Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Qt Q2: Vatsahappoja siedettävä

Analyytikon kommentti 05.08.2022 6:06 Qt
Yhtiö: Qt
Suositus: Osta
Tavoitehinta: 80.00 EUR
Kurssi: 59.94 EUR
Kurssi hetkellä: 5.8.2022 - 5:51 Analyysi päivitetty: 4.8.2022

Qt:n kasvun ennustettavuus on lähitulevaisuudessa heikko ja yhtiön omistajalta vaaditaan valmiutta sietää vielä uusia yllätyksiä. Lyhyen tähtäimen haasteiden yli näemme yhtiön kilpailukyvyn sekä kasvunäkymän kuitenkin edelleen vahvana, mitä Q2-raportin yhteydessä yhtiöltä saadut kommentit myös vahvistivat. Pidämme osakkeen arvostusta yhtiön tuloskasvunäkymä huomioiden edelleen hyvin houkuttelevana (2024e oik. EV/EBIT 17x). Toistamme 80 euron tavoitehintamme ja Osta-suosituksen.

Q2-luvut olivat aiemman tulosvaroituksen ja ennakkotietojen myötä odotetut

Qt tiedotti jo alkuviikosta ennen Q2-raporttia odotuksiamme heikommista alustavista Q2-kasvuluvuista (Inderes ennuste: +17 %, toteuma: +9 % ja valuuttaoikaistuna vain +1 %) ja laski ohjeistustaan valuuttaoikaistusta liikevaihdon kasvusta vuodelle 2022 (uusi 20-30 %, aik. 30-40 %). Vahvan vertailukauden lisäksi kasvua hidasti toimintaympäristön haasteista aiheutunut asiakkaiden varovaisuus erityisesti APAC-alueella, sekä tätä seurannut pehmeys varsinkin kehittäjälisenssien ja konsultoinnin myynnissä. Yhtiön mukaan sen myyntiputki näyttää loppuvuodelle vahvalta, mutta epävarmuus tekee kauppojen ennustamisesta haastavaa. Q2-liikevoittomarginaali pysyi silti hyvällä 24 % tasolla.

Vahvan kasvun edellytykset ovat mielestämme edelleen kunnossa

Qt on investoinut etenkin sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehitystyökalujen markkinaan, joka on nähdäksemme vahvassa kasvussa graafisten käyttöliittymien yleistyessä arkisissa laitteissa. Edelleen jatkuva komponenttipula on nähdäksemme yksi oire tästä kasvusta. Qt on nähdäksemme näyttänyt aiemmalla vahvalla kehittäjälisenssien kasvulla kilpailukykynsä. Vaikka uusien kehittäjälisenssejä vaativien tuotekehitysprojektien aloitukset näyttävät lyhyellä tähtäimellä hidastuvan, emme näe markkinan kasvutrendien tai yhtiön kilpailuaseman heikentyneen. Q2-raportin yhteydessä yhtiöltä saadut viestit tukivat tätä näkemystä. Odotamme jakelulisensseistä edelleen merkittävää kasvuajuria, kun Qt:n teknologiaa sisältäviä tuotteita siirtyy kasvavissa määrin loppuasiakkaille myytäväksi.

Pidimme tulosvaroituksen jälkeen päivitetyt ennusteemme varsin ennallaan, heiluntaan on vielä hyvä varautua

Ennusteemme kuluvan vuoden liikevaihdon kasvusta on alkuviikosta päivitetyn ohjeistuksen alareunan tuntumassa (+30 %, valuuttaoikaistuna noin +23 %). Oikaistun liikevoittomarginaalin ennustamme pysyttelevän noin 26 %:n tasolla. Vuosille 2022-2025 odotamme noin 31 %:n vuosittaista liikevaihdon kasvua ja kasvun skaalautuessa suhteellisen liikevoiton nousevan 31 %:n tasolle vuonna 2025. Odotamme kehittäjälisenssien kasvuvauhdin hiipuvan lähivuosina ja jakelulisenssien vaihtuvan Qt:n tärkeimmäksi kasvuajuriksi vuodesta 2024 alkaen. Ennusteriskit ovat kuitenkin koholla toimintaympäristön epävarmuuden jatkuessa, joten lyhyellä tähtäimellä yllätyksiä voi olla vielä edessä.

Arvostus on epävarmuuksista huolimatta mielestämme edelleen hyvin houkutteleva

Lyhyen tähtäimen hidasteista huolimatta luotamme Qt:n kykyyn jatkaa vahvaa tuloskasvua, joka ajan kuluessa korjaa yhtiön arvostustasoa nopeasti hyvin houkuttelevaksi (2024e EV/EBIT 17x). Päivitetyn ennusteemme mukaisella perusskenaariolla arvioimme osakkeen tarjoavan hyvin houkuttelevan noin 17 %:n vuotuisen tuotto-odotuksen vuoteen 2025, jolloin arvioimme yhtiön saavuttavan kypsän kehitysvaiheen ja 358 MEUR liikevaihdon sekä 106 MEUR liikevoiton. Yhtiötä hinnoitellaan ennusteillamme olennaisesti alle kansainvälisten verrokkien. Päivitetty DCF-arvo 99,1 euroa osakkeelta tukee myös näkemystämme yhtiön hinnoittelun houkuttelevuudesta pidemmän tähtäimen potentiaalin kautta tarkasteltuna. Arvostuksen houkuttelevuus on kuitenkin hyvin herkkä kasvuvauhdin muutoksille.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Käy kauppaa. (Qt)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 121,1 157,5 210,1
- kasvu-% 52,5% 30,0% 33,4%
Liikevoitto (EBIT) 28,8 37,5 54,2
- EBIT-% 23,8% 23,8% 25,8%
EPS (oik.) 1,01 1,44 1,79
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) 132,1 41,9 33,6
EV/EBITDA 100,9 33,9 23,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Qt Group on vuonna 1994 perustettu yhtiö, joka tarjoaa globaalin myyntiverkoston avulla ohjelmistokehittäjille alustariippumatonta sovelluskehitysympäristöä ja siihen liittyviä työkaluja. Qt on sekä visuaaliseen suunnitteluun että koodaukseen tarkoitettu työkalu, jonka loppukäyttäjiä ovat käyttöliittymiä kehittävät koodaajat tai palvelumuotoilijat. Teknologian avulla voidaan kehittää sovelluksia sulautettuihin järjestelmiin, työasemiin ja mobiiliin.