Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Purmo Group
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 9.00 EUR
Kurssi hetkellä: 10.11.2022 - 8:35 Analyysi päivitetty: 9.11.2022

Purmo Group julkisti torstaina aamulla Q3-tuloksensa, joka oli luvuiltaan annettujen ennakkotietojen mukainen eikä tarjonnut merkittäviä yllätyksiä. Liikevaihto kääntyi pieneen laskuun ja tulos heikkeni vertailukaudesta selkeästi. Kysyntä yhtiön tuotteille on heikentynyt odotuksien mukaisesti vahvoilta tasoilta, mutta samalla markkinatilanne on hieman vaikeutunut. Hinnankorotuksissa on nähty myös viivästymisiä, mutta niiden odotetaan vaikuttavan enemmän Q4:llä. Päivitetty ohjeistus säilyi ennallaan ja näkymät heijastavat loppuvuodelle epävarmuutta rakennusmarkkinoiden heikentyneen tilan vuoksi. Kuluvan vuoden kohtuullinen tulostaso alkaa kuitenkin olla jo lähes varma ja tehtävillä strategian nopeutustoimilla haetaan selkeää parannusta tulokseen lähivuosien aikana.

Liikevaihto kääntyi laskuun

Purmo Groupin liikevaihto oli Q3:lla laskussa alkuvuodesta poiketen. Liikevaihto laski vertailukaudesta 1 %:lla 216 MEUR:oon (Q3’21: 219 MEUR). Orgaaninen liikevaihto laski 5 %. Liikevaihtoa tuki yhtiön ICS-divisioona, missä liikevaihto nousi vielä 24 % noin 106 MEUR:oon. Liikevaihdon kasvun kulmakerroin on segmentissä pysynyt alkuvuoden vahvassa tahdissa (H1’22 kasvu: +27 %). Kysyntä onkin segmentissä jatkunut hyvänä useassa maassa, mutta etenkin Italiassa. Lisäksi hinnankorotuksien odotetaan astuvan segmentissä nyt voimaan Q4:llä, mikä tukee liikevaihtoa ja tulosta.

Radiaattori-divisioonassa kysyntä on hiipunut selvästi ja liikevaihto laski 17 %:lla noin 110 MEUR:oon. Kysynnän laskun seurauksena segmentin volyymit laskivat 33 %, mutta hinnankorotuksilla on osin tätä pystytty paikkaamaan. Kokonaisuutena yhtiö on pystynyt hallitsemaan kohtuullisen hyvin toimitusketjua tiettyjen raaka-aineiden ja komponenttien pulasta ja nousseista hinnoista huolimatta. Hintojen korotuksien läpivienti on kuitenkin vaikeutunut haastavan markkinatilanteen vuoksi, kun samalla volyymikehitys on hiipunut odotetusti normaalimmalle tasolle vahvoista vertailukausista. Odotammekin tilanteen säilyvän vielä haastavana etenkin Radiaattori-divisioonalle.

Tulostaso laski vahvasta vertailukaudesta

Hinnankorotuksien viivästymisten ja Radiaattorin heikompien myyntivolyymien tulos näkyi heikentyvänä kannattavuutena Q3:lla. Oikaistu EBITDA oli Q3:lla 19,6 MEUR (Q3’21: 25,4 MEUR) ja marginaali laski 9,1 %:iin vuoden takaisesta (Q3’21: 11,6 %). ICS-divisioonassa oikaistu EBITDA nousi 4 %:lla vielä hyvän liikevaihdon kehityksen ansiosta, mutta marginaali laski 11,7 %:iin (Q3’21: 13,8 %). Radiaattori-divisioonassa heikentynyt markkina ja volyymikehitys laski oikaistua käyttökatetta 39 % ja marginaali laski 8,4 %:iin (Q3’21: 11,5 %). Raportoitu liiketulos laski hieman enemmän oikaisuerien myötä ja osakekohtainen tulos jäi 0,15 euroon (ennuste: 0,17 euroa).

Päivitetty ohjeistus ennallaan, näkymissä heikkoutta

Purmo odottaa liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 verrattuna (843,6 MEUR) ja oikaistun käyttökatteen laskevan vuoden 2021 tasolta (103,9 MEUR) sekä asettuvan 88–96 MEUR:n välille. Yhtiö laski juuri ennen tulosta ohjeistustaan, missä myös näkymät lähivuosille heikentyivät. Markkina on Purmolle heikentynyt Q3:lla ja Q4:n alussa ja erityisesti Radiaattori-divisioonassa. Yhtiö toteaa kommentissa, että näkymät säilyvät haastavina loppuvuoden aikana Euroopan rakennusmarkkinoiden heikkouden takia. Sota Ukrainassa on myös vaikuttanut kysyntään Itä-Euroopassa ja erityisesti Venäjällä. Hinnankorotuksia on otettu käyttöön, jotta heikompaa kysyntää ja osin varmasti nousseita kustannuksia olisi voitu kompensoida, mutta niiden toteutuminen on viivästynyt. Q4:lle hinnankorotuksien tulisi kuitenkin heijastua paremmin.

Purmo on hinnankorotuksissaan hyvin onnistunut aikaisemmin, mutta nyt heikentynyt kysyntä vaikeuttaa sitä. Liikevaihdon ja kysynnän tasaantuminen on ollut odotuksissa, kun koronan patoutunut kysyntä on purkautunut. Hinnankorotuksien osalta tilanne odotetusti vaikeutuu, kun raaka-aineiden hinnat helpottavat ja kysyntä ei ole viime vuosien tasolla. Samalla yleinen inflaatio pitää yllä painetta marginaaleissa. Yhtiö on kuitenkin luottavainen strategian nopeuttamisohjelmaansa ja uskoo parantavansa oikaistua käyttökatetta vuoteen 2024 mennessä 40 MEUR:lla. Suhtaudumme parannukseen kuitenkin vielä markkinan epävarmuuksiin nojaten maltilla.

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 843,6 910,9 909,5
- kasvu-% 25,7% 8,0% -0,2%
Liikevoitto (EBIT) 3,5 43,7 35,1
- EBIT-% 0,4% 4,8% 3,9%
EPS (oik.) 1,78 0,88 1,17
Osinko 0,36 0,37 0,38
P/E (oik.) 8,0 10,2 7,7
EV/EBITDA 24,3 7,6 8,5
Osinkotuotto-% 2,5% 4,1% 4,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Purmo Group on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista sisäilmaratkaisujen tarjoajista. Yhtiö tarjoama jakaantuu karkeasti radiaattoreihin (pattereihin) ja sisäilmaratkaisuihin (Indoor Climate System, ICS). Keskiössä on etenkin sisäilman lämmitys- ja jäähdytysratkaisut, joissa yhtiöllä on vahva markkina-asema. Euroopassa Purmo Group on radiaattoreissa yhtiön tiedon mukaan markkinajohtaja ja yksi johtavista toimijoista sisäilmaratkaisuissa.