus pitää Kauppalehden mukaan tehdä siksikin, että Lapiksen alihankintaketjuun liittynee rikollisia piirteitä. Kauppalehti kirjoitti tänään esitutkinnasta Lapiksen työmaillaan käyttämiin aliurakoitsijoihin ja ”liivijengien” mahdollisesta soluttautumisesta Lapiksen työmaajohtoon. Myös emoyhtiö Lapis Rakennus Holding ja LapisCapital pitää vielä hakea konkurssiin.

Privanetin kannalta oleellista on erityisesti Lapiksen Erottaja-kiinteistön kohtalo sekä siihen liittyvät velkakirjat, joihin liittyvistä riidoista olemme kirjoittaneet monesti aikaisemmissa raporteissamme. Käsityksemme mukaan Lapiksen Erottaja-lainoihin sijoittaneet ovat Privanetin kanssa riitatilanteessa siitä, mikä on Privanetin vastuu tilanteessa. Privanetin johdon mukaan yhtiö ei ole markkinoinut Lapiksen Erottaja-lainoja, vaan kaikki sopimukset on tehty Lapiksen ja sijoittajien välillä. Privanet on kuitenkin kertonut asiakkailleen Lapiksen tarjoamasta lainasta. Emme ota kantaa juridisiin asioihin emmekä toisaalta voi poissulkea mahdollisia korvausvastuita mukana olleille sijoittajille, koska tapahtumien kulku sekä niiden juridinen tulkinta mahdollisessa riitatilanteessa on epävarmaa. Privanet on selvittänyt asiaa lakiyhtiön kanssa eikä ole todennut tarpeelliseksi tehdä asiasta varauksia. Lapiksen konkurssi ei mielestämme tilannetta muuta, mutta tämän jälkeiset tutkinnat (Lapiksen pesänselvitys ja mahdollisesti tapahtuneet rikokset) ovat luonnollisesti tärkeitä vyyhdin selvittämisen kannalta.

Lapis-sotku tulee arviomme mukaan painamaan Privanetin osakkeen arvostustasoa, kunnes asia on selvitetty. Arviomme mukaan asiaa käsitellään lopulta oikeudessa ja koko prosessi kestänee vuosia. Pelkästään Lapiksen pesänselvitys voi viedä vuosia, varsinkin jos taustalla on rikollista toimintaa tai jopa järjestäytynyttä rikollisuutta.

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot