Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Privanetille uusi mainehaitta Realinvest-palvelusta

Analyytikon kommentti 03.12.2019 8:54

Kauppalehti julkaisi aamulla Privanetin Realinvest-joukkorahoituspalvelusta hyvin kriittisen artikkelin, mikä aiheuttanee tänään painetta Privanetin osakekurssiin. Lainamuotoisen joukkorahoituspalvelun toimintaa leimaavat Kauppalehden mukaan rakentajien maksuhäiriöt ja konkurssit. Palvelusta on kanneltu Finanssivalvonnalle, eivätkä pettyneiden sijoittajien toimet välttämättä lopu tähän. Mahdollisesti merkittävät sijoittajien tappiot, uudet iskut sijoittajien luottamukselle sekä jälleen uusi mainehaitta syövät mielestämme Privanetin liiketoiminnan jo entisestään heikkoa pohjaa.

Privanet aloitti Realinvestin kaksi vuotta sitten. Realinvestin kautta sijoittajat ovat lainoittaneet kiinteistö- ja rakennusprojekteja. Lainojen korkotasot ovat olleet yleensä 8-12 % ja laina-ajat pääosin lyhyitä (noin 12 kk). Korkotasot indikoivat korkeita riskejä, mutta todennäköisesti eripuraa aiheuttaa jälleen kohteiden markkinointi. Realinvest-palvelussa rakennuttajien vakuutena ovat käsityksemme mukaan toimineet rakenteilla olleet asunnot, mutta jos rakennuttaja ajautuu konkurssiin ennen asuntojen valmistumista, sijoittajan tilanne on ongelmallinen. Realinvestin ongelmat nostavat pinnalle jälleen tapaus Lapiksen, jossa oli tiettyjä samankaltaisuuksia. Tapaus Lapista selvitellään oletettavasti oikeudessa vielä pitkään.

Olemme tienneet Realinvestin track-recordin huonoksi ja esimerkiksi palvelun kautta rahoitusta keränneiden Rakennusvarma Oy:n konkurssista ja Rakennusliike Stabiili Oy:n ongelmista, mutta tilanne vaikuttaa Kauppalehden artikkelin perusteella vielä synkemmältä. Ongelmayhtiöiden osuus Realinvest -palvelussa vaikuttaa todella suurelta, ja jos suuria pääomanmenetyksiä on edessä, palvelulle on vaikea nähdä tulevaisuutta.

Realinvest ei ole käsityksemme mukaan ollut Privanetille kannattava liiketoiminta, koska volyymit ovat olleet suhteellisen pieniä ja haasteita on ollut paljon. Kun huomioidaan vielä sijoittajien tappioiden aiheuttamat uudet iskut sijoittajaluottamukseen ja mahdolliset jatkoselvittelyt, Realinvestin arvo lienee tässä vaiheessa negatiivinen Privanetille. Jatkuvat kohut Privanetin ympärillä heikentävät mielestämme jo yhtiön liiketoimintaedellytyksiä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot