Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Privanet
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 0.50 EUR
Kurssi: 0.41 EUR
Kurssi hetkellä: 9.12.2019 - 8:52

Privanetin toiseksi suurin omistaja Mash Group on 5.12. jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen hakemuksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamiseksi. Mashin rahoitustilanne on vaikeutunut edelleen, kun yhtiön aiemmin velkojille antama vaihtotarjous ei ole saanut velkojien suunnalta riittävää kannatusta. Tehokkaamman yrityssaneerausmenettelyn aloittamiseksi yhtiö tarvitsee vähintään 20 %:n puollon velkojilta. Yhtiön mukaan puoltoja on tullut tasaiseen tahtiin, mutta niitä tarvitaan vielä lisää. Samalla yhtiön konkurssiuhka on kasvanut. Mash Group omistaa Privanetista viimeisimpien tietojen mukaan 20,13 %.

Asiaan liittyvässä tiedotteessa kerrotaan lisäksi, että konkurssitilanteessa vakuudettomat velkojat saisivat asianajotoimiston laatiman realisointitaseen mukaan takaisin noin 1-9 % sijoitetusta pääomasta, ja senkin arviolta kahden vuoden viiveellä. Käytännössä velkasijoittajat, joille ei ole vakuutena Mashin kuluttajalainasaatavia kuten institutionaalisilla velkafasiliteeteilla, olisivat menettämässä valtaosan sijoitetusta pääomista konkurssissa. Tämä tarkoittaisi merkittäviä tappioita Privanetin kautta Mashin velkakirjoihin sijoittaneille, jotka käsityksemme mukaan eivät kuulu vakuuksia saaneisiin instituutioihin. Lisäksi Mashin osakkeisiin sijoittaneiden tilanne synkkenee edelleen.

Mashin konkurssiuhkan kasvaminen jatkaa negatiivista uutisvirtaa Privanetiin liittyen. Kuten olemme aiemmin todenneet, Privanet on välittänyt asiakkailleen sekä Mashin joukkovelkakirjoja että osakkeita (Mash, aiemmin Euroloan Group, teki Aroundissa rahoituskierroksen keväällä 2017). Näin ollen Privanetin asiakkailla on todennäköisesti ollut oleellisia omistuksia Mashissa, mikä heikentää muutenkin koetuksella ollutta sijoittajien luottamusta Privanetia kohtaan.

Käy kauppaa. (Privanet)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 8,3 6,6 7,0
- kasvu-% -40,6% -20,8% 5,9%
Liikevoitto (EBIT) -3,4 -0,4 0,8
- EBIT-% -40,6% -6,0% 11,6%
EPS (oik.) -0,22 0,00 0,05
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -3,6 -89,5 7,7
EV/EBITDA -5,0 -539,9 4,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat.