Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Qt Group Q3: katseet lähivuosien tulosnäkymään

Analyytikon kommentti 04.11.2019 8:15 Qt
Yhtiö: Qt
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 18.00 EUR
Kurssi: 16.70 EUR
Kurssi hetkellä: 4.11.2019 - 8:00

Nostamme Qt Groupin tavoitehintaa 18,0 euroon (aik. 14,0 euroa) ja toistamme lisää-suosituksen. Yhtiön tarinasta on edelleen vaikea löytää heikkouksia ja kasvustrategian edetessä tukevasti oikeilla urillaan ei voittojen kotiuttaminen vielä houkuttele. Voimakkaan kasvun myötä aika korjaa jatkuvasti osakkeen korkeaa lyhyen tähtäimen arvostuskuvaa ja isossa kuvassa yhtiön skaalautuva kasvuvaihe on vielä alkumetreillä. Lähivuosien kasvu- ja tulospotentiaalin valossa osakkeen tuotto-odotus on arviomme mukaan edelleen riskeihin nähden tyydyttävä.

Liikevaihto kasvoi 37 % Q3:lla

Qt teki Q3:lla kausiluonteisesti hiljaisesta neljänneksestä huolimatta kaikkien aikojen ennätysliikevaihdon 14,7 MEUR ylittäen 14,1 MEUR ennusteemme. Tammi-syyskuun kasvu oli 20 % ja valuuttaoikaistuna 16 %. Yhtiön kasvu kiihtyy odotetusti vuoden toisen puoliskon aikana, kun vastassa ei ole niin vahvaa vertailukautta. Liikevoitto oli Q3:lla 0,1 MEUR ja linjassa 0,3 MEUR:n ennusteemme kanssa (Q3’18: -1,0 MEUR). Yhtiö on odotustemme mukaisesti nousemassa tänä vuonna nollatason tulokseen liikevaihdon voimakkaan kasvun vetämänä. Lisäksi yhtiö tulee todennäköisesti ylittämään 2019 liikevoitto-ohjeistuksensa, mutta tällä on lähinnä kosmeettinen vaikutus.

Strategia edennyt vaiheeseen, jossa kasvu kiihtyy ja skaalautuvuus käynnistyy

Qt investoi vuosina 2017-2018 merkittävästi myyntiorganisaation vahvistamiseen ja tuotekehitykseen lyhyen tähtäimen kannattavuutta uhraten. Yhtiöllä on edelleen jalka tukevasti kaasupolkimella kasvun suhteen, mutta tehtyjen investointien tuloksia nähdään liikevaihdon kasvaessa nyt selkeästi kuluja nopeammin. Nykyinen kehitysvaihe on sijoittajan näkökulmasta edelleen houkutteleva, sillä yhtiön tekemät strategiavalinnat ovat osoittautuneet oikeiksi, markkinat vetävät hyvin, liiketoimintamalli on todistanut toimivuutensa ja merkittävää kilpailupainetta ei ole näköpiirissä yhtiön erikoistumisalueilla sulautetuissa järjestelmissä.

Uusi tuote mikrokontrollereille laajentaa potentiaalista käyttäjäkuntaa

Qt julkaisi Q3:lla Qt for MCUs- ratkaisun, jolla voidaan tuottaa käyttöliittymiä kustannustehokkaille, erittäin vähän virtaa kuluttaville mikrokontrollereille. Uusi tuote laajentaa yhtiön teknologian käyttökohteita yhä laajempaan laitekirjoon ja kasvattaa yhtiön pitkän aikavälin markkinapotentiaalia. Elektroniikan (raudan) hintojen laskun myötä erilaiset digitaaliset käyttöliittymät yleistyvät jatkuvasti edullisemman hintaluokan volyymituotteissa, mikä avaa täysin uusia markkinoita ja pitkän aikavälin kasvupotentiaalia Qt:n teknologialle.

Vuoden 2021 ennusteisiin ankkuroituna arvostus tarjoaa vielä riittävän tuotto-odotuksen

Sijoittajan näkökulmasta Qt:n suurin haaste on tarinan pääsylipun hinta (EV/liikevaihto 2019e 7x), johon on ladattu kovat kasvuodotukset. Voimakkaan kasvun vaiheessa arvostuskuva riippuu paljolti siitä, minkälaisella aikajänteellä yhtiötä on valmis katsomaan. Olemme ankkuroineet arvostusta yhtiön 2021 tavoitteisiin (100 MEUR liikevaihto ja >15 % liikevoitto), joiden toteutuessa nykyinen arvostus on vielä tukevalla pohjalla. Vastaavat 2021 ennusteemme ovat liikevaihdolle 93 MEUR ja liikevoitolle 25 %. Ennusteidemme toteutuessa yhtiötä hinnoiteltaisiin arviomme mukaan noin 5x EV/liikevaihto- ja 20x EV/liikevoitto -kertoimilla 2021, mikä tarkoittaisi 20-21 euron osakekurssia ja 9-11 % vuotuista tuotto-odotusta. Olemme tarkistaneet hieman ylöspäin hyväksymiämme arvostuskertoimia. Nykyisten markkinatrendien valossa emme näe liiketoiminnan saturoituvan 100 MEUR liikevaihtoluokkaan, vaan näemme kasvupotentiaalia myös tämän jälkeen Qt:n teknologian laajentuessa jatkuvasti strategisempaan rooliin suurissa asiakkaissa.

Käy kauppaa. (Qt)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 45,6 56,6 73,5
- kasvu-% 25,7% 24,2% 29,9%
Liikevoitto (EBIT) -2,3 0,6 10,6
- EBIT-% -5,1% 1,1% 14,4%
EPS (oik.) -0,10 0,01 0,38
Osinko 0,00 0,00 0,15
P/E (oik.) -78,6 2 786,1 43,8
EV/EBITDA -143,3 141,8 29,3
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,9%
Uusimmat ennusteet

Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) on globaali, yli 70 teollisuuden alalla vaikuttava ohjelmistoyritys, jonka oma johtava teknologia vaikuttaa miljoonien laitteiden ja sovellusten taustalla. Kansainväliset yhtiöt ja ohjelmoijat ympäri maailman luottavat Qt:n teknologiaan, jonka avulla yhtiö auttaa asiakkaitaan luomaan poikkeuksellisia asiakaskokemuksia ja edistämään asiakkaidensa digitaalisia muutosaloitteita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 58,4 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 330 henkeä.