Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Purmo Group
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 12.00 EUR
Kurssi: 9.00 EUR
Kurssi hetkellä: 11.11.2022 - 7:08 Analyysi päivitetty: 11.11.2022

Toistamme Purmo Groupin tavoitehinnan 12,0 eurossa ja suosituksemme osta-tasolla. Yhtiön Q3-tulos oli ennakkotietojen valossa odotuksien mukainen. Tulos tulee tänä vuonna laskemaan heikentyneiden markkinanäkymien myötä, mutta yhtiön toimenpiteiden valossa tulokseen haetaan selvää parannusta lähivuosille.  Odotuksissamme on edelleen, että kova kasvuvauhti viime vuosilta tasaantuu kysynnän heikentymisen ja hinnankorotuksien vaikeutumisen myötä ja liikevaihto kääntyy ensi vuonna laskuun. Arvostus on kuitenkin jo nykyiseen tulostasoon nähden mielestämme maltillisesti hinnoiteltu, vaikka riskitekijät ovatkin kasvussa.

Q3-raportti odotettu ennakkotietojen valossa

Purmo Groupin liikevaihto laski Q3:lla prosentilla alkuvuoden kiivaamman kasvun jälkeen. ICS-divisioona kasvoi vahvasti (+24 %), mutta Radiaattoreissa liikevaihto oli 17 %:n laskussa volyymien laskettua jopa kolmanneksella. Alemmat volyymit, heikompi markkina ja viivästyneet hinnankorotukset vaikuttivat myös kannattavuuteen heikentävästi, kun oikaistu EBITDA-marginaali laski 9,1 %:iin vuoden takaisesta 11,6 %. Kysyntä on kuitenkin ICS-divisioonassa jatkunut hyvänä useassa maassa etenkin kokonaisratkaisuille (Solutions). Lisäksi hinnankorotuksia odotetaan astuvan ICS-divisioonassa nyt voimaan Q4:llä, mikä tukee liikevaihtoa ja tulosta. Radiaattoreissa volyymien odotetaan laskevan noin 40 %:lla Q4:llä, mutta liikevaihtoa tukee tehdyt hinnankorotukset.

Ennusteissa pieniä viilauksia

Purmon ennen tulosta päivitetty ohjeistus jäi ennalleen. Purmo odottaa liikevaihdon kasvavan vuoteen 2021 verrattuna (843,6 MEUR) ja oikaistun käyttökatteen laskevan vuoden 2021 tasolta (103,9 MEUR) sekä asettuvan 88–96 MEUR:n välille. Markkina on Purmolle heikentynyt loppuvuodelle erityisesti Radiaattori-divisioonassa, jossa volyymien odotetaan vielä jatkavan laskuaan. Ensi vuonna volyymilaskun odotetaan rauhoittuvan Radiaattori-divisioonassa, kun taas ICS-divisioonassa lasku tulee hieman jälkijunassa. Näkymiemme ja raportin perusteella teimme pieniä viilauksia ennusteisiimme. Odotamme liikevaihdon nousevan tänä vuonna (2022e: 7 %) hinnankorotuksien, vahvan alkuvuoden sekä Thermotech-yritysoston ansiosta, mutta kärsivän volyymien hiipumisesta etenkin Radiaattori-divisioonassa. Oikaistun EBITDA:n ennustamme laskevan vuonna 2022 noin 91 MEUR:oon (oik. EBITDA-%: 10,1 %) volyymilaskun ja inflaatiopaineiden seurauksena. Ensi vuonna ennustamme liikevaihdon laskevan hieman (-2 %) markkinan heikkoutta peilaten, mutta saavan tukea ICS-divisioonan ratkaisumyynnistä sekä Radiaattoreiden pohjaavista volyymeista. Vielä hyvä liikevaihdon taso, kustannuspaineiden osittainen helpottaminen ja etenkin yhtiön strategiset säästötoimet (+40 MEUR oik. EBITDA à 2024) nostavat ennusteissamme kannattavuuden korkeammalle lähivuosina. Riskinä on markkinan selkeämpi heikentyminen, inflaatiopaineiden jatkuminen sekä yhtiön strategisten toimien epäonnistuminen.

Arvostuksessa selkeää nousuvaraa

Osakkeen arvostus on mielestämme kohtuu maltillisella tasolla jo lähes varmaan vuoden 2022 tulokseen (EV/EBIT: 10x, P/E: 10x). Vuodelle 2023 arvostus laskee selvästi (EV/EBIT: 9x, P/E: 8x). Lähivuosille hyväksyttävän arvostushaarukkamme (EV/EBIT: 10-12x, P/E: 12-14x) keskitasolla osake tarjoaisi selkeää nousuvaraa. Verrokkeihin nähden yhtiö on hinnoiteltu selkeästi alle mediaanitason (-30 %), mikä tarjoaa myös nousuvaraa. Nousuvaran lisäksi osakkeen vuotuinen 4 %:n osinkotuotto tukee tuotto-odotusta. Lisäksi DCF-laskelmamme arvo (16 euroa) on selkeästi nykykurssia korkeammalla.

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 843,6 904,0 884,9
- kasvu-% 25,7% 7,2% -2,1%
Liikevoitto (EBIT) 3,5 42,8 34,9
- EBIT-% 0,4% 4,7% 3,9%
EPS (oik.) 1,78 0,86 1,13
Osinko 0,36 0,36 0,38
P/E (oik.) 8,0 10,5 7,9
EV/EBITDA 24,3 7,4 8,8
Osinkotuotto-% 2,5% 4,0% 4,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Purmo Group on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista sisäilmaratkaisujen tarjoajista. Yhtiö tarjoama jakaantuu karkeasti radiaattoreihin (pattereihin) ja sisäilmaratkaisuihin (Indoor Climate System, ICS). Keskiössä on etenkin sisäilman lämmitys- ja jäähdytysratkaisut, joissa yhtiöllä on vahva markkina-asema. Euroopassa Purmo Group on radiaattoreissa yhtiön tiedon mukaan markkinajohtaja ja yksi johtavista toimijoista sisäilmaratkaisuissa.