Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Raisio
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 2.50 EUR
Kurssi: 1.92 EUR
Kurssi hetkellä: 28.10.2022 - 6:45 Analyysi päivitetty: 3.8.2022

Taulukko ei sisällä lopetettuihin liiketoimintoihin kohdistuvia lukuja.

Raisio julkistaa Q3-raporttinsa keskiviikkona 2.11. noin klo 8.30. Odotamme yhtiön kannattavuuden toipuvan hyvälle tasolle vaikean alkuvuoden jälkeen, sillä yhtiö on käsityksemme mukaan onnistunut hyvin ennakoimaan kustannustason nousun sekä nostanut hintoja päättäväisesti kompensoidakseen tilannetta.

Ennustamme pääosin hintavetoista liikevaihdon kasvua

Odotamme jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvaneen Q3:lla 59 MEUR:oon, mikä tarkoittaa 16 %:n kasvua Q3’21 vertailukelpoisiin lukuihin nähden. Arvioimme kasvusta noin 10 %-yksikköä syntyvän myyntihintojen nousun seurauksena ja loput noin 6 %-yksikköä volyymin kasvun myötä. Terveelliset elintarvikkeet -segmentissä kasvua syntyy uusista kasvipohjaisista lisäarvotuotteista, sekä muista tuotelanseerauksista, joita on tehty erityisesti Suomessa vuosien 2021-22 aikana. Kuluttajien laskeva ostovoima sekä myyntihintojen korotukset ovat todennäköisesti rajoittaneet volyymejä ja aiheuttaneet joissakin tuoteryhmissä pientä negatiivista kehitystä, mikä kasvattaa liikevaihtoennusteeseen liittyvää epävarmuutta. Terveelliset ainesosat -segmentissä arvioimme myyntijakauman kehittyvän suotuisasti mm. korkeamman lisäarvon tuotteiden volyymin kasvun myötä. B2B-kaupassa hinnankorotuksilla on suhteellisesti suurempi merkitys verrattuna kuluttajille suunnattuihin tuotteisiin. Viljaraaka-aineiden saatavuus parantui kesällä hyvän sadon myötä, joten emme usko raaka-aineen saatavuuden rajoittaneen Q3:n liikevaihtoa.

Kannattavuus toipunee hyvälle tasolle hinnankorotusten myötä

Ennustamme Q3:n jatkuvien toimintojen liikevoitoksi 7,5 MEUR eli 12,7 % liikevaihdosta. Ennuste tarkoittaa absoluuttisen liikevoiton kasvavan 11 % suhteessa vertailukauteen, mutta marginaalin heikentyvän hieman (Q3’21: 13,2 %). Raision jatkuvien liiketoimintojen kannattavuus on kärsinyt alkuvuonna (oik. EBIT H1’22: 5,9 MEUR, H1’21: 9,6 MEUR), mutta uskomme kannattavuuden palautuvan vahvaksi Q3:lla. Raisio reagoi päättäväisesti voimakkaasti kohonneisiin raaka-ainekustannuksiin keväällä ja on käsityksemme mukaan saanut nostettua hintoja selvästi korkeammalle tasolla kesän aikana. Tärkeimpien viljaraaka-aineiden hinnat ovat tulleet alas huipputasoiltaan kesän aikana, joten marginaalinäkymän tulisi olla Raisiolle kohtuullinen, vaikka kustannusinflaatiota on sittemmin syntynyt myös muissa kustannuserissä, kuten energiassa ja muussa alihankinnassa. Pidämme kysynnän hidastumista merkittävimpänä riskinä lähiaikojen kannattavuuden näkökulmasta.

Pyrkimyksenä palauttaa fokus kasvustrategian toteuttamiseen

Raision kesäkuussa antaman ohjeistuksen mukaan yhtiö odottaa 220-230 MEUR:n (Inderes: 226 MEUR) liikevaihtoa ja 17-20 MEUR:n (Inderes: 18,3 MEUR) liikevoittoa jatkuvista toiminnoista vuodelta 2022. Käytännössä ohjeistus viittaa siihen, että yhtiö odottaa kevään 2022 haasteiden jäävän taka-alalle ja kannattavuuden elpyvän jälleen hyvälle tasolle. Jatkuvien toimintojen ulkopuolella olevan Raisioaquan myyntiprosessi on vielä kesken. Raisio pyrkii myymään Raisioaquan, koska venäjänkaupan lopettaminen leikkasi suuren osan Raisioaquan liikevaihdosta ja liiketoiminnan tervehdyttäminen vaatisi johdolta merkittävää huomiota. Yhtiö on kommunikoinut, että prosessi pyritään saattamaan loppuun vuoden 2022 aikana, minkä jälkeen yhtiö voisi keskittyä ydinliiketoimintojensa kasvattamiseen strategiansa mukaisesti.

Käy kauppaa. (Raisio)

Analyytikko / Kirjoittaja

Pauli Lohi

Pauli Lohi

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 246,6 225,9 229,4
- kasvu-% 5,6% -8,4% 1,6%
Liikevoitto (EBIT) 23,7 18,3 22,1
- EBIT-% 9,6% 8,1% 9,6%
EPS (oik.) 0,12 0,08 0,12
Osinko 0,14 0,10 0,14
P/E (oik.) 27,9 23,8 16,9
EV/EBITDA 14,7 9,1 7,6
Osinkotuotto-% 4,2% 5,1% 7,2%
Uusimmat ennusteet

Raisio on vuonna 1939 perustettu kansainvälinen elintarvikeyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun kasvipohjaiseen ruokaan. Yhtiön tunnettuja brändejä ovat mm. Benecol, Elovena, Beanit ja Sunnuntai. Tuotantoa yhtiöllä on Suomessa Raisiossa, Nokialla ja Kauhavalla. Konsernin päämarkkina-alue on Eurooppa.