Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Qt: Odotettu positiivinen tulosvaroitus

Analyytikon kommentti 04.06.2021 6:51 Qt
Yhtiö: Qt
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 105.00 EUR
Kurssi: 103.80 EUR
Kurssi hetkellä: 4.6.2021 - 6:36

Laskemme Qt:n suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää) ja toistamme 105 euron tavoitehintamme. Yhtiön eilinen ohjeistuksen nosto oli jo odotuksissamme ja yhtiön konservatiivinen ohjeistuslinja huomioiden ovat ennusteemme hieman ohjeistuksen yläpuolella. Lievää vastatuulta kasvulle lyhyellä aikavälillä tuo alan komponenttipula, joka on isossa kuvassa osin Qt:n kohdemarkkinan vahvoista kysyntätrendeistä kertova oire. Froglogic-yrityskaupan myötä yhtiö on avannut pelin kasvun ja arvonluonnin kiihdyttämiselle yrityskaupoilla, ja näemme yhtiöllä hyviä edellytyksiä jatkaa arvonluontia laajentamalla tuoteportfoliota. Kohonneen arvostustason myötä arvioimamme osakkeen tuotto-odotus (5 %) jää kuitenkin liian ohueksi ja nykyinen arvostustaso puoltaa hengähdystauon pitämistä kasvutarinassa.

Odotettu ohjeistusnosto ei aiheuta ennusteisiimme muutoksia

Qt nosti ohjeistustaan odotetusti ja arvioi nyt vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan vertailukelpoisin valuutoin 30-40 % (aik. 25-35 %) ja liikevoittomarginaalin olevan vähintään 15 % (aik. 15 %). Ohjeistus nousi karkeasti froglogic-yrityskaupan verran, ja aiempi ohjeistus ei sisältänyt kaupan vaikutusta. Myös uusi ohjeistus on konservatiivinen ja arvioimme yhtiön nostavan sitä loppuvuonna, mikäli markkinatilanteessa ei tapahdu olennaisia negatiivisia muutoksia. Ennusteemme Qt:n vuoden 2021 kasvulle on 43 % ja oikaistulle liikevoitolle 23 %. Vuoden 2021 kasvua rokottavat valuuttakurssit ja asiakkaiden komponenttipulan vaikutus jakelulisensseihin. Kasvua tukevat froglogic-yrityskauppa, kehittäjälisenssien vahva myynti ja uuden lisensointimallin antama piristysruiske. Arvioimme yhtiön liikevaihdon kasvun olevan noin 30 %:n tasolla 2021-2025 liikevoitto-%:n nousevan 40 %:n tasolle vuonna 2025.

Qt:n markkina on voimakkaan kasvun kynnyksellä, mutta komponenttipula voi viivästyttää murrosta

Qt on investoinut etenkin sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehitystyökalujen markkinaan, joka on arviomme mukaan voimakkaan kasvun kynnyksellä graafisten käyttöliittymien tullessa kiihtyvällä vauhdilla osaksi arkisia laitteita. Osittain voimakkaasta kysyntätrendistä johtuva globaali pula komponenteista (mikrosirut) voi kuitenkin hidastaa etenkin Qt:n jakelulisenssitulojen kasvua lyhyellä aikavälillä. Tämän lyhyen tähtäimen hidasteen jälkeen odotamme jakelulisensseistä kuitenkin edelleen selvää piristysruisketta Qt:n liikevaihdolle tulevina vuosina. Jakelulisenssien lyhyen tähtäimen kasvun hitautta kompensoi lisäksi kehittäjälisenssien erittäin vahva myynti.

Yrityskaupoista muodostuu optio kasvun kiihdyttämiselle

Qt:n huhtikuussa tiedottama froglogic-yrityskaupan haltuunotto on käsityksemme mukaan sujunut odotetusti. Kauppa täydentää Qt:n tuoteportfoliota kattamaan laajemman osuuden asiakkaiden ohjelmistokehitysprosesseista. Yrityskaupassa yhdistyi houkutteleva arvostus (2020 EV/EBIT 11-13x) ja selkeä teollinen logiikka, kun froglogicin testaustyökaluja päästään aktiivisesti myymään Qt:n myyntivoiman avulla. Nähdäksemme Qt on nyt saavuttanut kehitysvaiheen, joka mahdollistaa tehokkaan arvonluonnin froglogicin kaltaisten tuoteportfolion laajennusten kautta.

Tuotto-odotus on käynyt kurssinousun myötä liian ohueksi

Luotamme edelleen Qt:n kykyyn jatkaa vahvaa kasvua, mutta sijoittajat joutuvat kantamaan lyhyellä aikavälillä riskiä korkeisiin arvostuskertoimiin ladatuista kasvuodotuksista (EV/S 22x). Jatkuva tuloskasvu ja aika korjaavat arvostusta (2024e EV/EBIT 25x) ja yhtiön laajentaessa nyt aktiivisemmin uusiin kohdemarkkinoihin (froglogic, Qt Ventures) on osakkeessa kiinnostavia optioita kasvun kiihdyttämiselle. Ennusteemme mukaisella perusskenaariolla arvioimme osakkeen kuitenkin tarjoavan turhan matalan noin 5 %:n vuotuisen tuotto-odotuksen vuoteen 2025, jolloin arvioimme yhtiön saavuttavan kypsän kehitysvaiheen ja 305 MEUR liikevaihdon sekä 122 MEUR liikevoiton.

Käy kauppaa. (Qt)

Analyytikko / Kirjoittaja

Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 79,4 113,5 149,0
- kasvu-% 36,1% 42,9% 31,2%
Liikevoitto (EBIT) 17,0 25,9 49,4
- EBIT-% 21,4% 22,8% 33,1%
EPS (oik.) 0,53 0,86 1,55
Osinko 0,00 0,51 0,55
P/E (oik.) 108,8 120,8 67,0
EV/EBITDA 70,7 89,1 50,8
Osinkotuotto-% 0,0% 0,5% 0,5%
Uusimmat ennusteet

Qt Group on vuonna 1994 perustettu yhtiö, joka tarjoaa globaalin myyntiverkoston avulla ohjelmistokehittäjille alustariippumatonta sovelluskehitysympäristöä ja siihen liittyviä työkaluja. Qt on sekä visuaaliseen suunnitteluun että koodaukseen tarkoitettu työkalu, jonka loppukäyttäjiä ovat käyttöliittymiä kehittävät koodaajat tai palvelumuotoilijat. Teknologian avulla voidaan kehittää sovelluksia sulautettuihin järjestelmiin, työasemiin ja mobiiliin.